Kom å jobb med oss i Æventyrlandet

Leder velferdsteknologi-prosjekt

Pleie og omsorg

Hamarøy kommune skal intensivere arbeidet med innføring av velferdsteknologiske løsninger for hjemmeboende.

Vi er kommet et stykke på vei, og skal i løpet av 2022 sette ekstra fokus på anskaffelser og implementering. I den sammenheng søker vi nå en egnet person som kan lede dette arbeidet i tett samarbeid med tjenestene, IT-avdelingen og sektorledelsen. Prosjektstillingens varighet er 12 måneder.

Arbeidsoppgaver
 • Utarbeide plan for, og iverksette kommunens satsinger og tiltak på velferdsteknologiske løsninger for hjemmeboende.
 • Bidra til utvikling av gode modeller for innføring og bruk av velferdsteknologi.
 • Bidra til kompetanseheving innen velferdsteknologi av ansatte, brukere og pårørende.
 • Lede velferdsteknologiprosjekter og bidra med å dokumentere erfaringer og effekt av tiltak, samt formidle resultater og kunnskap om prosjektet.
 • Nettverksarbeid og kvalitetsutvikling i tjenestene.
Kvalifikasjoner
 • Minimum 3-årig høgskole/universitetsutdannelse innen helse- og sosialfag. Realkompetanse og dokumentert relevant erfaring vil også kunne bli vurdert.
 • Erfaring fra helse- og omsorgstjenester.
 • Kompetanse og erfaring med bruk av IKT i helse og omsorg.
 • Erfaring med prosjektarbeid, tverrfaglig samarbeid og evne til å arbeide selvstendig.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne.
Personlige egenskaper
 • Er løsningsorientert.
 • Har evne til å arbeide systematisk og målrettet.
 • Er fleksibel.
 • Er faglig nysgjerrig og selvstendig.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr
 • Lønn og ansettelse i hht gjeldende tariff, lov- og avtaleverk.
 • Gode pensjonsordninger.
 • Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Vi gjør oppmerksom på at Hamarøy kommune har offentlige søkerlister, jm. Offentlighetsloven §25. Eventuelle ønsker om unntak fra oppføring må begrunnes i søknaden.

 
Kontaktinfo
Ann- Elise Os
Kommunalleder, helse- og velferd
 901 80 393
 
 
Søknadsfrist
30.01.2022

Sykepleier

Pleie og omsorg

Hábmera suohkan Hamarøy kommune søker etter sykepleiere. Vi har ledige 100% stilling ved Hamarøy bygdeheim. Arbeidshverdagen er varierende og spennende, og som sykepleier får man brukt sin kompetanse bredt. Stillingene er for tiden i to-delt turnus, med arbeid hver tredje helg. Vi er åpen for fleksible turnusløsninger.

Vi oppfordrer også sykepleierstudenter som synes dette høres spennende ut, til å søke. Vi kan tilby rekrutteringsstillinger og utdanningsstipend.

Arbeidsoppgaver
 • pleie og omsorg til pasienter og brukere
 • tett samarbeid med lege, sykehus og legevakt
 • ivaretakelse av pårørende
 • medisinhåndtering
 • dokumentering
 • elektronisk samhandling
 • kvalitetssikring, utvikling og forbedringsarbeid
 • tett samarbeid med andre faggrupper og enheter 
Kvalifikasjoner
 • Bachelor i sykepleie 
 • gode norsk- kunnskaper muntlig og skriftlig
 • politiattest må framvises ved tilsetting

Kommunen er en tospråklig kommune, hvor lulesamisk er et offisielt språk. Dersom det melder seg søkere som behersker lulesamisk skriftlig og muntlig godt, vil det bli tillagt positiv vekt i helhetsbedømmelsen av søkeren.

Personlige egenskaper
 • du er en ansvarsfull person, gjerne med erfaring og interesse for å jobbe med mennesker i alle aldre, men spesielt med eldre
 • du bidrar til en meningsfylt og positiv hverdag for pasienter og brukere
 • du er faglig dyktig, og er trygg på deg selv i arbeidet med pasienter og brukere
 • du er fleksibel, har ståpå- vilje og godt humør
 • gode samarbeidsevner, men også trygg på egen selvstendighet i arbeidet
 • personlig egnethet vil bli vektlagt 
 • du bidrar til utvikling og forbedringer i arbeidshverdagen
Vi tilbyr
 • varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • samarbeid med faglig dyktige medarbeidere
 • lønn og ansettelse etter gjeldende tariff, lov- og avtaleverk
 • startpakke på kr 20000,- for sykepleiere som flytter til kommunen
 • hvis det ikke er kvalifiserte søkere til stillingene, kan kandidater som er student ved bachelorutdanning i sykepleie ansettes i rekrutteringsstilling. Kommunen har da utdanningsstipend på kr 20000,- pr semester. Kommunen oppfordrer studenter til å søke.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervjuVi gjør oppmerksom på at Hamarøy kommune har offentlige søkerlister, jm. Offentlighetsloven §25. Eventuelle ønsker om unntak fra oppføring må begrunnes i søknaden 

