Avdelingsleder

VOP Brønnøysund Sandnessjøen, Helgelandssykehuset HF

Ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk (VOP) i Brønnøysund er det ledig fast stilling som avdelingsleder. Poliklinikken er en allmennpsykiatrisk poliklinikk, med akutte, ambulante tjenester og behandlingstilbud til mennesker med ruslidelser, og legemiddelassistert rusbehandling. Poliklinikken er en del av Senter for psykisk helse og rus, Ytre Helgeland, som også har tilsvarende poliklinikk i Sandnessjøen.

Er du vår nye leder?

Andre klinikker ved senteret i Brønnøysund er barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (bup). Våre geografiske opptaksområder er kommunene Vega, Brønnøysund, Vevelstad, Sømna og Bindal.

VOP har til sammen 16 stillinger, fordelt på psykiatere, psykologspesialister, psykologer, leger, og spesialiserte høgskoleutdannede.

Samarbeid med de 5 kommunene i opptaksområdet er viktige og sentrale. Det samme er samarbeidet med de to andre sentra for psykisk helse og rus (DPS) som ligger i Mosjøen og Mo i Rana. Sammen med disse skal vi utvikle fremtidens tilbud til mennesker med psykiske lidelser og ruslidelser. Psykisk helse og rus er en del av det Nye Helgelandssykehuset.

Arbeidsoppgaver

Som avdelingsleder vil arbeidsoppgavene være varierte og til tider utfordrende.

 • Som avdelingsleder har du ansvar for at den faglige virksomheten i poliklinikken er i samsvar med lover, forskrifter, veiledere og nasjonale retningslinjer.
 • Du har også ansvar for at behandlingstilbudene i klinikken evalueres og at nødvendige endringer planlegges og gjennomføres.
 • Du skal forvalte økonomiske og øvrige ressurser poliklinikken er tildelt på en effektiv og god måte, og tilrettelegge for den virksomheten som skal utøves.
 • Det økonomiske resultatansvaret for klinikken ligger hos deg som avdelingsleder.
 • Du har personalansvaret for de ansatte i din avdeling.
 • Det forventes at du som avdelingsleder deltar aktivt for samarbeid og samhandling, internt mellom de ulike klinikkene i senteret, og eksternt mot kommuner og øvrig spesialisthelsetjenester.
 • Det forventes også at du som avdelingsleder deltar aktivt i senterets ledermøter, utfører ulike saksbehandlingsoppgaver og har en fremtidsrettet plan for videreutvikling av poliklinikkens behandlings- og opplæringstilbud.
 • Områdesjef psykisk helse og rus Ytre Helgeland er avdelingsleders nærmeste overordnede.
 • Du må påregne noe reisevirksomhet, hovedsakelig mellom poliklinikkene i Sandnessjøen og Brønnøysund.
 • Det foreligger utarbeidet og godkjent stillingsbeskrivelse for avdelingslederfunksjonen på Ytre Helgeland.
Kvalifikasjoner
 • Du må ha relevant utdanning på høgskole- eller universitetsnivå innen fagområdene helse eller sosial.
 • Det er ønskelig at du har videreutdanning i psykisk helsearbeid eller annen relevant utdanning.
 • Relevant erfaring fra spesialisthelsetjenesten er en fordel om du har.
 • Det er ønskelig at du har lederutdanning og relevant erfaring som leder.
Personlige egenskaper

Vi søker etter deg som er bevisst det ansvaret som ligger i rollen som avdelingsleder, og som samtidig viser handlekraft og evnen til å ta beslutninger. Det er viktig at du er trygg på deg selv og jobber godt på egenhånd. Samtidig må du ha et ønske om og evne til å mestre samarbeid med de ansatte i poliklinikken og øvrig fagmiljø internt og eksternt. Hverdagen som avdelingsleder er hektisk, og det er derfor viktig at din arbeidskapasitet er god.

Vi tilbyr
 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig miljø.
 • Høyt faglig nivå
 • Lederopplæringsprogram
 • Lønn etter Helgelandssykehusets godkjente lønnspolitikk.
Grete Andreassen
Områdesjef
 948 25 478
 
Søknadsfrist: 29.11.2020

Skulesveis 14, 8900 Brønnøysund
Norge
Helgelandssykehuset – Avdelingsleder – VOP