BUP Helse Nord-Trøndelag

Vi har flere ledige stillinger akkurat nå:

BUP Helse Nord-Trøndelag tilbyr psykiatrisk utrednings- og behandlingstilbud til barn og unge i alderen 0-18 år. Vi er tilknyttet Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos, men tilbyr fleksible arbeidsavtaler og legger til rette for hjemmekontor og digital tilstedeværelse.

Helse Nord-Trøndelag satser på utvikling av barne- og ungdomspsykiatrien og vi har nå flere ledige stillinger:

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP) gir et psykiatrisk utrednings- og behandlingstilbud til barn og unge i alderen 0-18 år, med virksomhet på Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos. Vi opplever det givende å være tverrfaglig sammensatt, har fokus på læring, et anerkjennende arbeidsmiljø og at vi er ett lag. Det etterstrebes kvalitet i arbeidet, fag- og kompetanseutvikling og godt samarbeid med kommunehelsetjenesten.

Avdelingen betjener ca. 30 000 barn og unge i opptaksområdet og har totalt ca. 120 ansatte. Det er 6 overlegestillinger og 6 LIS 3-stillinger. Legene er tilknyttet faste team og samarbeider også på tvers av seksjonene. Avdelingen har 4 seksjoner: Familieseksjon, poliklinikk Levanger, sengepost Levanger og poliklinikk Namsos. 

Poliklinikken Levanger er en allmennpsykiatrisk poliklinikk inndelt i 2 aldersteam og et geografisk team i Værnesregionen. Poliklinikken Namsos er en allmennpsykiatrisk poliklinikk inndelt i 2 aldersteam og et nevroteam. Sengeposten har akutte og elektive innleggelser av barn/unge fra hele fylket i alderen 10-18 år. Familieseksjonen gir et tilbud til barn og familier med sammensatt problematikk. Seksjonsleder har personalansvar. BUP har åttedelt, en-sjikts vaktordning, lokalisert på Levanger, med bakvaktsordning i oppstartsperioden.

Avdelingen vektlegger kontinuerlig fagutviklingsarbeid. Avdelingen har et bredt faglig tilbud, seksjonsovergripende fagteam og spesialiserte tilbud for spesifikke tilstandsbilder. Tilbudet innbefatter bl.a. familieambulatoriet, sped- og småbarnsteam, familieterapi med mulighet for familieinnleggelser, spiseforstyrrelser FBT, fagteam OCD og angst, fagteam ADHD, fagteam traume, nevropsykiatrisk team. Fagteamene er viktige bidragsytere til kompetanseutvikling i avdelingen. Det vil stimuleres til fagutvikling i fellesskap med andre kollegaer.

Vi tilrettelegger for doktorgradsarbeid i avdelingen. Flere doktorgradsarbeider er allerede tilknyttet avdelingen, bl.a vedrørende angst/skolevegring, familiebehandling, rus, ADHD og samspillsintervensjon PCIT. Sykehuset Levanger er etter tidligere regelverk godkjent for hele spesialiseringsløpet innen Barne- og ungdomspsykiatri og vi forventer at godkjenningen opprettholdes for ny utdanningsordning.

Arbeidsoppgaver
 • Klinisk arbeid
 • Behandlingsansvar i pasientsaker
 • Videreutvikling av det faglige tilbudet
 • Faglig fordypning og klinisk forskning
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjent spesialist i Barne- og ungdomspsykiatri
 • Meget gode ferdigheter i norsk språk, både muntlig og skriftlig
 • Tilfredsstillende politiattest, jfr Lov om helsepersonell § 20a, ikke eldre enn 3 måneder må fremlegges ved tilsettelse
Personlige egenskaper
 • God evne til kommunikasjon og samarbeid
 • Høyt faglig og etisk nivå
 • Forståelse for egen rolle i møte med pasienter og samarbeidspartnere
 • Evne til å skape trivsel i en travel arbeidshverdag
 • Respekt for andre yrkesgrupper og evne til å se verdien av samarbeid for best mulig pasientbehandling
 • Personer som har mål om langsiktig arbeidsavtale med avdelingen vil bli prioritert 
Vi tilbyr
 • En spennende og krevende stilling i et godt arbeidsmiljø med høy kompetanse
 • Et godt tverrfaglig miljø med en dynamisk medarbeidergruppe som har høy faglig integritet
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
 • Rekrutteringstillegg til overleger i faste stillinger 
 • Pendleravtale ved lang reisevei
 • Fleksible avtaler med mulighet for hjemmekontor
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring

