Utdanningskoordinerende lege

Senter for fag, forskning og utdanning, Helgelandssykehuset HF

Helgelandssykehuset søker deg som er lege og ønsker å kombinere klinisk virksomhet, eller forskningsaktivitet, med 50 % stilling som koordinator for legeutdanningen i foretaket. Dette vil også være en mulighet for deg som ønsker å få økt kunnskap om spesialistutdanningen, og samtidig få redusert vaktbelastning.

Dine arbeidsoppgaver
 • Du vil være Helgelandssykehusets kontaktperson i det regionale samarbeidet koordinert av RegUt
 • Du vil sammen med fagsjef organisere fagmøter i Helgelandssykehuset
 • Du vil være sentral i arbeidet med å videreføre og utvikle introduksjonsprogram for LIS
 • Du vil bidra til at LIS har oppdaterte lokalt tilpassede utdanningsplaner.
 • Du vil bidra til at innhold i internundervisningen knyttes opp mot læringsmålene, herunder utarbeide plan for teoretisk undervisning og organisering av veiledning, supervisjon, kompetansevurdering og dokumentasjon (IKT verktøy – Dossier). 
 • Du vil arbeide med å planlegge-/sørge for gode læringsarenaer på sengepost, poliklinikk, operasjon og andre aktuelle arenaer.
 • Du vil få ansvar for å organisere gruppeveiledning og sørge for at innhold er knyttet til tema i felles kompetansemål.
 • Du vil være fen tilrettelegger for tiltak/oppgaver i kvalitetsforbedring og kunnskapshåndtering.
 • Du får ansvar for å at det tilbys veilederkurs, slik at veilederne har den nødvendige kompetansen.
 • Du vil bidra sammen med avdelingslederne til å ha oppdatert utdanningsplan innen aktuelle spesialitet, etter mal fra helsedirektoratet.
 • Du vil bidra til at det bygges kompetanse innen læringsmålene til de felles kompetansemodulene (FKM).
 • Du vil bidra til arbeidet med tverrfaglig undervisning og til at utdanning videreutvikles i samarbeid med øvrige utdanningsfunksjoner i avdelingen/sykehuset
Dine kvalifikasjoner
 • Du har erfaring med undervisning enten fra grunnutdanning eller spesialistutdanning
 • Kommunikasjonsferdighetene dine er gode både skriftlig og muntlig
 • Du har god organisasjonsforståelse og IKT- kunnskaper
Personlige egenskaper vi ser etter hos deg
 • Du er en lege som har interesse og engasjement for utvikling av legeutdanningen, og tar utfordringer på strak arm
 • Vi setter stor pris på at du har god arbeidskapasitet og er etterrettelig
 • Du må være løsningsorientert og samtidig kunne jobbe systematisk og metodisk for å nå frem hos travle kollegaer.
Vi tilbyr
 • Arbeidsoppgaver ved alle tre sykehusenhetene i Helgelandssykehuset og i regionalt samarbeid RegUt
 • Mulighet for tverrfaglig samarbeid i egen avdeling, Senter fag forsking og utdanningsstillingen (SFFU)
 • Hvis ønskelig tilrettelegges det for at jobben kan kombineres med klinisk jobb eller forskning
 • Lønn etter avtale 
Anne I. Pedersen
Rådgiver
 90572628
 
Fredrik A Murer
Fagdirektør
 90972265
 
Søknadsfrist: 31. juli 2021

Sjøforsgata 36, 8613 Mo i Rana

Helgelandssykehuset HF består av sykehusenheter i Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen. Gjennom å sette pasienten i sentrum, og med god samhandling med omgivelsene, skal helseforetaket sikre trygge og fremtidsrettete sykehustjenester basert på kvalitet, trygghet og respekt. De tre lokalsykehusene har tilsammen cirka 1550 årsverk, og foretaket gir lokalsykehustilbud til de cirka 78 000 innbyggere på Helgeland.

Helgelandssykehuset – Utdanningskoordinerende lege