Vil du være med å lede og videreutvikle et spennende tilbud for barn og unge med adferdsvansker?

Behandlingsleder TFCO ved BVT behandling ungdom Psykolog/psykologspesialist

Om stillingen

TFCO ved BVT Behandling ungdom har en ledig fast 100 % stilling som behandlingsleder.

Som behandlingleder for TFCO har du en unik mulighet for å lede spennende behandlingsarbeid for ungdom og familier, og være med å jobbe i et utviklende faglig fellesskap. Sammen har dere høy faglig kompetanse!

Barne-, ungdoms- og familieetaten har egne enheter som jobber med Treatment Foster Care Oregon (TFCO), en evidensbasert, tidsavgrenset og familiebasert behandlingsmetode for ungdom med alvorlige adferdsvansker. Metoden er utviklet som et alternativ til institusjons- eller annen gruppebasert plassering. Ungdommen plasseres i et behandlingshjem som mottar tett oppfølging fra behandlingsteamet. Det arbeides samtidig med familie og øvrige relevante systemer rundt ungdommen. Behandlingsteamet består av behandlingsleder, familieterapeut, individualterapeut og ferdighetstrener for ungdommen og behandlingshjemkonsulent. Implementeringen av TFCO i Norge ledes av Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU), i samarbeid med Barne-, ungdoms- og familieetaten. Behandlingsleder og terapeuter er tilgjengelig for behandlingshjem, ungdom og familier 24 timer i døgnet, 7 dager i uken.

Som behandlingsleder i TFCO vil du lede arbeidet med teamets behandlingstilbud til ungdom med alvorlige adferdsvansker. Du vil være ansvarlig for teamets arbeid, resultater og utvikling. Behandlingsleder rapporterer til enhetsleder ved BVT behandling ungdom og inngår som en del av enhetens lederteam.  Som behandlingsleder vil du også ha godt å samarbeid og støtte fra Nasjonalt utviklingssenter for  barn og unge (NUBU).

Les mer om TFCO her: http:/www.nubu.no/TFCO/

Arbeidsoppgaver

 • Faglig og administrativ ledelse av behandlingsteamet
 • Budsjettansvar
 • Lede og koordinere bahandlingen for ungdommer og familier i TFCO, i samsvar med TFCO sine behandlingsprinsipper og praksi
 • Lede ukentlige behandlingsmøter og veiledningsgruppe for behandlingshjem
 • Etterse at ungdommes behandlingsplan følges og har oversikt over ungdommens behandlingen
 • Rekruttere og veilede behandlingshjem
 • Ansvar for at TFCO sine kvalitetssikringsrutiner følges, inkludert månedlig rapportering til NUBU
 • Delta i TFCO -programmets kontinuerlige opplæring og fagutvikling
 • Ansvar for dokumentasjon av teamets aktivitet og anvendelse av regelverk internt og eksternt
 • Være tilgjengelig for alle involverte parter utover normal arbeidstid
 • Utføre andre løpende oppgaver
 • Du vil inngå som en del av BVT Behandling ungdom sin ledergruppe

Kvalifikasjoner

 • Profesjonsstudie i psykologi
 • Norsk autorisasjon som psykolog er et krav
 • Det er ønskelig med erfaring fra arbeid med barn/ungdom med adferdsvansker og arbeid med familier
 • Det kreves grundig kjennskap til metodens teoretiske fundament, dvs. systemteori, kognitiv adferdsteori og sosial læringsteori
 • Erfaring fra arbeid etter metoden eller erfaring fra ledelse av andre evidensbaserte tiltak vil bli vektlegt
 • Erfaring fra ledelse er ønskelig, men ikke et krav

Vi ser etter deg som

 • Liker å arbeide som del av et behandlingsteam
 • Er en tydelig og samtidig fleksibel leder
 • Er målrettet og systematisk
 • Er god til å formidle og integrere informasjon fra ulike instanser
 • Har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Trives med å ta krevende avgjørelser i en travel hverdag
 • Det vil bli lagt vekt på personlige egenskaper, motivasjon og gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • Grundig opplæring i metoden, veiledning i det kliniske arbeidet samt faglig oppfølging og utvikling
 • En mulighet  til å være med å videreutvikle et behandlingstilbud i Norge for en krevende målgruppe
 • Tett oppfølging og kvalitetssikring fra NUBU
 • Det gis et kompensasjonstillegg for tilgjengelighet/beredskap/ubekvem arbeidstid. Tilgjengelighet på telefon ut over normal arbeidstid samt noe kvelds-, og helgearbeid må påregnes
 • Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 1493 leder, p.t. kr 597 000 – 694 400 pr. år (ltr 66 – 74) eller stillingskode 0794 psykolog, p.t. kr 526 000 – 618 600 pr år (ltr 59 – 68) eller  stillingskode 1304 psykolog med godkjent spesialitet, p.t. 618 600 – 768 500 pr år (ltr 68-78). Avlønning og stillingskode vurderes etter utdanning og erfaring. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.   
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse jf. lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkuransedyktige betingelser, samt yrkesskade -, og gruppelivsforsikring.     

Opplysninger til deg som søker

 • Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.
 • Stillingen er for tiden lagt til TFCO Drammen
 • Politiattest må fremlegges ved eventuell ansettelse, jf lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges med søknaden
 • Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge
 • Ansettelsesprosessen skjer i samarbeid mellom Bufetat og NUBU, og søkere må være inneforstått med at NUBU får innsyn i søknaden

Kontaktinformasjon

Barbro Akerheim, Enhetsleder ved BVT Behandling ungdom, Bufetat region sør, telefon 409 12 890, barbro.akerheim@bufetat.no

Kyrre Lønnum, NUBU, telefon 930 90 45, kyrre.lonnum@nubu.no 

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et evt. intervju.

Intervjuer vil avholdes i uke 14

Om Bufetat

Barne-, ungdoms- og familieetatens (Bufetat) hovedoppgave er å gi brukerne våre hjelp og støtte uansett hvor de bor i Norge. Bufetat har oppgaver innen områdene barnevern, familievern, samlivstiltak, ekteskapssaker, adopsjon, rettferdsvederlag, tilskuddsforvaltning, ungdomsutveksling, ungdomsinformasjon og krisesentre. Bufetat er organisert i fem regioner, Bufetat Senter for administrasjon og utvikling og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som har hovedkontor i Oslo. Bufdir er underlagt Barne- og familiedepartementet

Bufetat region sør dekker Agder, Vestfold og Telemark, samt tidligere Buskerud fylke. Regionkontoret ligger i Tønsberg 

Søknadsfrist

16. mai 2021

Kommune

Drammen

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Drammen

Psykolog/Psykologspesialist – Bufetat – Jobbnorge ID201987