Kontakt

Janne Berit Hellesøe
Seksjonsleder
909 60 199
Janne.berit.helleso@hnt.no

Bine-Kristin Kristoffersen
Avdelingsleder
950 85 365
Bine.k.kristoffersen@hnt.no

Birgit Kleinau
Avdelingsoverlege
994 74 402
Birgit.kleinau@hnt.no

Søknadsfrist: 1. mars 2021

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP) gir et psykiatrisk utrednings- og behandlingstilbud til barn og unge i alderen 0-18 år, med virksomhet på Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos. Vi opplever det givende å være tverrfaglig sammensatt, har fokus på læring, et anerkjennende arbeidsmiljø og at vi er ett lag. Det etterstrebes kvalitet i arbeidet, fag- og kompetanseutvikling og godt samarbeid med kommunehelsetjenesten.

Avdelingen betjener ca. 30 000 barn og unge i opptaksområdet og har totalt ca. 120 ansatte. Det er 6 overlegestillinger og 6 LIS 3-stillinger. Legene er tilknyttet faste team og samarbeider også på tvers av seksjonene. Avdelingen har 4 seksjoner: Familieseksjon, poliklinikk Levanger, sengepost Levanger og poliklinikk Namsos. 

Poliklinikken Levanger er en allmennpsykiatrisk poliklinikk inndelt i 2 aldersteam og et geografisk team i Værnesregionen. Poliklinikken Namsos er en allmennpsykiatrisk poliklinikk inndelt i 2 aldersteam og et nevroteam. Sengeposten har akutte og elektive innleggelser av barn/unge fra hele fylket i alderen 10-18 år. Familieseksjonen gir et tilbud til barn og familier med sammensatt problematikk. Seksjonsleder har personalansvar. BUP har åttedelt, en-sjikts vaktordning, lokalisert på Levanger, med bakvaktsordning i oppstartsperioden.

Avdelingen vektlegger kontinuerlig fagutviklingsarbeid. Avdelingen har et bredt faglig tilbud, seksjonsovergripende fagteam og spesialiserte tilbud for spesifikke tilstandsbilder. Tilbudet innbefatter bl.a. familieambulatoriet, sped- og småbarnsteam, familieterapi med mulighet for familieinnleggelser, spiseforstyrrelser FBT, fagteam OCD og angst, fagteam ADHD, fagteam traume, nevropsykiatrisk team. Fagteamene er viktige bidragsytere til kompetanseutvikling i avdelingen. Det vil stimuleres til fagutvikling i fellesskap med andre kollegaer.

Vi tilrettelegger for doktorgradsarbeid i avdelingen. Flere doktorgradsarbeider er allerede tilknyttet avdelingen, bl.a vedrørende angst/skolevegring, familiebehandling, rus, ADHD og samspillsintervensjon PCIT. Sykehuset Levanger er etter tidligere regelverk godkjent for hele spesialiseringsløpet innen Barne- og ungdomspsykiatri og vi forventer at godkjenningen opprettholdes for ny utdanningsordning.

Arbeidsoppgaver
 • Klinisk arbeid
 • Behandlingsansvar i pasientsaker
 • Videreutvikling av det faglige tilbudet
 • Faglig fordypning og klinisk forskning 
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjent spesialist i Barne- og ungdomspsykiatri
 • Meget gode ferdigheter i norsk språk, både muntlig og skriftlig
 • Tilfredsstillende politiattest, jfr Lov om helsepersonell § 20a, ikke eldre enn 3 måneder må fremlegges ved tilsettelse
Personlige egenskaper
 • God evne til kommunikasjon og samarbeid
 • Høyt faglig og etisk nivå
 • Forståelse for egen rolle i møte med pasienter og samarbeidspartnere
 • Evne til å skape trivsel i en travel arbeidshverdag
 • Respekt for andre yrkesgrupper og evne til å se verdien av samarbeid for best mulig pasientbehandling
 • Personer som har mål om langsiktig arbeidsavtale med avdelingen vil bli prioritert
Vi tilbyr
 • En spennende og krevende stilling i et godt arbeidsmiljø med høy kompetanse
 • Et godt tverrfaglig miljø med en dynamisk medarbeidergruppe som har høy faglig integritet
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
 • Rekrutteringstillegg til overleger i faste stillinger 
 • Pendleravtale ved lang reisevei
 • Fleksible avtaler med mulighet for hjemmekontor
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring

