Er du vår nye lege ?

Harstad kommune har ledig fastlegehjemler

Er du vår nye lege ?

Vi søker leger som er faglig dyktig, positiv, serviceinnstilt, strukturert og viser fleksibilitet i forhold til oppgaver.
Hos oss er det viktig at du er en teamarbeider og lagspiller som kan bidra til at andre også lykkes, i tillegg til å ha evne til å arbeide selvstendig.

Vi har 5 ledige fastlegehjemler og ønsker at du er en av de som vi kan tilsette fra 01.07.2021.

Kvalifikasjonskrav:

Du må ha 6- årig medisinstudie fra universitet med norsk autorisasjon som lege.
Du må ha rett til HELFO refusjon i henhold til gjeldende regler.
Du må ha Fullført turnus/LIS1-tjeneste

For deg som ikke har norsk som morsmål: Du må vise at du kan snakke og skrive godt norsk. Dette kan du gjøre på to måter. Du kan levere dokumentasjon på bestått norskprøve nivå C1, eller du kan vise det gjennom en godt skrevet søknad og en samtale.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Litt om oss:

Harstad kommune har 33 fastleger fordelt på 7 legesenter, pr tiden 2 private og 5 kommunale.

De ledige fastlege hjemlene er lokalisert ved følgende legesenter:
* Havnegata legesenter
* Kanebogen legesenter
* Sjøkanten legesenter
* Vågsfjord legesenter

Listestørrelse pr 01.02.2021 er mellom 700 – 1000 stk (Kommunen har behov for å øke listekapasiteten.)

Fastlegehjemlene kan pålegges kommunale oppgaver med inntil 7,5 timer pr uke. Nye leger vil om ønskelig kunne bli
fritatt det første året.

Legene skal delta interkommunal legevakt sammen med Kvæfjord på hverdager kl 15.30 – 21.30 (beredskap 20.00 – 21.30) og i interkommunal legevakt sammen med Kvæfjord og Lødingen kommune på hverdager mellom kl. 20.00 – 08.00, samt lør-, søn-, helg og høytidsdager.

De økonomiske og praktiske vilkårene må avtales direkte med fratredende lege på Sjøkanten og Vågsfjord legesenter.

Som ny fastlege hos oss vil du følges tettere opp i oppstartsfasen av enhetsleder og kommuneoverlege.

i Harstad kommune får du:

– Ekstratilskudd på kr. 288,50 – og en øyeblikkelig hjelp godtgjørelse på kr. 43,71 pr listeinnbygger pr. år. til næringsdrivende lege i privat senter.

– Øyeblikkelig hjelp godtgjørelse på kr. 43,71 pr listeinnbygger pr. år for næringsdrivende leger i kommunalt senter.

– Utdanningsstøtte til leger under spesialisering i allmennmedisin (ALIS) med inntil kr 50.000 pr. år i 4 år.

– Utdanningsstøtte til spesialist i allmennmedisin tilsvarende 50 % av de totale utgifter, begrenset til kr. 15 000 pr år.

– Vi er behjelpelig med vikar ved lengre fravær.

– Vi gir nye leger, om ønskelig, tilbud om tidsbegrenset fastlønnet ALIS-stilling for å sikre nødvendig kunnskap og erfaring for å bli selvstendig næringsdrivende.

– Vi har 3 stk. fastlønnede legevaktleger som dekker 5 av 7 nattevakter (alle helger).

Faglig oppdatering gjennom blant annet e-læringskurs i KS Læring.
Gode avtaler med treningssentre i byen og eget bedriftsidrettslag.
Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger, samt flyttegodtgjørelse i henhold til kommunens arbeidsreglement.

Annen informasjon:

Søknaden sender du elektronisk på denne siden (Søk på stilling).
Det er dessverre ikke mulig å sende med vedlegg til søknaden. Du må derfor ta dette med dersom du kommer til intervju.

For tilsetting innenfor oppvekst, barnevern eller helse- og omsorg kreves det godkjent politiattest forevist før tilsetting.
Trenger du hjelp til innlogging eller å opprette bruker, kontakt regnskapsenheten@harstad.kommune.no
I henhold til offentlighetsloven kan søknaden offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på offentlig
søkerliste. Vi gir deg beskjed hvis dette skulle være tilfelle

Harstad kommune – 5 fastlegehjemler