Arendal kommune

Vil du bli vår nye kollega?

Vi søker:

3 Sykepleiere, til ny avklaringsavdeling i nytt helsehus

Koordinerende enhet, Arendal kommune

 

2 Fagkoordinatorer, til ny avklaringsavdeling i nytt helsehus

Koordinerende enhet, Arendal kommune

Arendal kommune vil være en attraktiv arbeidsgiver og en handlekraftig organisasjon. Vi er en viktig aktør i utviklingen av byen og kommunen. Vi løser viktige oppgaver for lokalsamfunnet og samfunnet vi lever i. Se filmen om vår arbeidsgiverstrategi.

Arendal kommune blir 300 år i 2023 og har 3200 ansatte. Vi er vertskommune for Norges største demokratifestival Arendalsuka, vi arrangerer Norges eneste innovasjonskonferanse for offentlig sektor og vi jobber aktivt med FNs bærekraftsmål. 

Arendal kommune ser mangfold, inkludering og ulikhet som en styrke for å levere gode tjenester til kommunens innbyggere. Vi ønsker medarbeidere som har ulik kompetanse, bakgrunn, erfaring, kjønn, etnisitet, funksjonsevne, seksuell orientering, religion og alder. Vi vil også strekke oss langt for å ansette og legge til rette for medarbeidere som har nedsatt funksjonsevne og/eller en eller annen form for “hull i CV”. Arendal kommune er sertifisert som likestilt arbeidsgiver

Vi jobber for heltidskultur og ansetter fortrinnsvis i hele stillinger.

I henhold til offentlighetslovens paragraf 25. gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig, selv om søkeren har bedt om unntak fra offentlighet.

For stillinger som arbeider med barn og for ansatte som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven må det foreligge tilfredsstillende politiattest.

Sykepleier, ny avklaringsavdeling i nytt helsehus

Er du sykepleier og er opptatt av gode pasientforløp? Har du lyst til å være med å bygge opp en ny avdeling med korte pasientforløp? Da er det nettopp deg vi ser etter som sykepleier til vår nye avklaringsavdeling. 

Avklaringsavdelingen er en ny avdeling i Arendal kommune som åpner september 2023 med 15 sengeplasser og ca. 17 årsverk. Avdelingen er lokalisert sammen med legevakt og kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH) i nytt bygg ved Sørlandet sykehus Arendal. Denne samlokalisering forventes å gi gode synergieffekter. 

Avklaringsavdelingen vil i hovedsak ha pasienter som utskrives fra sykehus med behov for ytterligere avklaring og stabilisering før hjemreise. Avdelingen skal raskt vurdere pasientens funksjonsnivå, hva som skal til for at pasienten kan komme hjem og behov for videre tjenester. På avdelingen vil tverrfaglig samarbeid være viktig (eks. lege, sykepleiere, fysio- og ergoterapeuter, helsefagarbeidere og tjenestekontor).

For å sikre rask og god avklaring, god kvalitet på tjenesten og stor grad av heltid er det en målsetning at avdelingen skal ha langvakter på inntil 12,5 timer med arbeid 17 helger pr år (ca 3 vakter pr uke i snitt). Arbeidstidsordning/turnus utredes sammen med tillitsvalgte i løpet av våren. 

Vi ber alle søkere om å legge ved relevante attester og vitnemål til søknaden. 

Arbeidsoppgaver
 • Følge opp medisinsk behandlingsplan.
 • Kartlegge pasientens funksjonsnivå, hva skal til for at pasienten kan komme hjem og avklare behov for videre tjenester.
 • Bidra til gode pasientforløp gjennom tverrfaglig samarbeid med interne og eksterne aktører (tjenestekontoret, sykehuset, ergo, fysio, pårørende).
 • Bidra i innovasjons- og endringsarbeid med fokus på velferdsteknologi.
Kvalifikasjoner
 • Autorisert sykepleier.
 • Relevant videreutdanning er en fordel.
 • Ønskelig med erfaring fra korte pasientforløp (eks. kommunal øyeblikkelig hjelp, korttidsavdeling, sengepost, akuttmottak).  
 • Gode ferdigheter og kunnskaper på IKT-verktøy.
 • Søker må beherske norsk både skriftlig og muntlig, i tråd med arbeidsoppgavene som står beskrevet ovenfor 
Personlige egenskaper
 • Trygg på egne ferdigheter, faglig og personlig.
 • Høy grad av struktur, fleksibilitet og evne til problemløsing.
 • Trives i et miljø med til tider høyt tempo og rask pasientflyt.
 • Evne til å arbeide selvstendig, men også god på samarbeid.
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø.
Vi tilbyr
 • En spennende og utfordrende stilling og være med å bygge opp en ny avdeling
 • Et spennende og lærerikt fagmiljø med hyggelige kollegaer
 • God opplæring. Praksis på relevant avdeling (eks. legevakt, KØH, korttid) i månedene før oppstart avklaringsavdeling.
 • Konkurransedyktig lønn i forhold til helseforetak og omkringliggende kommuner
 • Jamfør sykepleierstrategi i Arendal kommune, blant annet: Sykepleiere som går full stilling i turnus får 5 ekstra fridager til og med året barnet fyller 4 år. Eneforsørger får 10 ekstra fridager. Nedbetaling av studielån på 15.000 kr i inntil 5 år for nyutdannede sykepleiere i hel stilling som har bestått eksamen i løpet av de siste 2 år. 
Kontaktinformasjon
Urd Berntsen
Enhetsleder
Tlf. 901 06 173 
 
