Er du lege?

Vi søker nå dyktige leger til flere stillinger:

Sykehjemslege

Vi har ledig 100% stilling som sykehjemslege.

Kommuneoverlege

Vefsn kommune har ledig stilling som kommuneoverlege. Stillingen er organisatorisk plassert under kommunalsjef for Helse og omsorg. Vi søker en medarbeider som har relevant fagkompetanse og stort engasjement for faget. Du må ha evne til å håndtere nye utfordringer, samt å bidra til utvikling etter blant annet samhandlingsreformens intensjoner.

Ledig fastlegestilling

Det er ledig fastlegehjemmel ved Mosjøen legesenter.

Legestilling i Vefsn kommune

Vefsn kommune har opprettet en ny og spennende fastlønnet legestilling i Mosjøen.
Stillingen er en kombinasjonsstilling, som omfatter klinisk arbeid ved fastlegekontor og sykehjem ved planlagt fravær, samt fagutvikling og samfunnsmedisin i perioder med mindre klinisk arbeid.

Ledig fastlegehjemmel

Det er ledig fastlegehjemmel ved nye Vefsn legesenter i Mosjøen.

Vefsn kommune - et steg foran

Vefsn kommune har 13 500 innbyggere hvorav ca 10.000 bor i Mosjøen. Byen er et trivelig service- og industrisenter på Helgeland med gode kommunikasjoner gjennom flyplass, jernbane og E6.
Stedet og kommunen har et variert arbeidsmarked og et bredt utdanningstilbud innenfor videregående skoler. Kommunen har for øvrig et omfattende og spennende kulturtilbud, og byr ellers på ulike fritids- og rekreasjonsmuligheter i storslagen og variert natur. Vefsn kommune søker hele tiden å drive utviklings- og forbedringsarbeid.

Den samlede virksomheten har ca 1000 årsverk og er organisert med 21 selvstendige driftsenheter. Kommunen er veldrevet med vekt på positiv samhandling mellom politisk og administrativt nivå.

Vår visjon er: Et steg foran som administrativt betyr å være modig i utvikling med verdisettene: Humør, Ansvarlighet, Nysgjerrighet og Engasjement

Nyttige lenker

Vefsn kommune – Legestillinger