Familiesenteret består i dag av svangerskapsomsorg, helsestasjonstjeneste, skolehelsetjeneste, helsestasjon for ungdom, flyktningehelsetjeneste, forebyggende barnevern og barnefysioterapi. Vi er i gang med en spennende prosess med videreutvikling av Familiesenteret, til etablering av Familiens Hus sammen med PPT og barneverntjenesten. Vil du være med på dette sammen med oss?

Forventet innflytting i nye Familiens Hus er januar 2021. Målsettingen er at familiene i kommunen skal møte en helhetlig og familiestøttende tjeneste i ett og samme hus. Du vil få være med å videreutvikle en tjeneste som setter tverrfaglig samarbeid og foreldrestøtte i fokus.

Psykiatrisk sykepleier

Fauske Familiesenter har ledig 100% engasjement som psykiatrisk sykepleier fra 15.08.20. – 31.12.21 med mulighet for fast ansettelse i løpet av perioden.

Vi søker etter en selvstendig, engasjert og utviklingsrettet person som kan bidra til å øke graden av livsmestring blant barn og unge i Fauske kommune.

Arbeidsoppgaver:

 • Hovedfokuset vil være å tilby og videreutvikle tjenester til familier med sped- og småbarn.
 • Individuell oppfølging
 • Undervisning
 • Lede/ delta i ulike gruppetilbud
 • Helsestasjon for ungdom
 • Være en del av kommunens psykososiale kriseteam
 • Være en del av kommunens tverrfaglige team – TIMS, et lavterskeltilbud som bistår med hjelp og støtte på individ, gruppe og systemnivå

Arbeidsoppgaver kan bli endret ut fra tjenestens behov.

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor i sykepleie med videreutdanning i psykisk helsearbeid
 • Erfaring fra arbeid med barn og unge er en fordel
 • Sykepleier uten videreutdanning  – kan vurderes for midlertidig ansettelse
 • Sertifisert KID/ KIB/ DU- kursleder er en fordel
 • Førerkort klasse B

Vi søker etter deg som

 • Har engasjement for arbeid med barn og familier
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Har evne til å arbeide selvstendig, strukturert og målrettet
 • Er fleksibel, positiv og mestringsfokusert

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr:

 • En spennende stilling i et tverrfaglig miljø
 • Et positivt og godt arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer
 • Fleksitid
 • Lønns- og arbeidsvilkår iht. gjeldende avtaleverk
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger gjennom KLP

Tilsettingene skjer etter kvalifikasjoner og HTA’s bestemmelser. Lønns- og arbeidsvilkår er i henhold til gjeldende lover, tariffavtaler og reglement, herunder 6 måneders prøvetid. Fauske kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Kun søknader sendt via vårt elektroniske søknadssystem vil bli tatt i betraktning.

CV, vitnemål og attester skal legges ved søknaden elektronisk. All dokumentasjon som du ønsker skal hensyntas lastes opp som vedlegg til søknaden. Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen  søknadsfristen. Dokumentasjon på at opplysninger gitt i søknaden, samt politiattest ikke eldre enn 3 måneder, fremlegges før tilsetting. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn. Fast ansatte i Fauske kommune med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsandel oppfordres til å søke. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.

Vi gjør oppmerksom på at søkere til stilling i Fauske kommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten, jf. Offentlighetsloven § 25. Dersom dette blir aktuelt vil vi ta kontakt med deg på forhånd.

Velkommen som søker!

Kontakt
Reidunn Bjørnådal Storli, Ledende helsesykepleier, reidunn.storli@fauske.kommune.no, 75 60 43 14, 940 35 411

Søknadsfrist: 02.08.2020

Psykisk helserådgiver

Fauske Familiesenter har ledig 100% engasjement som psykisk helserådgiver i 1 år fra ansettelse. Stillingen er ledig fra d.d.

Vi søker etter en selvstendig, engasjert og utviklingsrettet person som kan bidra til å øke graden av livsmestring blant barn og unge i Fauske kommune.

Arbeidsoppgaver:

 • Hovedfokuset vil være å tilby og videreutvikle tjenester til familier med barn og ungdom i ungdoms- og videregående skole, dette i nært samarbeid med øvrige ansatte i skolehelsetjenesten
 • Individuell oppfølging av barn/ ungdom og deres familier
 • Undervisning
 • Lede/ delta i ulike gruppetilbud
 • Helsestasjon for ungdom

Arbeidsoppgaver kan bli endret ut fra tjenestens behov

Kvalifikasjoner:

 • 3-årig relevant helse- eller sosialfaglig høgskole- / universitetsutdanning
 • 1-årig videreutdanning i psykisk helsearbeid er en fordel
 • Erfaring fra arbeid med barn og unge er en fordel
 • Førerkort klasse B

Vi søker etter deg som

 • Har engasjement for arbeid med barn og familier
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Har evne til å arbeide selvstendig, strukturert og målrettet
 • Er fleksibel, positiv og mestringsfokusert

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr:

 • En spennende stilling i et tverrfaglig miljø
 • Et positivt og godt arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer
 • Fleksitid
 • Lønns- og arbeidsvilkår iht. gjeldende avtaleverk
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger gjennom KLP

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det må leveres godkjent politiattest før tiltredelse.

Tilsettingene skjer etter kvalifikasjoner og HTA’s bestemmelser. Lønns- og arbeidsvilkår er i henhold til gjeldende lover, tariffavtaler og reglement, herunder 6 måneders prøvetid. Fauske kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Kun søknader sendt via vårt elektroniske søknadssystem vil bli tatt i betraktning.

CV, vitnemål og attester skal legges ved søknaden elektronisk. All dokumentasjon som du ønsker skal hensyntas lastes opp som vedlegg til søknaden. Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen  søknadsfristen. Dokumentasjon på at opplysninger gitt i søknaden, samt politiattest ikke eldre enn 3 måneder, fremlegges før tilsetting. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn. Fast ansatte i Fauske kommune med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsandel oppfordres til å søke. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.

Vi gjør oppmerksom på at søkere til stilling i Fauske kommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten, jf. Offentlighetsloven § 25. Dersom dette blir aktuelt vil vi ta kontakt med deg på forhånd.

Velkommen som søker!

Kontakt
Reidunn Bjørnådal Storli, Ledende helsesykepleier, reidunn.storli@fauske.kommune.no, 75 60 43 14, 940 35 411

Søknadsfrist: 02.08.2020

Fauske kommune ligger i Nordland og har nærmere 10 000 innbyggere og et areal på rundt 1200 kvadratkilometer. Stedet er sentralt i Indre Salten med store virksomheter som NAV, SKS og Valnesfjord Helsesportssenter (VHSS). Kommunen har lange og sterke tradisjoner rundt gruvedrift og mineralutvinning. Blant annet kan du se spor av dette i sentrum av Fauske der marmortorget er godt synlig. Vi er også et knutepunkt for handel og transport – midt på E6.

«Folkehelsekommunen der alle trives» er vår visjon. Kommunen skal strekke seg etter å oppnå god livskvalitet for alle og stadig når vi nye mål. Vi har satsning på arbeidet med barn og unge, og alle våre sykehjem er sertifisert som Livsgledehjem. Fauske er godt kjent for sine arrangementer som NM på ski og VM i dans. Kultur står sterkt, og det frivillige arbeidet er unikt. Vil du vite mer, se www.fauske.kommune.no  

Fauske kommune – Psykiatrisk sykepleier og psykisk helserådgiver