Vi søker

Enhetsleder pleie og omsorg

Enhetsleder pleie og omsorg, med hovedansvar for organisasjonsutvikling & virksomhetsstyring – saksnr 21/652

Vi søker en strategisk og engasjert leder med et genuint ønske om å være med å skape framtidens kommunale pleie og omsorgstjeneste.

Som ledd i innføringen av en delt ledelsesmodell i enheten pleie og omsorg, skal denne nyopprettede rollen komplettere enhetsleder fag & personal gjennom å tilføre kompetanse innen organisasjonsutvikling og virksomhetsstyring. I samarbeid med enhetsleder fag & personal, skal vår nye enhetsleder motivere til videreutvikling av de helsetjenestene kommunen leverer til sine innbyggere. Begge enhetsledere rapporterer til rådmannen, og inngår i rådmannens ledergruppe.

Vi ser etter deg som har erfaring med å lede og utvikle organisasjoner, i spennet fra strategiutvikling til implementering. På operasjonelt nivå vet du hvordan du beskriver og analyserer <<dagens situasjon>>, identifiserer forbedringsmuligheter, kommuniserer og motiverer medarbeidere til endring, henter ut gevinster, og sørger for at de blir varige. Du har erfaring med ulike virkemidler for å oppå forbedring, fra de organisatoriske til de digitale. På strategisk nivå vet du hvordan du etablerer planverk, oversetter overordnede målsetninger til håndgripelige delmål, styrer opp aktiviteter og måler framgang.

Som medarbeider trives du med ansvar, variasjon og kompleksitet. Du tør stå i det usikre og uferdige, fordi du er strukturert og handlekraftig nok til å jobbe deg gjennom. Som leder er du empatisk og skaper gode relasjoner til menneskene rundt deg. Som kollega er du entusiastisk og omgjengelig.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Hovedansvar for å utarbeide målsetninger og planverk for enheten, basert på nasjonale føringer og kommunens overordnede mål, vedtatte planer og budsjett
 • Hovedansvar for enhetens økonomi- og målstyring
 • Hovedansvar for porteføljestyring av utviklingsprosjekter
 • Prosjekteier- eller prosjektlederansvar
 • Samhandling med andre enheter om tjenesteutvikling på tvers av enheter

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring i fra relevant virksomhet
 • Erfaring med virksomhetsstyring og organisasjonsutvikling
 • Relevant utdanning på masternivå, eller tilsvarende formalkompetanse
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig så vel som muntlig

Erfaring i kommunal virksomhet og/eller helse- og omsorgsektoren kan være en fordel, men er ikke en forutsetning. Vi er mer opptatt av at du har relevant erfaring enn at du har lang erfaring.

Personlige egenskaper:

 • Du er analytisk, strukturert, resultatorientert og gevinstorientert
 • Du er selvgående, har god arbeidskapasitet og høy gjennomføringsevne
 • Du kommuniserer godt, involverer medarbeidere og evner å utøve tydelig lederskap
 • Du har gode relasjonelle ferdigheter, er støttende, motiverende, veileder og ser utviklingsmuligheter hos dine medarbeidere
 • Du evner å utfordre, og tåler selv å bli utfordret

Vi tilbyr:

 • En utfordrende og spennende rolle i en stor virksomhet med et stort og viktig samfunnsoppdrag
 • Ansvar for tjenester som vedkommer og engasjerer mange innbyggere i Andøy kommune
 • Betydelige muligheter for påvirkning, innflytelse og personlig utvikling
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Lønn etter avtale

Finner du stillingen interessant? Ta gjerne kontakt med rådmann Andreas Jordell (934 59 033) eller konstituert enhetsleder Mette Larsen (76 11 51 04 / 901 73 555) for en uforpliktende og konfidensiell prat.

Søknad sendes innen 15. oktober ved å benytte vårt digitale søknadsskjema på web-søknad. Bruk saksnummer 21/652. Relevant dokumentasjon på utdanning og praksis vedlegges digitalt. Kontakt vårt publikumssenter på telefon 76 11 50 00 for informasjon og veiledning.

Ansettelse skjer henhold til gjeldende lover, reglement og tariffavtale, herunder medlemskap i pensjonsordning.

Frem til søknadsfristen vil alle henvendelser bli behandlet konfidensielt. I samsvar med Offentligloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søker vil bli varslet dersom unntak fra offentlighet ikke blir innvilget.v

Om arbeidsgiveren  

Andøy ligger ytterst i havgapet i Vesterålen, lengst nord i Nordland fylke. Det bor i overkant av 4500 innbygger i kommunen. Vi har et spennende og aktivt næringsliv innenfor flere sektorer; et internasjonalt romfartssenter, en stor fiskerinæring, et bredt landbruk og et reiseliv i vekst. Her er rike muligheter for kulturaktiviteter og et unikt friluftsliv i spektakulær natur. Kommunen har flyplass med daglige avganger og flere ukentlige direkteruter til Oslo i sommermånedene.  

Andøy kommune har om lag 450 ansatte og et budsjett på 450 millioner kr. Enheten pleie og omsorg er den største enheten, med 300 ansatte fordelt på 170 årsverk og et budsjett på i overkant av 100 millioner kr. Tjenestene som leveres er hjemmetjeneste, omsorgsboliger, sykehjem, dagaktivitetstilbud og miljøarbeidertjeneste. 

Romhavn på Andøya

8. oktober gav regjeringen klarsignal for utbyggingen av ny romhavn på Andøya og markerer med dette starten på et nytt romeventyr i Norge. Dette vil gi Andøy et stort løft med flere nye arbeidsplasser, og vil være et bidrag til omstilling og fornyelse i regionen.

Finn ut mer om landets nye romeventyr her →

Følg også utviklingen på Andøy Space AS sin Facebook →

Bilde hentet fra: andoyaspace.no
Andøy kommune – Enhetsleder pleie og omsorg