 
Kontaktinfo
Jorun Helene Ervik
Avdelingsleder
 906 02 758
 
 
Søknadsfrist
30.01.2022

Helsefagarbeidere

Hàbmera suohkan Hamarøy kommune

Hábmera suohkan Hamarøy kommune søker etter helsefagarbeidere. Vi har ledige 3 x 100 % stilling ved Hamarøy bygdeheim. Arbeidshverdagen er varierende og spennende, og som helsefagarbeider får man brukt sin kompetanse bredt. Stillingene er for tiden i to-delt turnus, med arbeid hver tredje helg. Vi er åpen for fleksible turnusløsninger.

Arbeidsoppgaver
 • Pleie og omsorg til pasienter og pårørende
 • Medisinhåndtering
 • Dokumentering
 • Kvalitetssikring, utvikling og forbedring
 • Tett samarbeid med andre faggrupper og enheter
Kvalifikasjoner
 • Fagbrev som helsefagarbeider/ hjelpepleier
 • Politiattest må fremvises ved ansettelse
 • Gode norsk kunnskaper muntlig og skriftlig

Kommunen er en tospråklig kommune, hvor lulesamisk er et offisielt språk. Dersom det melder seg søkere som behersker lulesamisk skriftlig og muntlig godt, vil det bli tillagt positiv vekt i helhetsbedømmelsen av søkeren.

Personlige egenskaper
 • Du er en ansvarsfull person, gjerne med erfaring og interesse for å jobbe med mennesker i alle aldre, men spesielt med eldre.
 • Du bidrar til en meningsfylt og positiv hverdag for alle brukere og pasienter
 • Du er faglig dyktig, og er trygg på deg selv i arbeidet med pasienten.
 • Du er fleksibel, har stå på vilje og godt humør
 • Gode samarbeidsevner, men også trygg på egen selvstendighet i arbeidet
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • du bidrar til utvikling og forbedringer i arbeidshverdagen
Vi tilbyr
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Samarbeid med faglig dyktige medarbeidere
 • Lønn og ansettelse i hht gjeldende tariff, lov- og avtaleverk
 • Gode pensjonsordninger
 • Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju

Vi gjør oppmerksom på at Hamarøy kommune har offentlige søkerlister, jm. Offentlighetsloven §25. Eventuelle ønsker om unntak fra oppføring må begrunnes i søknaden.

 
Kontaktinfo
Jorun Helene Ervik
Avdelingsleder
 906 02 758
 
 
Søknadsfrist
30.01.2022

Praktisk bistand/ renhold

Hjemmetjenesten sør

Vi har ledig en 80 % fast stilling. Som assistent praktisk bistand/ renhold er du knyttet til hjemmebasert omsorg og vil i hovedsak jobbe hjemme hos brukere som bor i eget hjem eller omsorgsbolig. 

Arbeidsoppgaver
 • Praktiske oppgaver for hjemmetjenesten
 • Renhold
Kvalifikasjoner
 • Gode norsk kunnskaper muntlig og skriftlig
 • Sertifikat klasse B
 • Politiattest må fremvises ved ansettelse

Kommunen er en tospråklig kommune, hvor lulesamisk er et offisielt språk. Dersom det melder seg søkere som behersker lulesamisk skriftlig og muntlig godt, vil det bli tillagt positiv vekt i helhetsbedømmelsen av søkeren.

Personlige egenskaper
 • Du er en voksen og ansvarsfull person, gjerne med erfaring og interesse for å jobbe med eldre mennesker.
 • Du er fleksibel og har godt humør
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Samarbeid med faglig dyktige medarbeidere
 • Lønn og ansettelse i hht gjeldende tariff, lov- og avtaleverk
 • Gode pensjonsordninger
 • Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju

Vi gjør oppmerksom på at Hamarøy kommune har offentlige søkerlister, jm. Offentlighetsloven §25. Eventuelle ønsker om unntak fra oppføring må begrunnes i søknaden.

