Sykepleiere

Sortland kommune har flere ledige stillinger som sykepleier.

Håløygtunet sykehjem

Institusjonstilbud for personer med demens og demenslignende tilstander.

Håløygtunet har 19 en-sengs rom, fordelt på tre mindre bogrupper. Bogruppene er tilrettelagt for beboere som har behov for stabilt personale og et rolig miljø. Enheten er fordelt på to bygg.

Sykepleier til 85 % fast stilling

Det er ledig fra d.d. 85 % fast stilling ved Håløygtunet sykehjem.

Turnus med arbeid hver tredje helg.

Sykepleier til 100 % fast stilling

Det er ledig 100 % fast stilling som sykepleier ved Håløygtunet sykehjem.

Turnus med arbeid hver tredje helg.

Sykepleiere til to faste stillinger på 66 %

Det er ledig fra 01.06.2022 to faste stillinger som sykepleier på 66 % ved Håløygtunet sykehjem.

Turnus med hver tredje helg.

Sjøgata bofellesskap

Omsorgsbase Sjøgata omfatter 12 boenheter i bofellesskap. Bofellesskapet er at alternativ til institusjon.

Tjenestens innhold:
Bofellesskap for personer med omfattende hjelpebehov og som mottar heldøgns pleie – og omsorg. Tjenestene de mottar er hjemmehjelp og hjemmesykepleie.

Sykepleier 100 % fast stilling

Det er ledig 100 % fast stilling som sykepleier ved base Sjøgata. Turnus med arbeid hver 3. helg

Sortland kommune – Sykepleiere