Ingrid brenner for en trygg og god velkomst til sykepleieryrket i Helgelandssykehuset 

Ingrid brenner for en trygg og god velkomst til sykepleieryrket i Helgelandssykehuset 

Ingrid jobber for at sykepleiestudentene blir godt tatt imot og får en trygg og lærerik praksis i møte med sykepleieryrket. Selv stortrives hun i jobben som sykepleier ved medisinsk sengepost i Helgelandssykehuset, og ser ikke bort ifra at måten hun ble tatt imot på da hun begynte i yrket skal ha en stor del av æren for det. 

Ingrid Jørgensen (29) har jobbet på medisinsk sengepost i fem år, hun stortrives i jobben hvor alle dager er varierte og uforutsigbare.

Ingrid vendte hjem igjen selv om det aldri var planen 
Ingrid er født og oppvokst i Sandnessjøen. Som unge voksne flest, var det etterlengtet å kunne reise ut og vekk for å studere. Som sykepleierstudent i Bodø, var tanken om å flytte tilbake til Helgeland fjern, men valgte likevel å vende hjemover og ta praksisplass ved Helgelandssykehuset. På den måten fikk jeg bo og være litt mer sammen med familie samtidig som jeg studerte.  

Men, det skjedde nok noe mer enn jeg var forberedt på da jeg kom tilbake til hjembyen min. Først og fremst fikk jeg en utrolig fin mottakelse som student i praksis ved på medisinsk avdeling. Dernest ble jeg bevisst på hvor vakker naturen var hjemme. Og hvor kort avstand det var mellom for eksempel en tur til Botnkrona (Syv søstre) og en tur ut med båt fra småbåthavna, eller til en kulturell opplevelse i Kulturbadet. Man er strengt tatt ikke avhengig av bil her for å få gjort mye gøy på fritiden. Ingrid betraktet byen sin litt annerledes etter å ha bodd en stund borte, og hadde nå erfart at sykepleier i Helgelandssykehuset var en fremtidig mulighet.  

Ingrid trives godt både på fjellet og ved sjøen og tar ofte i bruk naturen på Helgeland.

Ingrid hadde planlagt at hun skulle ut å reise etter hun var ferdig med å studere. Det passet henne derfor perfekt da hun i første omgang fikk tilbud om et vikariat i Helgelandssykehuset. Ingrid jobbet i noen måneder og la seg opp penger til å følge drømmen om å reise til Sør-Amerika sammen med to venninner. En opplevelse hun ikke ville vært foruten, men det føltes likevel riktig å komme hjem til Helgeland etter å ha vært på reise i tre måneder. Da jeg kom hjem fikk jeg tilbud om fast stilling, og det takket jeg ja til uten tvil, forteller Ingrid.  

Praksisperioden ble en åpenbaring
Å være i praksis både i primær- og spesialisthelsetjenesten var en fin erfaring, forteller Ingrid. For henne var det likevel jobb i sykehuset som føltes som riktig sted å være. Det er noe med bredden både i fag og pasientgruppe, de uforutsette dagene og tempoet her som gjør at jeg synes det er ekstra spennende. Da hun i tillegg hadde en utrolig fin tid under sin praksisperiode på medisinsk sengepost i Helgelandssykehuset, var hun ikke i tvil om hvor hun ville starte sin karriere som sykepleier.  

Som praksisstudent får man tildelt hver sin kontaktsykepleier som skal følge studentene gjennom praksisperioden. Ingrid ble tatt imot av en kontaktsykepleier som sørget for at hun fikk tett oppfølging og lov til å prøve seg i trygge omgivelser. Dette var nok mye av årsaken til at jeg ikke nølte med å takke ja da jeg ble tilbudt stilling her i etterkant.   

I dag er hun sykepleier med ansvar for sykepleierstudenter, og jobber for at andre skal få en like positiv opplevelse av praksisperioden som det hun hadde. Ingrid har det overordnede ansvaret for praksisstudentene. Hun tar imot dem første dag i praksis og presenterer dem for kontaktsykepleierne som skal følge dem i ukene som kommer. I tillegg har hun faste studentdager hvor også hun er sammen med dem. På denne måten har alle sykepleierstudentene alltid noen som kan følge dem opp, i tillegg til et kjent fjes som de kan støtte seg til gjennom hele praksisperioden. De faste studentdagene er kjærkommende av studentene, da de får mulighet til å gå igjennom aktuelle prosedyrer og bruke tid på å diskutere fagstoff og kople disse til reelle pasientsituasjoner.  

For meg er det viktig at alle praksisstudentene har det bra og at de alltid kan komme til meg dersom de vil ta en prat om hvordan det går, forteller Ingrid. 

God velkomst for alle 
Selv om Ingrid har særskilt ansvar for sykepleierstudentene, er hun også opptatt av at andre nytilsatte blir ivaretatt når de starter i Helgelandssykehuset. Arbeidet på medisinsk sengepost kan til tider være hektisk og krevende, og ingen skal føle seg utrygge og alene med ansvaret som ny i yrket, sier Ingrid. På medisinsk sengepost har vi et arbeidsmiljø der alle nye kollegaer blir godt tatt imot. Vi støtter opp om hverandre og jeg har alltid noen å drøfte ulike oppgaver med dersom det skulle være behov for det. 

Arbeidsmiljøet vi har her er nok en av grunnene til at jeg har vært her i fem år og fortsatt trives veldig godt, forteller Ingrid.

Som sykepleier lærer du utrolig mye, ikke bare det praktiske og faglige som følger med yrket, men også om folk generelt. Man blir på en måte en god menneskekjenner i denne jobben. Samtidig er det en god blanding av det rutinemessige og det uforutsigbare. Det er viktig å planlegge, men det er ikke alltid dagene ender opp med å bli som du hadde planlagt, noe som jeg mener gjør det mer spennende, forteller Ingrid. 

Vil du bli Ingrids nye kollega?

Ta kontakt med oss!

Medisinsk sengepost har ledig følgende stillinger:

Helgelandssykehuset, medisinsk sengepost i Sandnessjøen, søker engasjerte og nysgjerrige sykepleiere til faste stillinger

Helgelandssykehuset søker deg som er helsefagarbeider til medisinsk sengepost i Sandnessjøen. 

Helgelandssykehuset HF er en av regionens største kompetansebedrifter, med cirka 1700 medarbeidere på Helgeland. Helgelandssykehuset tilbyr spesialisthelsetjenester innen somatisk og psykisk helse, og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell og investerer i din videreutdanning. Helgelandssykehuset satser betydelig på forskning og innovasjon. Våre medarbeideres kompetanse og profesjonalitet er grunnleggende for at vi skal nå visjonen om å skape Norges beste lokalsykehus, med det beste tilbudet for pasientene.  Vi setter alltid pasientene i fokus. I god samhandling med våre samarbeidspartnere og omgivelsene skal vi sikre gode og trygge helsetjenester basert på våre verdier; kvalitet, trygghet, respekt og lagspill.

Helgelandssykehuset har et særskilt ansvar for tilrettelegging av helsetilbud til den samiske befolkningen. Vi oppfordrer derfor personer med kompetanse innen sør-samisk språk og kultur til å søke.

Helgelandssykehuset HF ønsker at våre medarbeidere skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Vi forplikter oss til å kalle inn kvalifiserte søkere i henhold til dette, til alle utlyste stillinger.

Helgelandssykehuset – Sykepleiere