Ønsker du jobbe på lag med trøndelags flotteste ungdommer og mest kompetente kolleger - søk jobb hos oss!

Miljøterapeut - tilkalling

Om stillingen

Vi har en ledig stilling som tilkallingsvakt. Det er aktuelt med arbeid på dag og  kveld og kveld, samt hvilende og våken nattevakt. Innleie skjer i forbindelse med fravær hos fast personale eller behov for ekstra bistand til ungdommene våre.  Arbeidsmengden varierer derfor. Men vi forsøker alltid å gi tilkallingsvikarene våre en mest mulig forutsigbar jobbsituasjon. Til gjengjeld må du til å følge med når vi sender ut varsel om ledige vakter og ha en livssituasjon som er forenelig med å kunne trå til på kort varsel. 

Vi søker etter en miljøterapeut som tåler, og som liker å jobbe med ungdom som har det vanskelig og noen ganger uttrykker dette gjennom sterke smerteuttrykk. Derfor må du håndtere vanskelige situasjoner på en rolig, trygg og noen ganger bestemt måte. Du vil få opplæring, og det gjennomføres møter for tilkallingsvaktene hver sjette uke. 

Hva får du jobbe med hos oss?

På Karienborg ungdomsheim bor det seks flotte ungdommer i alderen tolv til atten år. Som mange andre ungdommer har de det litt trøblete til tider. På grunn av forskjellige omstendigheter har våre ungdommer det litt mer trøblete enn andre ungdommer. Men de trenger akkurat det samme som alle andre tenåringer; trygge og omsorgsfulle voksne som er glad i dem. Det er her du kommer inn i bildet. 

På dagvakaktene handler det som i de fleste tenåringshjem om å få alle opp og til skolen. Dette med mat i magen og i skolesekken. Leksene gjort, gymtøyet pakket og med en trygghet om  hva dagen vil innebære. Når dette er gjort står de forefallende oppgavene for tur; vaske, rydde, handle og forberede middag. Hjelpe eventuelle ungdommer som ikke har kommet seg på skole den dagen, eller har andre ærender som må følges opp. Ettermiddagsvaktene begynner klokken 1430. Her handler det om å gjøre lekser, følge opp ungdommenes aktiviteter eller bare være sammen med ungdommene i de dagligdagse gjøremålene. Nattevaktene tar til  klokken 2200. Arbeidsoppgavene på kveld og natt er knyttet til å etablere trygghet og ro rundt kveldssituasjonen slik at ungdommene får en god inngang til natten. Fra midnatt gjennomføres det enkle praktiske oppgaver, noe administrasjon samt brann- og sjekkrunder. Om morgenen handler det om å vekke og få igang seks trøtte tenåringer og mote dem opp for å møte verden på en best mulig måte. 

Karienborg ungdomsheim jobber etter omsorgs- og endringsmodellen som du vil få innføring i. Modellen bygger på lærings-, dialektisk- og kognitiv teori. I bunnen ligger en forståelse av at vi som miljøterapeuter må være tilstede i øyeblikket på en ikke-dømmende måte. Legge merke til, reagere og handle konstruktivt  på det som skjer her og nå. Ferdigheter som vi også lærer bort til ungdommene og deres foresatte. Du vil også få opplæring i en traumesensitiv tilnærming og hvordan håndtere konflikter på en trygg måte. Bufetat har som mål å gi barn og familier i barnevernet et best mulig tilbud. Derfor er vi ute etter fagfolk som alltid ønsker å skaffe seg mer kompetanse, og aktivt delta i vår felles fagutvikling. 

Kort oppsummert: Hos oss får du engasjerende arbeidsoppgaver i godt arbeidsmiljø med gode muligheter for fagutvikling

Hvem ser vi etter?

Vi er ute etter en robust tilkallingsvakt som viser; 

 • Empati, fleksibilitet, fasthet, og evne til å stå i vanskelige situasjoner over tid. 
 • Lojalitet til til felles retningslinjer og beslutninger.  
 • Mot til å uttrykke sine meninger og formidle disse i rette fora.
 • Evne til å spille sine kolleger og ledelsen gode. 
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsferdigheter. 
 • Engasjement og et ønske om å utvikle seg som fagperson. 
 • Interesse for hver enkelt ungdom, ungdomskultur og ungdomsarbeid.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • Stillingene er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 1494 sosionom, 1495 barnevernspedagog, 1508 vernepleier, eller 1489 miljøterapeut, lønnsramme 15, alternativ 5-11, p.t. kr 396 900 – 524 900 pr. år (ltr. 40-58), eller i stillingskode 1185 spesialutdannet sosionom, 1510 spesialutdannet barnevernspedagog, 1509 spesialutdannet vernepleier eller 1534 spesialutdannet miljøterapeut, lønnsramme 18, alternativ 9-11, p.t. kr 468 300 – 563 900 pr. år (ltr. 51-62).
 • Avlønning og stillingskode vurderes etter utdanning og erfaring. Det blir trukket 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse. 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.
 • Du får være med på å løfte oss slik at vi kan gi barn og unge og familier et enda bedre tilbud, og det mener vi har en stor verdi i seg selv.

Hvilken bakgrunn har du?

 • Det søkes fortrinnsvis etter søkere med bachelor som vernepleier, sosionom eller barnevernpedagog. 
 • Søkere med minimum treårig lærer eller sykepleierutdanning med bachelor eller tilsvarende 180 studiepoeng, med relevant videreutdanning og erfaring kan også komme i betraktning. 
 • Det kreves god IT kompetanse. 
 • Det kreves førerkort klasse b. 
 • Det er ønskelig med miljøterapeutisk erfaring. Gjerne kjennskap til kognitiv og dialektisk terapi. 
 • Det er ønskelig med erfaring fra arbeide med utsatte og sårbare ungdommer. 
 • På grunn av teamets sammensetning oppfordres menn til å søke. 

Opplysninger til deg som søker

 • Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.
 • Stillingen er for tiden lagt til Karienborg ungdomsheim i Levanger. 
 • Politiattest må fremlegges ved eventuell ansettelse, jf lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges med søknaden.
 • Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge

Kontaktinformasjon

Leder Einar Dahlum. Tlf. 466 17 483

 

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et evt. intervju.

Om Bufetat

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge.

Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og familiedepartementet.

Region Midt-Norge består av fylkene Trøndelag og Møre og Romsdal. Regionens administrasjon er lokalisert i Trondheim. 

Søknadsfrist

Løpende

Kommune

Levanger

Omfang

Deltid (7 stillinger)

Varighet

Ekstrahjelp

Arbeidssted

Levanger

Miljøterapeut – Bufetat – Jobbnorge ID210119