Sykepleierstilling ved Longyearbyen sykehus

Longyearbyen sykehus, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Operasjonssykepleier

Sykehuset er en avdeling i Akuttmedisinsk klinikk ved Universitetssykehuset Nord Norge HF. Det er et beredskapssykehus med lokalsykehus-funksjon for ca. 2400 innbyggere i Longyearbyen. I tillegg er helsestasjon, skolehelsetjeneste, bedriftshelsetjeneste, tannhelsetjeneste og fysioterapitjeneste tillagt sykehuset. Hovedvirksomheten rettes primært mot allmennmedisinsk poliklinikk og legevakt. Sykehuset har operasjonsstue, men ingen elektive operasjoner. Det er også et eget laboratorium, samt røntgen.

Da to av våre faste operasjonssykepleiere nå skal gå i pensjon blir det ledig to 100% stillinger som operasjonssykepleier ved Longyearbyen sykehus. 

Arbeidsoppgaver
 • Hovedvirksomheten er rettet mot allmennmedisinsk poliklinikk, legevakt, laboratoriearbeid og røntgen
 • Sykepleierne har en tredelt turnus på hverdager og todelt i helger (tolv timers skift), i tillegg har man bakvaktsfunksjon (hjemmevakt). Arbeid hver tredje helg
 • Hver enkelt sykepleier har også sine ansvarsområder som de følger opp
Kvalifikasjoner
 • Offentlig godkjent sykepleier med videreutdanning som operasjonssykepleie. Norsk autorisasjon kreves
 • Søker bør ha vært i aktiv tjeneste som operasjonssykepleier siste 5 år og ha det som hovedfunksjon i nåværende stilling
 • Vi ønsker deg som har en bred og allsidig faglig erfaring
 • Bør ha interesse og erfaring fra akuttmedisin og pasientnært arbeid
 • Ønskelig med gode datakunnskaper og kjennskap til DIPS
 • Må beherske norsk/skandinavisk og engelsk muntlig og skriftlig
 • Førerkort klasse B

Vaksinestatus for covid-19 vil etterspørres dersom det er nødvendig for å utføre de arbeidsoppgaver som knytter seg til stillingen. Arbeidssøker har ikke plikt til å oppgi sin vaksinasjonsstatus, men uten denne informasjon kan arbeidssøker være diskvalifisert til stillingen.

Det gis ingen reservasjonsrett ved abortinngrep.

Personlige egenskaper
 • Du må se verdien i beredskap, samtidig må takle akutte hendelser og en uforutsigbar hverdag
 • Du må kunne jobbe selvstendig og i team
 • Du må være positiv, pålitelig, engasjert og faglig trygg
 • Ønskelig med interesse (og erfaring) med opplæring, kursing og faglig veiledning
 • Interesse og erfaring med medisinskteknisk utstyr
 • God helse er en forutsetning

Vi er en liten arbeidsplass med store krav som forutsetter fleksibilitet, serviceinnstilling, initiativ og samarbeidsevne. Personlig egnethet vil derfor bli vektlagt i stor grad.

Vi tilbyr
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster
 • Møblert bolig stilles til disposisjon (beskattes)
 • En fri reise til hjemstedet per år etter gjeldende regler. Flytteutgifter dekkes etter statens regulativ. Fri reise til og fra Svalbard i forbindelse med til- og fratredelse
 • Svalbardskatt, folketrygdavgift og pensjonsinnskudd utgjør for tiden 18,2 %
 • Søkere bes opplyse om familie flytter med til Svalbard
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Hospitering til større sykehus to uker pr. år

Det er ønskelig med jobbstart ca uke 24 på grunn av overlapp og opplæring. Det er ønskelig at ferie er avviklet i forkant.

Søknadsfrist

27.03.2022

Sted

Longyearbyen sykehus

Stilling

Operasjonssykepleier

Kontaktinfo

Kristin Furu Grøtting
Avdelingsleder
 976 55 755
 
Marthe Ødegård
Fagutviklingssykepleier
 996 19 098
Operasjonssykepleier – UNN HF