 
Kontaktinfo
Morten Aspaas
Avdelingsleder
 909 78 790
 
 
Søknadsfrist
31.01.2022

Helsefagarbeidere

Hjemmetjenesten sør

Vi har ledig 2 x 100 % stillinger som helsefagarbeider/ hjelpepleier ved hjemmetjenesten sør.

Arbeidsoppgaver
 • Pleie og omsorg til pasienter og pårørende
 • Medisinhåndtering
 • Dokumentering
 • Kvalitetssikring
 • Tett samarbeid med andre faggrupper og enheter
Kvalifikasjoner
 • Fagbrev som helsefagarbeider/ hjelpepleier
 • Politiattest må fremvises ved ansettelse
 • Gode norsk kunnskaper muntlig og skriftlig
 •  Sertifikat klasse B

Kommunen er en tospråklig kommune, hvor lulesamisk er et offisielt språk. Dersom det melder seg søkere som behersker lulesamisk skriftlig og muntlig godt, vil det bli tillagt positiv vekt i helhetsbedømmelsen av søkeren.

Personlige egenskaper
 • Du er en ansvarsfull person, gjerne med erfaring og interesse for å jobbe med mennesker i alle aldre, men spesielt med eldre.
 • Du bidrar til en meningsfylt og positiv hverdag for alle brukere og pasienter
 • Du er faglig dyktig, og er trygg på deg selv i arbeidet med pasienten.
 • Du er fleksibel, har stå på vilje og godt humør
 • Gode samarbeidsevner, men også trygg på egen selvstendighet i arbeidet
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Samarbeid med faglig dyktige medarbeidere
 • Lønn og ansettelse i hht gjeldende tariff, lov- og avtaleverk
 • Gode pensjonsordninger
 • Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju

Vi gjør oppmerksom på at Hamarøy kommune har offentlige søkerlister, jm. Offentlighetsloven §25. Eventuelle ønsker om unntak fra oppføring må begrunnes i søknaden.

 
Kontaktinfo
Morten Aspaas
Avdelingsleder
 909 78 790
 
 
Søknadsfrist
30.01.2022

Sykepleier

Hjemmetjenesten sør

Hábmera suohkan Hamarøy kommune søker etter sykepleier. Vi har ledig vikariat 100 % stilling ved hjemmetjenesten sør med snarlig tiltredelse.  Arbeidshverdagen er varierende og spennende, og som sykepleier får man brukt sin kompetanse bredt. Stillingene er for tiden i to-delt turnus, med arbeid hver tredje helg. Vi er åpen for fleksible turnusløsninger.

Vi oppfordrer også sykepleierstudenter som synes dette høres spennende ut, til å søke. Vi kan tilby rekrutteringsstillinger og utdanningsstipend.

Arbeidsoppgaver
 • pleie og omsorg til pasienter og brukere
 • tett samarbeid med lege, sykehus og legevakt
 • ivaretakelse av pårørende
 • medisinhåndtering
 • dokumentering
 • elektronisk samhandling
 • kvalitetssikring, utvikling og forbedringsarbeid
 • tett samarbeid med andre faggrupper og enheter 
Kvalifikasjoner
 • Bachelor i sykepleie 
 • gode norsk- kunnskaper muntlig og skriftlig
 • sertifikat klasse B
 • politiattest må framvises ved tilsetting

Kommunen er en tospråklig kommune, hvor lulesamisk er et offisielt språk. Dersom det melder seg søkere som behersker lulesamisk skriftlig og muntlig godt, vil det bli tillagt positiv vekt i helhetsbedømmelsen av søkeren.

Personlige egenskaper
 • du er en ansvarsfull person, gjerne med erfaring og interesse for å jobbe med mennesker i alle aldre, men spesielt med eldre
 • du bidrar til en meningsfylt og positiv hverdag for pasienter og brukere
 • du er faglig dyktig, og er trygg på deg selv i arbeidet med pasienter og brukere
 • du er fleksibel, har ståpå- vilje og godt humør
 • gode samarbeidsevner, men også trygg på egen selvstendighet i arbeidet
 • personlig egnethet vil bli vektlagt 
 • du bidrar til utvikling og forbedringer i arbeidshverdagen
Vi tilbyr
 • varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • samarbeid med faglig dyktige medarbeidere
 • lønn og ansettelse etter gjeldende tariff, lov- og avtaleverk
 • startpakke på kr 20000,- for sykepleiere som flytter til kommunen
 • hvis det ikke er kvalifiserte søkere til stillingene, kan kandidater som er student ved bachelorutdanning i sykepleie ansettes i rekrutteringsstilling. Kommunen har da utdanningsstipend på kr 20000,- pr semester. Kommunen oppfordrer studenter til å søke. 
 • Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju

Vi gjør oppmerksom på at Hamarøy kommune har offentlige søkerlister, jm. Offentlighetsloven §25. Eventuelle ønsker om unntak fra oppføring må begrunnes i søknaden.

 
Kontaktinfo
Morten Aspaas
Avdelingsleder
 909 78 790
 
 
Søknadsfrist
31.01.2022

Sekretær

Hjemmetjenesten sør

Hábmera suohkan Hamarøy kommune har ledig en 50 % sekretærstilling for snarlig tiltredelse. Stillingen er for tiden plassert i avdeling hjemmetjenesten sør, Drag.

Stillingen krever at du er fleksibel, er løsningsorientert, kommuniserer godt med alle og evner å arbeide selvstendig og i team. Hos oss får du en variert og utfordrende arbeidsdag sammen med gode kollegaer.

Arbeidsoppgaver
 • Visma ressursstyring inkl. innleie og avvikshåndtering
 • Enklere saksbehandlingsoppgaver
 • Servicetjenester
 • Kvalitetssikring
Kvalifikasjoner
 • Fagbrev i kontorfaget eller tilsvarende utdanning
 • Relevant erfaring fra tilsvarende stilling primært i kommunal sektor
 • Fordel med kjennskap til helse- og omsorgstjenesten
 • Fordel med kjennskap til turnus og turnusarbeid
 • Fordel med kjennskap til lov- og avtaleverk
 • Gode kunnskaper innen IKT
Personlige egenskaper
 • Fleksibel
 • Løsningsorientert
 • Kommuniserer godt med alle
 • Evner å arbeide selvstendig og i team.
Vi tilbyr
 • Lønn og ansettelse i hht gjeldende tariff, lov- og avtaleverk
 • Gode pensjonsordninger

Vi gjør oppmerksom på at personlig egnethet vil bli vesentlig vektlagt ved ansettelse, og at aktuelle søkerne vil bli invitert til intervju.

I henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 plikter alle som skal utføre arbeid etter denne loven å legge frem gyldig politiattest før tiltredelse i stilling. Politiattesten skal ikke legges ved søknaden.

Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder
om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas
til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Kommunen er en tospråklig kommune, hvor lulesamisk er et offisielt språk. Dersom det melder seg søkere som behersker lulesamisk skriftlig og muntlig godt, vil det bli tillagt positiv vekt i helhetsbedømmelsen av søkeren.

 
Kontaktinfo
Morten Aspaas
Avdelingsleder
 909 78 790
 
 
Søknadsfrist
30.01.2022

Miljøterapeut

Hàbmera suohkan Hamarøy kommune

Vi har ledig 3 x 100 % fast stilling som i Miljøterapeut i todelt turnus. Stillingene innebærer arbeid hver fjerde helg (langvakter).

Miljøtjenesten er organisert under Helse- og velferd, og har i dag lokaler/kontor på Oppeid (Nord) og Drag(Sør). Drag har bemanning hele døgnet, Oppeid er det bemannet dag og aften. Miljøtjenesten er tverrfaglig sammensatt, og består av vernepleiere, sosionomer, aktivitører, barne- og ungdomsarbeidere, helsefagarbeidere, hjelpepleiere, og assistenter og har ca. 17 årsverk pr dags dato noe som gir tjenesten mulighet til å gi faglig god hjelp på alle områder for brukerne. Miljøtjenesten holder til i de gamle lokalene til fysioterapeuten ved Dragstunet, Drag og i Dr. Kalstads vei nr.19 på Oppeid.

Arbeidsoppgaver
 • Daglig oppfølging av brukere.
 • Delta aktivt i planlegging og utvikling av tjenester og rutiner.
 • Kontakt og samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere.
 • Dokumentering.
 • Kvalitetssikring.
 • Andre oppgaver etter behov.
Kvalifikasjoner
 • Offentlig godkjent vernepleier eller 3-årig høyskoleutdanning innenfor helse- eller sosialfaglig, og gjerne med tilleggsutdanning. Andre med relevant utdanning vil også bli vurdert
 • Søkere bør ha god kunnskap i bruk av IKT verktøy
 • Politiattest må fremvises ved ansettelse
 • Gode norsk kunnskaper muntlig og skriftlig
 • Sertifikat klasse B

Tilfredsstillende politiattest kreves for tilsetting og må fremlegges før tilsetting.

