Smittevernoverlege

Er du vår nye smittevernoverlege?

Helgelandssykehuset, Senter for fag, forskning og utdanning har ledig 100% stilling som smittevernoverlege. Stillingens ansvarsområde omfatter faglig ansvar for helseforetakets smittevern, samt smittevernfaglig rådgivning til sykehusenhetene og sykehusledelsen.

Senter for fag, forskning og utvikling er organisert i stab til administrerende direktør og ledes av Medisinsk direktør som er en del av sykehusledelsen.

Vi søker etter deg som er legespesialist med interesse for smittevern, sykehushygiene og kvalitetsarbeid.

Smittevernoverlegen arbeider i team med smittevernsykepleiere i helseforetaket og den enkelte sykehusenhet. I tillegg vil du som smittevernoverlege i HSYK inngå i et regionalt samarbeid med andre smittevernleger i Helse Nord.

Det legges til rette for kontorsted ved helseforetakets enheter i Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen.
50 % stilling kombinert med annen overlegestilling kan være aktuelt.

 

Dine arbeidsoppgaver og ansvarsområder

 • Dine arbeidsoppgaver vil innbefatte smittevern og medisinskfaglig rådgivning i hele foretaket. 
 • Du vil ha ansvaret for å lede det faglig arbeidet med smittevern og infeksjonsovervåking.
 • Du vil være rådgiver i smittevernspørsmål for sykehusledelsen
 • I samarbeid med smittevernsykepleier på HF-nivå og ved sykehusenhetene vil du:
  • Lede oppklaring og håndtering av infeksjonsutbrudd ved sykehusenhetene
  • Gi råd og veiledning i smittevernspørsmål i helseforetaket
  • Påse at helseforetakets infeksjonskontrollprogram blir revidert og retningslinjer for smittevern utarbeides, vedlikeholdes og gjøres kjent 
  • Drive forebygging og kontroll av helsetjenesteassosierte infeksjoner, som infeksjoner etter kirurgiske inngrep, blodbaneinfeksjoner og infeksjoner med resistente mikrober, inkludert antibiotikastyring
 • Det vil være mulighet for deg å ha egne kvalitetsprosjekt og forskning innen smittevern 

Dine kvalifikasjoner

 • Du må ha norsk autorisasjon som lege
 • Du må være spesialistgodkjent
 • Det er en fordel om du har erfaring fra smittevern og kvalitetsarbeid
 • Du har gode norske språkferdigheter, både skriftlig og muntlig

Dine personlige egenskaper

 • Du er serviceinnstilt og lett å ta kontakt med 
 • Du har naturligvis gode kommunikasjonsevner 
 • Du er målbevisst og strukturert 
 • Du er initiativrik og en som fullfører
 • Og du evner å samarbeid med dine kolleger, som ubeskjedent kan beskrives som noen av de aller fremste innen kollegafeltet.

Vi tilbyr deg

 • Muligheter til å utvikle smittevernfaget sammen med Nye Helgelandssykehuset
 • Å bli kjent med en landsdel helt utenom det vanlige. Der andre snakker om natur, snakker vi om NATUR!
 • Enkelte dager er det behov for at du reiser mellom enhetene, og da kommer du ikke utenom denne NATUREN, med unntak av et par tunneler..
 • Vær – i alle tenkelige varianter
Søknadsfrist: 31.10.2020
 
Remi Hustad Nilsskog
Rådgiver
930 52 727

Sjøforsgata 36, 8607 Mo i Rana

Helgelandssykehuset – Smittevernoverlege