Er du den vi er på jakt etter?

Vi har ledige stillinger: legevaktslege og prosjektleder legevaktspilot

Det er ledig stilling som legevaktslege i inntil 100% stilling.

Er du den vi er på jakt etter? 

Er du engasjert og har du interesse for behandling av pasienter med akutt sykdom eller skade? Liker du utfordrende og allsidige oppgaver? Ønsker du å bidra til å utvikle kvaliteten på legevakten? 

Legevaktslege

Helsetjenesten

Molde kommune har i samarbeid med Aukra, Hustadvika, Rauma og Sunndal kommuner etablert interkommunalt legevaktsamarbeid. Legevakten er samlokalisert med KAD (kommunalt akutt døgntilbud) og pr tiden smittevernlegevakten. Arbeidsstedet er i Kirkebakken Helsehus i Veøygata 1, Molde sentrum.

Det jobber til sammen 9 sykepleiere på legevakten, og arbeidet vil foregå i tett samarbeid med personale på legevakt, smittelegevakt og KAD avdeling.

Hovedoppgaver

Legevakten skal sikre at befolkningen i vårt lokalområde får den legehjelpen som er nødvendig utenom fastlegenes vanlige åpningstid.

Arbeidstiden vil være i turnus med kveld/natt og helg.

Kvalifikasjoner

 • Vi søker en kvalifisert medarbeider med autorisasjon som lege med utført LIS1 tjeneste.
 • Det er en fordel med gjennomført kurs i akuttmedisin og tilhørende forskrift, men vi tilrettelegger også for slik opplæring.
 • Vi søker en person som arbeider målrettet, er opptatt av kvalitet og som bidrar til å skape et godt og inkluderende arbeidsmiljø. 
 • Du er opptatt av et godt nettverk og et miljø med høy kompetanse
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø, dyktige medarbeidere og en arbeidsplass der vi ønsker å legge til rette for et faglig utfordrende og kvalitetsmessig godt tilbud til våre ansatte og pasienter.

Avlønning etter sentral hovedtariffavtale med lønnskompensasjon for relevant videreutdanning.

Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger.

Søknad

Godkjente kopier av vitnemål og attester må tas med til arbeidsgiver ved eventuelt intervju.

Søkerliste

Søkerlisten kan bli offentliggjort.

Kontaktperson: Roy Skarshaug, tlf. 951 11 015

Søknadsfrist

25.03.2021

Arbeidssted

Kirkebakken Helsehus i Veøygata 1

Stilling

Legevaktslege

Stillingstype

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Med bakgrunn i utvidelse av prosjekttid fra Helsedirektoratet, er det ledig stilling som prosjektleder videolegevakt i inntil 100% stilling. Engasjementet varer ca et år.

Prosjektleder legevaktspilot

Helsetjenesten

Er du den vi er på jakt etter?

Vi må jobbe mot en mer fornuftig og effektiv bruk av ressurser, ta i bruk nye teknologiske løsninger og sikre høy kvalitet på helse- og omsorgstjenestene. Det er store utfordringer med økte behov og forventninger, høyere krav til innhold og kvalitet og knapphet på helse- og omsorgspersonell. Innovasjon vil være en viktig del av samfunnets håndtering av disse utfordringene. Er du en av de som vil bidra til å tenke nytt og skape nye muligheter i helse- og omsorgstjenestene?

Beskrivelse av arbeidssted

Molde kommune har i to år vært en av to nasjonale legevakt piloter i Norge. Vår prosjektleder skal flytte og vi søker derfor etter ny prosjektleder. Kontorstedet er på Gotfred Lies plass 4, Molde sentrum.

Du vil ha tett samarbeid med de ulike kommunene som er tilknyttet den interkommunale legevakten, samt med kommuneoverlege i Molde og fastlegene i området som den interkommunale legevakten omfatter. Det er også tett samarbeid med legevakten i Molde, som er primærsted for videokonsultasjoner.

Hovedoppgaver

Oppgavene til prosjektleder er å fortsette utviklingsarbeidet knyttet til videokonsultasjoner i legevaktsamarbeidet, med alle kommunene. Legevakten skal sikre at befolkningen i vårt lokalområde får den legehjelpen som er nødvendig utenom fastlegenes vanlige åpningstid. Oppgaver som blant annet videreføring av prosjektledelse, dialog med alle aktører, plan og fremdrift, opplæring, organisering, økonomi og rapportering.

Kvalifikasjoner

 • Vi søker en kvalifisert medarbeider som har erfaring og kunnskap om legevaktsarbeid.
 • Vi ønsker primært godkjent legeutdanning, gjerne kvalifikasjoner i digitale løsninger, prosjektledelse m.m.
 • Vi søker en person som arbeider målrettet, er opptatt av kvalitet og som bidrar til å skape et godt og inkluderende arbeidsmiljø.
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø, dyktige medarbeidere og en arbeidsplass der vi ønsker å legge til rette for et faglig utfordrende og kvalitetsmessig godt tilbud til våre ansatte og pasienter.
 • Avlønning etter lokal fastlønnsavtale med kompensasjon etter nivå av videreutdanning. Arbeidstiden vil være dagtid.
 • Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger.

Søknad

Godkjente kopier av vitnemål og attester må tas med til arbeidsgiver ved eventuelt intervju. 

Søkerliste

Søkerlisten kan bli offentliggjort.

Kontaktperson: Roy Skarshaug, tlf. 951 11 015 eller Tove Martinsen, tlf. 957 34 073

Søknadsfrist

25.03.2021

Arbeidssted

Gotfred Lies plass 4

Stilling

Prosjektleder legevaktspilot

Stillingstype

Heltid

Molde kommune

Midsund, Molde og Nesset dannet ny kommune fra 1. januar 2020. Navnet er Molde kommune.
Kommunen har om lag 32 000 innbyggere. Vi skal være en fremtidsrettet kommune som tar i bruk ny teknologi, som treffer miljøvennlige valg og som har kompetente og sterke fagmiljøer.
Molde kommune er organisert i tre sektorer og fire stabsavdelinger. Vi tilbyr varierte og spennende arbeidsoppgaver, dyktige kolleger og gode pensjonsordninger. Blir du med på laget?

Molde kommune – Legevaktslege og prosjektleder