Søknadsfrist: 19. februar 2023
Foto: Mona Hauglid

Fagkoordinator, ny avklaringsavdeling i nytt helsehus

Er du sykepleier som ønsker å utgjøre en forskjell?  Trives du med å gjøre andre gode og har en genuin interesse for gode pasientforløp? Er du strukturert, trygg og glad i ansvar? Har du AKS eller annen relevant erfaring og videreutdanning? Da er det nettopp deg vi ser etter som fagkoordinator til vår nye avklaringsavdeling. 

Avklaringsavdelingen er en ny avdeling i Arendal kommune som åpner september 2023 med 15 sengeplasser og ca. 17 årsverk. Avdelingen er lokalisert sammen med legevakt og kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH) i nytt bygg ved Sørlandet sykehus Arendal. Denne samlokalisering forventes å gi gode synergieffekter. 

Avklaringsavdelingen vil i hovedsak ha pasienter som utskrives fra sykehus med behov for ytterligere avklaring og stabilisering før hjemreise. Avdelingen skal raskt vurdere pasientens funksjonsnivå, hva som skal til for at pasienten kan komme hjem og behov for videre tjenester. På avdelingen vil tverrfaglig samarbeid være viktig (eks. lege, sykepleiere, fysio- og ergoterapeuter, helsefagarbeidere og tjenestekontor).

For å sikre rask og god avklaring, god kvalitet på tjenesten og stor grad av heltid er det en målsetning at avdelingen skal ha langvakter på inntil 12,5 timer med arbeid 17 helger pr år (ca 3 vakter pr uke i snitt). Arbeidstidsordning/turnus utredes sammen med tillitsvalgte i løpet av våren. 

Vi ber alle søkere om å legge ved relevante attester og vitnemål til søknaden. 

Arbeidsoppgaver
 • Følge opp medisinsk behandlingsplan.
 • Kartlegge pasientens funksjonsnivå, hva skal til for at pasienten kan komme hjem og avklare behov for videre tjenester.
 • Bidra til gode pasientforløp gjennom tverrfaglig samarbeid med interne og eksterne aktører (tjenestekontoret, sykehuset, ergo, fysio, pårørende).
 • Være pådriver på innovasjons- og endringsarbeid med fokus på velferdsteknologi.
 • Fagansvar: Fag- og kompetanseutvikling i samarbeid med avdelingsleder. Ansvar for implementering av nye prosedyrer, faglige retningslinjer og faglige prosjekter. Sikre at tjenestene utføres i henhold til vedtak, planer og pasientens behov. Undervisning og faglig veiledning av kollegaer, nyansatte, lærlinger, studenter og elever ved behov. Andre oppgaver og ansvar kan tillegges stillingen.
Kvalifikasjoner
 • Autorisert sykepleier, med master eller i utdanningsløp til master i avansert klinisk sykepleie. Kandidater med annen videreutdanning og relevant erfaring kan vurderes særskilt.
 • Ønskelig med erfaring som fagkoordinator, fagutvikler eller hatt ansvar for utviklingsarbeid.
 • Erfaring fra korte pasientforløp (eks. kommunal øyeblikkelig hjelp, korttidsavdeling, sengepost, akuttmottak) er en fordel.  
 • Gode ferdigheter og kunnskaper på IKT-verktøy.
 • Søker må beherske norsk både skriftlig og muntlig, i tråd med arbeidsoppgavene som står beskrevet ovenfor 
Personlige egenskaper
 • Flink til å engasjere og motivere andre.
 • Evne til å veilede og gjøre andre gode.
 • Høy grad av struktur, fleksibilitet og evne til problemløsing
 • Trives i et miljø med til tider høyt tempo og rask pasientflyt
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø.
Vi tilbyr
 • En spennende og utfordrende stilling som er sentral i å bygge opp en ny avdeling.
 • Et spennende og lærerikt fagmiljø med fokus på kompetanse og godt arbeidsmiljø.
 • God opplæring. Praksis på relevant avdeling (eks. legevakt, KØH, korttid) i månedene før oppstart avklaringsavdeling.
 • Lønn tilsvarende stilling med krav om masterutdanning for sykepleiere med mastergrad i AKS.
 • Jamfør sykepleierstrategi i Arendal kommune, blant annet: Sykepleiere som går full stilling i turnus får 5 ekstra fridager til og med året barnet fyller 4 år. Eneforsørger får 10 ekstra fridager. Nedbetaling av studielån på 15.000 kr i inntil 5 år for nyutdannede sykepleiere i hel stilling som har bestått eksamen i løpet av de siste 2 år. 

Søknadsfrist: 19. februar 2023

Foto: Mona Hauglid
Sykepleier – Fagkoordinator – Arendal kommune