Kommunen er en tospråklig kommune, hvor lulesamisk er et offisielt språk. Dersom det melder seg søkere som behersker lulesamisk skriftlig og muntlig godt, vil det bli tillagt positiv vekt i helhetsbedømmelsen av søkeren.

Personlige egenskaper
 • Du er en ansvarsfull person, gjerne med erfaring og interesse for å jobbe med mennesker i alle aldre
 • Du bidrar til en meningsfylt og positiv hverdag for alle brukere
 • Du er faglig dyktig, og er trygg på deg selv i arbeidet med brukeren
 • Du er kreativ, og har stor tålmodighet
 • Du er fleksibel, har stå på vilje og godt humør
 • Gode samarbeidsevner, men også trygg på egen selvstendighet i arbeidet
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Et arbeidsmiljø i vekst og utvikling med faglig dyktige kollegaer.
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver.
 • Lønn og ansettelse i hht gjeldende tariff, lov- og avtaleverk.
 • Gode pensjonsordninger.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Vi gjør oppmerksom på at Hamarøy kommune har offentlige søkerlister, jm. Offentlighetsloven §25. Eventuelle ønsker om unntak fra oppføring må begrunnes i søknaden.

 
Kontaktinfo
Marit Meltzer
Avdelingsleder
 468 89 547
 
 
Søknadsfrist
31.01.2022

Prosjektleder styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Hàbmera suohkan Hamarøy kommune

Hábmera suohkan – Hamarøy kommune har fått tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet for styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten, og søker etter en kvalifisert og motivert person  til denne stillingen.

Målet med prosjektet er å styrke og utvikle kommunens helsestasjons- og skolehelsetjeneste. Det skal gi økt kvalitet, kompetanse og tverrfaglighet i tråd med nasjonale faglige retningslinjer.

Prosjektet skal bidra til å styrke og oppfylle formålet med tjenesten ved å:

 • Fremme psykisk og fysisk helse
 • Fremme gode sosiale og miljømessige forhold
 • Forebygge sykdom og skader
 • Utjevne sosiale helseforskjeller
 • Forebygge, avdekke og avverge vold, overgrep og omsorgssvikt

I Hábmera suohkan – Hamarøy kommune har vi en godt etablert helsestasjons- og skolehelsetjeneste med faglig dyktige medarbeidere. Vi har tverrfaglig samarbeid med legetjenesten og psykisk helse, og det er store muligheter for faglig utvikling. Vi søker etter en person som har særlig interesse for å jobbe med barn og unge.

Prosjektets varighet til 31.12.2022, med mulighet for forlengelse.

Arbeidsoppgaver

 • Hovedsaklig skolehelsetjeneste inkludert oppfølging av barn og unge
 • Helsestasjon for ungdom og andre oppgaver innen helsestasjonstjenesten
 • Smittevern
 • Tverrfaglig samarbeid og samhandling

Kvalifikasjoner

 • Minimum treårig helse- og sosialfaglig høgskoleutdanning, gjerne med relevant tilleggsutdanning
 • Relevant praksis og erfaring
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Førerkort klasse B og disponibel bil

Kommunen er en tospråklig kommune, hvor lulesamisk er et offisielt språk. Dersom det melder seg søkere som behersker lulesamisk skriftlig og muntlig godt, vil det bli tillagt positiv vekt i helhetsbedømmelsen av søkeren.

Personlige egenskaper

 • Faglig engasjement og evne til å være løsningsorientert
 • Forutsigbar og ha gode planleggingsevner
 • God på samarbeid og kommunikasjon
 • Kunne arbeide selvstendig, strukturert og i team
 • Bidrar til godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Spennende arbeidsoppgaver og faglige utfordringer
 • Trivelig arbeidsmiljø preget av samarbeid, høyt tempo og humør
 • En arbeidsplass i utvikling
 • Lønn etter tariffavtale
 • Gode pensjonsvilkår og gruppelivsforsikring

Gyldig politiattest må fremlegges før tiltredelse.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

 

Kontaktinfo
Ann- Elise Os
Kommunalleder, helse- og velferd
 901 80 393
 
Aid Bredal Olsen
Helsesykepleier
 911 93 210
 
 
Søknadsfrist
30.01.2022

Helsesekretær

Hàbmera suohkan Hamarøy kommune

Hàbmera Suohkan Hamarøy Kommune søker helsesekretær, fast 60 % stilling. Arbeidssted både ved Oppeid og Drag legekontor.

