Kommuneoverlege og selvvalgt legestilling?

Ønsker du å jobbe som kommuneoverlege og som lege med pasientkontakt?

Vefsn kommune søker etter ny kommuneoverlege. Vi har gjort store endringer i legetjenesten slik at vår kommuneoverlege kan
jobbe i 50 % stilling som kommuneoverlege og 50 % i selvvalg legestilling.
Hos oss vil du også ha mulighet til å gå ALIS (allmennleger i spesialisering) dersom dette skulle være aktuelt for deg.

Stillingen som kommuneoverlege er organisatorisk plassert under kommunalsjef for Helse og omsorg. Vi søker en medarbeider
som har relevant fagkompetanse og stort engasjement for faget. Du må ha evne til å håndtere nye utfordringer, samt å bidra til
utvikling etter blant annet samhandlingsreformens intensjoner.

Som kommuneoverlege er du kommunens medisinskfaglige rådgiver og har en overordnet og strategisk rolle innenfor
folkehelsearbeid, miljørettet helsevern, smittevern og helsemessig beredskap. Du har ansvar for samfunnsmedisinske oppgaver på et administrativt nivå og har det faglige ansvaret for legetjenesten i kommunen.

I stillingen som kommuneoverlege har du en viktig rolle i samhandlingen med andre tjenester innad i kommunen, samt i samhandling med spesialisthelsetjenesten. Du vil bli en del av det gode kollegiale samarbeidet mellom kommuneoverlegene på Helgeland.

Andre viktige områder innenfor stillingens arbeidsområde er legevakt, beredskap, psykisk helse, fastlegeordning og helserett.
Knyttet til daglig administrering av legetjenesten er det etablert egen administrativ støtte.

Krav til stillingen
  • Offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon
  • God fremstillingsevne på norsk, både skriftlig og muntlig
  • Ønske om spesialisering i samfunnsmedisin. For den rette kandidaten legger vi til rette for spesialiseringsforløp i samfunnsmedisin
  • Relevant erfaring
  • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper
Vi søker medarbeider som:

  • er fleksibel, viser initiativ og er løsningsfokusert
  • er pådriver og inspirator i tverrfaglig samarbeid kommunalt og interkommunalt
  • ser lokalsamfunnets utvikling og muligheter
  • ønsker å arbeide med spennende og varierte samfunnsmedisinske oppgaver
  • personlige egenskaper for stillingen vektlegges
Vi tilbyr

Meget gode pensjons- og forsikringsordninger
Stimulerende og spennende fagmiljø med gode utviklingsmuligheter
Faglig og positivt arbeidsmiljø

Lønnsvilkår
Lønn etter avtale.

Søknadsfrist 31.08.2022

Previous
Next
For stillinger i Vefsn kommune

Vefsn kommune benytter elektronisk søknad, og vi ønsker at søkere på våre stillinger bruker dette via våre internettsider:
www.vefsn.kommune.no. Ansettelse i kommunen skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende
lover,reglement og tariffavtaler. Kvalifiserte arbeidstakere med fortrinnsrett etter hovedtariffavtalens og arbeidsmiljølovens bestemmelser vil kunne gå foran eksterne søkere. Kvalifiserte søkere uansett alder, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn oppfordres til å søke våre ledige stillinger. Bekreftede kopier av vitnemål
og attester bringes med til et eventuelt intervju.

Søkerlister blir offentliggjort. Ved tilsetting i enkelte stillinger må det legges fram tilfredsstillende helse- og politiattest (gjelder hovedsakelig stillinger innen helse og oppvekst).

Kontaktinfo.

Rachel Elise Berg
Kommunalsjef helse og omsorg
Rachel.Berg@vefsn.kommune.no
997 91 745

Vefsn kommune har 13 500 innbyggere hvorav ca 10.000 bor i Mosjøen. Byen er et trivelig service- og industrisenter på Helgeland med gode kommunikasjoner gjennom flyplass, jernbane og E6.
Stedet og kommunen har et variert arbeidsmarked og et bredt utdanningstilbud innenfor videregående skoler. Kommunen har for øvrig et omfattende og spennende kulturtilbud, og byr ellers på ulike fritids- og rekreasjonsmuligheter i storslagen og variert natur. Vefsn kommune søker hele tiden å drive utviklings- og forbedringsarbeid.
Den samlede virksomheten har ca 1000 årsverk og er organisert med 21 selvstendige driftsenheter. Kommunen er veldrevet med vekt på positiv samhandling mellom politisk og administrativt nivå.

Vår visjon er: Et steg foran som administrativt betyr å være modig i utvikling med verdisettene: Humør, Ansvarlighet, Nysgjerrighet og Engasjement

 

Vefsn kommune – Legekampanje -puls2