Det er ledig 100 % fast stilling som miljøterapeut, ergoterapeut/vernepleier i Rustjenesten fra 01.08.2021. 

Stillingen kan påregnes turnusstilling med jobb hver 3. helg, aftenvakter og vil være knyttet opp mot samarbeid i tjenesten som er bofellesskap, miljøtjeneste, samtale og dagsenter.

Ved eventuelle ledige stillinger som miljøterapeut i Sortland kommune etter utlysning, vil søkere kunne bli vurdert til disse.

Miljøterapeut i avdeling for Psykisk helse og rus

Arbeidsoppgaver:

 • Bistå med å veilede brukere i dagliglivets utfordringer og aktiviteter. Du vil møte utfordringer av praktisk art som innebærer samarbeid med skole, jobb og andre etater
 • Yte hjelp til selvhjelp, hjelp til å ta ansvar/ ha eierskap for eget liv og egen helse med utgangspunkt i hva som er viktig for den enkelte bruker
 • Holde kurs som mestring i depresjon, angst og bekymringsmestring
 • Veiledningsansvar overfor andre yrkesgrupper og studenter
 • Dokumentasjon
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Stillingsbeskrivelse for miljøterapeut er utarbeidet

Kvalifikasjoner:

 • Treårig helsefaglig utdanning fra høgskole/universitet
 • Videreutdanning innen tema psykisk helsearbeid
 • Videreutdanning innen rusavhengighet
 • Det legges stor vekt på personlig egnethet med kunnskap, ferdighet og holdninger til å møte bruker på en verdig måte
 • Gode IKT- kunnskaper
 • Erfaring med arbeid med målrettet miljøterapi innenfor psykisk helse og rusavhengighet
 • Førerkort kl. B

Vi ser etter deg som

 • Har egeninnsikt i arbeidsutførelse med hensyn til etiske retningslinjer/prinsipper
 • Har gode kommunikasjons – og samarbeidsevner
 • Er systematisk og kan arbeide både selvstendig og i gruppe
 • Er fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver
 • Har engasjement og godt humør
 • Er orientert og motivert til egen fagutvikling
 • Har evne til å inspirere og motivere

Krav til språkkunnskaper:

For minoritetsspråklige søkere stilles minimum krav om norskprøve med resultat tilsvarende B2. Dette kravet kan fravikes dersom søker kan dokumentere god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.


Vi tilbyr:

 • Variert arbeid i positivt miljø
 • En arbeidsplass som har fokus på “frisknærvær”
 • Opplæring, veiledning og faglig utvikling
 • Gunstig pensjonsordning
 • Lønn iht. til gjeldende avtaleverk

Tilsettingsvilkår:

Søkere som mener de har fortrinnsrett til utvidelse/fast stilling må anmerke dette i søknaden.
Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger.
For alle som yter tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder.
Skjema for Tuberkolose- og MRSA-kontroll ved ansettelser skal fylles ut av alle personer som skal tiltre stilling innen helse og omsorgstjenester.

Generelt:

Med utgangspunkt i politisk vedtatt “Handlingsplan for likestilling og mot diskriminering”, oppfordrer Sortland kommune
alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller
etnisk bakgrunn. Sortland kommune vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du
unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Begrunnelse sendes til hr@sortland.kommune.no. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Søknad sendes:

Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Vi ber om at søknadstekst fylles ut.
Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00 eller e-post: hr@sortland.kommune.no

Vi ber om at attester og vitnemål lastes opp i søknadsprosessen. Arbeidsansiennitet er grunnlag for lønnsfastsettelsen i et evt. jobbtilbud.

Velkommen som søker!

Søknadsfrist

20.12.2020

Tiltredelse

01.08.2021

Stilling

Miljøterapeut

Stillingstype

Fast ansatt

Kontaktinfo

Sortland kommune med 10 500 innbyggere ligger midt i vakre Vesterålen. Blåbyen – Sortland har befolkningsvekst og er et av Nord-Norges mest attraktive handelssentra med godt utbygd videregående skole og full barnehagedekning. Med sin nærhet til sjø og fjell er det rikelige muligheter for flotte frilufts- og naturopplevelser. Det er gode kommunikasjoner til Skagen kortbaneflyplass og Evenes flyplass samt daglige hurtigruteanløp. Sortland har et rikt kultur- og idrettsmiljø og flotte muligheter for alle typer friluftsliv.
Byen utgjør i tillegg et livskraftig og kulturelt sentrum for 32.000 mennesker i Vesterålen.
Sortland kommune har ca. 1000 ansatte og er Vesterålens største arbeidsplass.

Se vår hjemmeside www.sortland.kommune.no

Rus – og psykiatritjenesten

Avdeling for psykisk helse og rus består av en tverrfaglig sammensatt gruppe medarbeidere hvor de fleste har videreutdanning fra rus- eller psykiatrifeltet. Tjenestetilbudet kanaliseres gjennom samtaler, miljøterapi, dagsenter, bofellesskap og en egen rusenhet.

Sortland kommune – Miljøterapeut i avdeling for Psykisk helse og rus