Som vår nye enhetsleder får du være med på å skape et viktig tilbud til ungdom i regionen.

Vil du være med på å bygge opp en helt ny barnevernsinstitusjon?

Skaper et kunnskapsbasert ungdomshjem i Larvik

Høsten 2021 skal Grøterød ungdomshjem stå ferdig i Larvik.  Her bygger vi en barnevernsinstitusjon som skal romme omsorg og endringsarbeid, der trivsel for ungdommene og et godt arbeidsmiljø går hånd i hånd.

Har du kunnskap, evne og pågangsmot kan du være akkurat den vi leter etter. Vi har en nyopprettet stilling og søker enhetsleder.

På Grøterød skal vi gi ungdom viktig utviklingsstøtte

Grøterød ungdomshjem eies og drives av Bufetat, region sør. Institusjonen skal ha plass til 10 ungdommer fra 13 til 18 år, fordelt på to avdelinger.

– Vi jobber med å gi ungdommene ferdigheter til å klare seg videre i livet. Mange ungdommer som trenger å bo på institusjon i en periode har opplevd traumer og omsorgssvikt, sier avdelingsdirektør i Bufetat, region sør, Terje Jacobsen.

På ungdomshjemmet blir ungdommene møtt med forståelse og annerkjennelse for det som har vært. Samtidig skal dem få støtte og verktøy slik at de får hjelp til å håndtere utfordringer og gjøre gode valg videre i livet.

Stort fokus på ferdighetstrening

Ungdom er forskjellige, har ulike utfordringer og ulike behov. På Grøterød ungdomshjem skal vi jobbe med å tilpasse tilbudet til hva hver enkelt ungdom har behov for. Vi skal jobbe etter en modell som heter Omsorgs- og endringsmodellen. I denne modellen er det nettopp ferdighetstrening som står i fokus.  I modellen jobber de ansatte på institusjonen med dialektisk adferdsterapi (DBT) tilpasset rammene for en institusjon.

Viktige elementer i DBT er annerkjennelse og å møte ungdommene der de er. Ferdighetstrening som å lære seg å håndtere vanskelige følelser, hvordan en kan få gode venner, bygge opp gode relasjoner, si nei i situasjoner som er vanskelige og klare å delta i skole og arbeid, er en viktig del av oppholdet. Videre vil en god overgang tilbake til en omsorgsbase og til et lokalmiljø være en sentral del av arbeidet som gjøres både i siste del av oppholdet på institusjon og i månedene etter at ungdommen har flyttet til et hjem.

Alle har rett til å bli hørt!

– Skal vi klare dette er brukermedvirkning sentralt, sier Jacobsen. Han forteller at Bufetat, region sør har stort fokus på stemmen til ungdommen og å inkludere ungdommen i viktige avgjørelser og målsettinger.

– For å vite hvordan vi skal kunne hjelpe hver enkelt ungdom må vi lytte til barnets behov og ønsker, påpeker han.

Er du opptatt av gode og virkningsfulle tjenester til barn og unge og synes dette interessant ut. Da hører vi gjerne fra deg!

I Bufetat får også du som leder viktig støtte og utvikling

På Grøterød vil du vil lede et team på om lag 30 medarbeidere. Vi i Bufetat, region sør er opptatt av at lederne ikke står alene. Du vil jobbe sammen med andre ledere i egen enhet og andre ledere både i Region sør og de andre regionene i Bufetat.

Bufetat lederskole, regionale og nasjonale støttefunksjoner og regionalt psykologteam vil bidra til at du som leder får den nødvendige utviklingen og støtten du trenger.

Les mer om stillingen som enhetsleder her.
Søknadsfrist er 29. november.

Kommer snart!

Ved Grøterød ungdomshjem skal vi snart i gang med å rekruttere rundt 15 miljøterapeuter med videreutdanning innen miljøterapi, psykisk helse og familieterapi.

Følg med her for flere ledige stillinger i Bufetat.

Foto: Tine Poppe

Om oss

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor.

I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge.

 

Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og familiedepartementet.

Bufetat region sør dekker Agder, Vestfold og Telemark, samt tidligere Buskerud fylke. Regionkontoret ligger i Tønsberg.

Vil du være med på å bygge opp en helt ny barnevernsinstitusjon? – Bufetat – Jobbnorge