Kontakt

Øystein Winsnes
Psykologfaglig rådgiver
959 43 505
Oystein.Winsnes@hnt.no

Bine-Kristin Kristoffersen
Avdelingsleder
950 85 365
Bine.k.kristoffersen@hnt.no

Birgit Kleinau
Avdelingsoverlege
994 74 402
Birgit.Kleinau@hnt.no

Søknadsfrist: 1. mars 2021

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP) gir et psykiatrisk utrednings- og behandlingstilbud til barn og unge i alderen 0-18 år, med virksomhet på Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos. Vi opplever det givende å være tverrfaglig sammensatt, har fokus på læring, et anerkjennende arbeidsmiljø og at vi er ett lag. Det etterstrebes kvalitet i arbeidet, fag- og kompetanseutvikling og godt samarbeid med kommunehelsetjenesten.

Avdelingen betjener ca. 30 000 barn og unge i opptaksområdet og har totalt ca. 120 ansatte. Det er 6 overlegestillinger og 6 LIS 3-stillinger. Legene er tilknyttet faste team og samarbeider også på tvers av seksjonene. Avdelingen har 4 seksjoner: Familieseksjon, poliklinikk Levanger, sengepost Levanger og poliklinikk Namsos. 

Poliklinikken Levanger er en allmennpsykiatrisk poliklinikk inndelt i 2 aldersteam og et geografisk team i Værnesregionen. Poliklinikken Namsos er en allmennpsykiatrisk poliklinikk inndelt i 2 aldersteam og et nevroteam. Sengeposten har akutte og elektive innleggelser av barn/unge fra hele fylket i alderen 10-18 år. Familieseksjonen gir et tilbud til barn og familier med sammensatt problematikk. Seksjonsleder har personalansvar. BUP har åttedelt, en-sjikts vaktordning, lokalisert på Levanger, med bakvaktsordning i oppstartsperioden.

Avdelingen vektlegger kontinuerlig fagutviklingsarbeid. Avdelingen har et bredt faglig tilbud, seksjonsovergripende fagteam og spesialiserte tilbud for spesifikke tilstandsbilder. Tilbudet innbefatter bl.a. familieambulatoriet, sped- og småbarnsteam, familieterapi med mulighet for familieinnleggelser, spiseforstyrrelser FBT, fagteam OCD og angst, fagteam ADHD, fagteam traume, nevropsykiatrisk team. Fagteamene er viktige bidragsytere til kompetanseutvikling i avdelingen. Det vil stimuleres til fagutvikling i fellesskap med andre kollegaer.

Vi tilrettelegger for doktorgradsarbeid i avdelingen. Flere doktorgradsarbeider er allerede tilknyttet avdelingen, bl.a vedrørende angst/skolevegring, familiebehandling, rus, ADHD og samspillsintervensjon PCIT. Sykehuset Levanger er etter tidligere regelverk godkjent for hele spesialiseringsløpet innen Barne- og ungdomspsykiatri og vi forventer at godkjenningen opprettholdes for ny utdanningsordning.

Arbeidsoppgaver
 • Klinisk arbeid
 • Behandlingsansvar i pasientsaker
 • Videreutvikling av det faglige tilbudet
 • Faglig fordypning og klinisk forskning
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjent spesialist i Barne- og ungdomspsykiatri
 • Meget gode ferdigheter i norsk språk, muntlig og skriftlig
 • Tilfredsstillende politiattest, jfr Lov om helsepersonell § 20a, ikke eldre enn 3 måneder må fremlegges ved tilsettelse
Personlige egenskaper
 • God evne til kommunikasjon og samarbeid
 • Høyt faglig og etisk nivå
 • Forståelse for egen rolle i møte med pasienter og samarbeidspartnere
 • Evne til å skape trivsel i en travel arbeidshverdag
 • Respekt for andre yrkesgrupper og evne til å se verdien av samarbeid for best mulig pasientbehandling
 • Personer som har mål om langsiktig arbeidsavtale med avdelingen vil bli prioritert  
Vi tilbyr
 • En spennende og krevende stilling i et godt arbeidsmiljø med høy kompetanse
 • Et godt tverrfaglig miljø med en dynamisk medarbeidergruppe som har høy faglig integritet
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
 • Rekrutteringstillegg til overleger i faste stillinger 
 • Pendleravtale ved lang reisevei
 • Fleksible avtaler med mulighet for hjemmekontor
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring

Kontakt

Øystein Winsnes
Psykologfaglig rådgiver
959 43 505
Oystein.Winsnes@hnt.no

Bine-Kristin Kristoffersen
Avdelingsleder
950 85 365
Bine.k.kristoffersen@hnt.no

Birgit Kleinau
Avdelingsoverlege
994 74 402
Birgit.Kleinau@hnt.no

Søknadsfrist: 1. mars 2021

Ønsker du en givende jobb med barn og familier?  Da kan Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling i Helse Nord- Trøndelag være noe for deg.  BUP HNT er tverrfaglig sammensatt – vi trives med det og opplever det som faglig utviklende.  Vi har fokus på læring, et anerkjennende arbeidsmiljø og at vi er ett lag. Vi etterstreber kvalitet i arbeidet, fag- og kompetanseutvikling og godt samarbeid med kommunehelsetjenesten.
 
Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP) gir et psykiatrisk utrednings- og behandlingstilbud til barn og unge i alderen 0-18 år, med virksomhet på Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos.
Avdelingen betjener ca. 30 000 barn og unge i opptaksområdet, har totalt ca. 120 ansatte. Det er 6 overlegestillinger og 6 LIS 3-stillinger. Disse er organisert i poliklinikk, familieseksjon og sengepost på sykehuset Levanger og poliklinikk på sykehuset Namsos. Legene er tilknyttet faste team og samarbeider også på tvers av seksjonene. 
Seksjonsleder har personalansvar.
 
BUP Levanger har 8 delt, en-sjikts vaktordning, med bakvaktsordning i oppstartsperioden.

Avdelingen vektlegger kontinuerlig fagutviklingsarbeid. Avdelingen har et bredt faglig tilbud, seksjonsovergripende fagteam og spesialiserte tilbud for spesifikke tilstandsbilder. Fagteamene er viktige bidragsytere til kompetanseutvikling i avdelingen. Det vil stimuleres til fagutvikling i fellesskap med andre kollegaer.
 
Vi tilrettelegger for spesialiseringsløp og doktorgradsarbeid i avdelingen. Sykehuset Levanger er etter tidligere regelverk godkjent for hele spesialiseringsløpet innen Barne- og ungdomspsykiatri og vi forventer at godkjenningen opprettholdes for ny utdanningsordning. Leger under spesialisering vil rotere innad i avdelingen for å få obligatorisk praksis i poliklinikk og sengepost. I tillegg vil avdelingen legge til rette for  tjeneste på Psykiatrisk avdeling og Barneavdeling. Hele utdanningen kan gjennomføres innen HNT.  

Arbeidsoppgaver
– Deltagelse i tverrfaglige team for utredning og behandling av barn og ungdom
– Medisinskfaglig oppfølging av pasienter og deres familier
– Bidrag i utdanning av LIS/legestudenter
– Deltagelse i fag- og kompetanseutvikling i avdelingen
Kvalifikasjoner

Norsk autorisasjon som lege
Godkjent LIS 1/Turnustjeneste
Søker som ikke oppfyller krav om LIS 3 vil bli vurdert for engasjement dersom det ikke er tilstrekkelig kvalifiserte søkere.
Meget gode ferdigheter i norsk språk, muntlig og skriftlig
Tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a ikke eldre enn 3 måneder må fremlegges ved tilsettelse
Det er ønskelig med relevant arbeidserfaring

Personlige egenskaper

God evne til kommunikasjon og samarbeid. Det legges stor vekt på høyt faglig og etisk nivå.
Forståelse for egen rolle i møte med pasienter og samarbeidspartnere.
Respekt for andre yrkesgrupper og evne til å se verdien av samarbeid for best mulig pasientbehandling
Personer med særlig interesse for aktuelle fagområder vil bli prioritert.
Personer som har mål om langsiktig arbeidsavtale med avdelingen vil også bli prioritert.  

Vi tilbyr

En spennende og krevende stilling i et godt arbeidsmiljø med høy kompetanse
Et godt tverrfaglig miljø med en dynamisk medarbeidergruppe som har høy faglig integritet
Fokus på kvalitativ god og effektiv spesialistutdanning vil bli underordnet behovet for drift
Hele utdanningsløpet for å bli spesialist i Helse Nord- Trøndelag
Gjennomføring av hele spesialistutdanning innen HNT, inkludert psykiatritjeneste og pediatritjeneste
Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
Rekrutteringstillegg til LIS i faste stillinger 
Pendleravtale ved lang reisevei Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring

Kontakt

Bine- Kristin Kristoffersen
Konst. avdelingsleder
950 85 365
Bine.k.kristoffersen@hnt.no

Birgit Kleinau
Avdelingsoverlege
994 74 402
Birgit.Kleinau@hnt.no

Søknadsfrist: 7. mars 2021

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP) gir et psykiatrisk utrednings- og behandlingstilbud til barn og unge i alderen 0-18 år, med virksomhet på Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos.

