Områdesjef

Enhet Psykisk helse og TSB, Helgelandssykehuset HF

Vi håper du vil bli med på laget vårt og  være med å videreutvikle tjenestetilbudet innen psykisk helse og rus i Helgelandssykehuset!

Vi søker nå en engasjert områdesjef til Ytre Helgeland.

Enhet for psykisk helse og rus i Helgelandssykehuset ble etablert 1. januar 2020. Enheten har gjennomgående ledelse, og er organisert med tre områder, Ytre Helgeland (Sandnessjøen og Brønnøysund), Mosjøen og Mo i Rana. Enheten har til sammen omkring 300 ansatte. Våre tilbud inneholder døgnavdelinger for voksne og barn, samt TSB. I tillegg har vi poliklinikker ved alle våre fire lokasjoner.

Som områdesjef vil du få totalansvaret for fag, medarbeidere og økonomi innen ditt område.
Dine primære arbeidsoppgaver er å bidra til et godt spesialisthelsetjenestetilbud i samarbeid med dine medarbeidere, basert på gode, trygge og spesialiserte behandlingstilbud. For å oppnå dette må du være en tydelig leder med god innsikt i fagområdene.
Du vil inngå i ledergruppen til enhet for psykisk helse og rus.  Ledergruppen har ukentlige møter for avklaringer, diskusjoner og beslutninger.
Det må forventes noen travle dager og til tider utfordrende prioriteringer, men også interessante og spennende arbeidsoppgaver.
Kontorsted kan være Brønnøysund eller Sandnessjøen. Ukentlig tilstedeværelse  på begge steder må påregnes.

Arbeidsoppgaver du får hos oss: 
 • Overordnet ansvar for daglig drift som ligger til området.
 • Bidra til utvikling i enhetens ledergruppe.
 • Utvikling av egen ledergruppe.
 • Ansvar for at internkontroll av kvalitet, informasjonssikkerhet og HMS, herunder at rutiner og prosedyrer ivaretas.
 • Ansvar for helhetlig virksomhetsplanlegging, budsjettering, økonomisk oppfølging og måloppnåelse for eget område og egne underliggende avdelinger.
 • Bidra til å utvikle og kvalitetssikre relevante kvalitetsindikatorer og måleparametre for området.
 • Planlegge, lede og implementere utviklingsprosjekter innen eget fagområde.
 • Rekruttering og kompetanseplanlegging i tråd med behovene.
Kvalifikasjoner vi ser etter hos deg: 
 • Bachelor- /masterutdanning inne helse- og sosialfag.
 • Ledererfaring, også ønskelig med lederutdanning. 
 • Erfaring fra spesialisthelsetjenesten er ønskelig.
Personlige egenskaper vi vektlegger: 
 • Du har interesse for ledelse og et ønske om å lede dyktige medarbeidere.
 • Du er fleksibel og endringsvillig.
 • Du har gjennomføringsevne.
 • Du har stor arbeidskapasitet, både i daglige driftsutfordringer og strategiske oppgaver.
 • Du har evne til å utvikle gode relasjoner til samarbeidspartnere internt og eksternt.
 • Du har gode kommunikasjons- og fremstillingsevner.
 • Du har en tydelig lederprofil med evne til å motivere og inspirere medarbeidere.
Vi tilbyr deg: 
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger.
 • Lønn iht. gjeldende overenskomster og avtaler.
 • En spennende lederjobb i et godt fagmiljø.
Rune Holm
Direktør
 951 87 083
 
Søknadsfrist: 23. mai 2021

Prestmarkveien 1, 8800 Sandnessjøen, Norge

Helgelandssykehuset – Områdesjef