Arbeidsoppgaver

Helsesekretær-oppgaver tilknyttet legekontor som bl.annet:

 • laboratorie-oppgaver
 • skiftestue/skadestue
 • assistering av leger akuttstue
 • resepsjonsarbeid
 • telefon.
Kvalifikasjoner
 • Vi søker primært etter autorisert helsesekretær, men andre med annen helsefaglig utdanning vil kunne vurderes.
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper
 • Kjennskap/ erfaring med digital journal

Kommunen er en tospråklig kommune, hvor lulesamisk er et offisielt språk. Dersom det melder seg søkere som behersker lulesamisk skriftlig og muntlig godt, vil det bli tillagt positiv vekt i helhetsbedømmelsen av søkeren.

Personlige egenskaper
 • Samarbeidsevner.
 • Må kunne jobbe i team og selvstendig.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Vi tilbyr
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver.
 • Samarbeid med faglig dyktige medarbeidere.
 • Lønn og ansettelse i hht gjeldende tariff, lov- og avtaleverk.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Vi gjør oppmerksom på at Hamarøy kommune har offentlige søkerlister, jm. Offentlighetsloven §25. Eventuelle ønsker om unntak fra oppføring må begrunnes i søknaden.

 
Kontaktinfo
Ann- Elise Os
Kommunalleder, helse- og velferd
 901 80 393
 
 
Søknadsfrist
31.01.2022

Hábmera suohkan – Mij lip dáppe

Nuorttan Nordlánda fylkan la Hábmera suohkan viek tjáppa luondojn ja edna vejulasjvuodaj luondov niektit jagev birra.

Hábmer ednagit vuorot álmmukvarresvuodabargov ja åvdedip mánájgárdijt ja skåvlåjt ma varresvuodav låpptiji. Mihá lip gå miján la sierralágásj nasjonála ålggoiellemlinnja Knut Hamsun joarkkaskåvlån. Vissjalis siebre li viehkken gå suohkanav miehtáj li edna dåjma ma mijá bájkálasj vidnudagájs doarjoduvvi.

Iellem la ienep gå barggo ja Hábmerin oattjo ienep. Ienep ájgev, ienep sajev ja ienep juohkka diŋgas.

Na soajttá mánnodihpen mannat tjuojggamin Ulbasjvágeskárden? Káffa Sult kafedjan dåbdos Hamsunguovdátjin? Miellagiddis dájdda bávtijn dájddagilen Trádnán? Gibttsemtuvrra hávsskes rádnaj Hamarøyskaftet váren? Oahppat mijá valjes sáme kulturhiståvrå birra julevsáme guovdátjin Árranin? Jali dåssju niektit stoarmov ja sjávodisvuodav aktu allasis nágin vielggis merragátten Vestasjjiekken?

Hábmera suohkan- Hamarøy kommune – Mij Lip Dáppe- Vi e´her!

Nord i Nordland fylke finner du Hamarøy kommune – med storslagen natur og muligheter for fantastiske friluftsopplevelser året rundt. 

Hamarøy satser på folkehelsearbeid og jobber for helsefremmende barnehager og skoler. Vi er stolte av å ha en unik, nasjonal friluftlivslinje som et av flere studietilbud ved Knut Hamsun videregående skole. Engasjerte lag og foreninger bidrar til et mangfold av aktiviteter rundt omkring i kommunen, godt støttet av vårt lokale næringsliv.

Livet er mer enn jobb, og i Hamarøy får du mer. Mer tid. Mer plass. Mer av alt.

Hva med en måneskinnstur i løypene på Ulvsvågskaret? En kaffekopp i Kafé Sult på det prisbelønte Hamsunsenteret? Sterke kunstinntrykk på svabergene i kunstbygda Tranøy? Klatretur med fine folk på Hamarøyskaftet? Lære om vår rike samiske kulturhistorie på lulesamiske senteret Àrran? Eller bare nyte storm og stille – helt alene – på ei kvit strand mot Vestfjorden?

Hamarøy kommune – Felles kampanje – Ledige stillinger