BUP HNT ønsker psykologer med gode samarbeidsevner både innad i seksjonen og ute i miljøet. Du bør ha ferdigheter og forståelse for egen rolle i møte med pasienter og samarbeidspartnere, der man finner fleksible og kreative løsninger i samarbeid med kollegaer. Vi har høyt fokus på pasientforløp og kvalitetssikring.

BUP HNT er tverrfaglig sammensatt – vi trives med det og opplever det som faglig utviklende. Vi er kliniske sosionomer, kliniske barnevernspedagoger, spesialister i klinisk pedagogikk, psykologer/psykologspesialister, barnepsykiater/leger og sykepleiere. Vi har fokus på læring, et anerkjennende arbeidsmiljø og at vi er ett lag. Vi etterstreber kvalitet i arbeidet, drivende fag- og kompetanseutvikling og godt samarbeid med kommunehelsetjenesten.

Avdelingen har organiserte fagteam og spesialiserte tilbud for spesifikke tilstandsbilder og pasientgrupper. Fagteamene er viktige bidragsytere til kompetanseutvikling i avdelingen. Det vil gis rom for fagutvikling i fellesskap med andre psykologer og øvrige medarbeidere. Vi tilrettelegger for spesialiseringsløp og doktorgradsarbeid i avdelingen. Seksjonsleder har det overordnet administrative, faglige og personalmessige ansvaret for seksjonen.

100 % fast stilling ved Team Værnes

Poliklinikken Levanger tilbyr utredning og behandling til barn med psykiske lidelser. Behandlingsarbeid gjennom veiledning til foreldre og samarbeid med førstelinjetjenesten, barnehage, skole, PPT og barnevern. Den ledige stillingen er tilknyttet BUP poliklinikken sitt geografiske team på Stjørdal, som er ett av tre team i poliklinikken. De to andre teamene er aldersmessig inndelt med tilhørighet på Levanger.

100 % fast stilling ved Familieseksjonen Levanger

Familieseksjonen Levanger har særlig ansvar for utredning og behandling til familier hvor barnets psykiske vansker henger sammen med utfordringer i familien. Seksjonen er organisert i team for poliklinikk og familieinnleggelse, sped- og småbarnsteam, og familieambulatoriet. Seksjonen er tverrfaglig sammensatt, og har fokus på integrering av moderne utviklingspsykologi, familieterapi og systemisk praksis.

100 % fast stilling ved Ungdomsposten Levanger

BUP sengepost gir utrednings- og behandlingstilbud til barn og unge i alderen 10-18 år med tilhørighet til Sykehuset Namsos og Sykehuset Levanger, hvor innleggelse er vurdert som mest hensiktsmessige omsorgsnivå. Sengeposten har elektiv og øyeblikkelig hjelpefunksjon.

100 % fast stilling ved BUP Namsos

BUP Namsos har 26 kliniske stillinger og er en seksjon som består av tverrfaglig sammensatte behandlere. Disse bistår med utredning og behandling for barn i alderen 0-18 år. Seksjonen forutsetter et nært samarbeid med kommunen, skoler, PPT, barnevern og fastleger. Det vektlegges teamarbeid, og poliklinikken har tre fagteam innen nevro, barn og familie og ungdom. Mulighet for arbeidssted Kolvereid.

Arbeidsoppgaver

Delta i tverrfaglig utredning og behandling av psykisk helse i barne- og ungdomspopulasjonen.  

Kvalifikasjoner

Cand. psychol. 

For helsepersonell etter helsepersonelloven kreves det autorisasjon/godkjenning. Den som tilsettes må beherske norsk for skriftlig og muntlig kommunikasjon. Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a, ikke eldre enn 3 måneder.  

Personlige egenskaper
 • Samarbeidsvillig
 • Lærevillig
 • Tydelig
 • Strukturert
 • Konstruktiv
Vi tilbyr

Stillingen vil gi god mulighet for utvikling av egenkompetanse innen utviklingspsykologi, i et trygt og konstruktivt arbeidsmiljø, med høyt fokus på faglig integritet.

Pendleravtale ved lang reisevei.

Lønn i henhold til sentral overenskomst.

Kontakt

Øystein Margido Berg Winsnes
Seksjonsleder
959 43 505
oystein.winsnes@helse-nordtrondelag.no

Søknadsfrist: 1. mars 2021

Helse Nord-Trøndelag HF – BUP