Seksjon for familier søker ledende miljøterapeut:

Sykepleier/vernepleier

Er du vår nye ledende miljøterapeut?

Vi søker en strukturert og erfaren medarbeider til stilling som miljøterapeut 1 ved Seksjon for familier. Du har gode kommunikasjons – og samarbeidsevner. Du ønsker og vil trives i arbeid med foreldre som er i en utfordrende og sårbar livssituasjon. Vi søker en sykepleier eller vernepleier til denne stillingen.

Dette er en 100 % fast stilling med arbeidstid dagtid.

Hvem er vi?

Seksjon for familier ved Borgestadklinikken gir behandlingstilbud til familier med små barn (under skolealder), med døgnopphold inntil 1 år. Målgruppen er familier med rusrelatert problematikk, og det legges vekt på rusbehandling og hjelp til å skape et godt samspill i familien. Personalet på enheten er en tverrfaglig sammensatt gruppe.

Arbeidsoppgaver

I det miljøterapeutiske arbeidet legger vi det vekt på engasjement, kommunikasjon, respekt og anerkjennelse. Det skal legges til rette for forhold som kan bidra til forandring og utvikling for pasientene gjennom døgnstruktur, ernæring, ferdighetstrening, forventninger, ukeprogram med undervisning og aktiviteter.

 • En sentral oppgave er oversikt og koordinering av seksjonens daglige drift. Dette i tett samarbeid med leder
 • Som miljøterapeut 1 har du et overordnet faglig ansvar for utøvelse av miljøterapi, knyttet opp mot seksjonens verdigrunnlag og fokusområder.
 • Arbeid med GAT inkl. innleie og planlegging av sommerturnus i samarbeid med leder

Kvalifikasjonskrav

 • Bachelor utdanning sykepleier/vernepleier
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid med avhengighet, barn/unge/familier, samt kunnskap om samspill og relasjonsbygging
 • Førerkort kl. B

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner, med vilje til å bidra aktivt i det kollegiale fellesskapet
 • Motiverende og strukturert
 • Positiv og selvstendig
 • Interesse for miljøterapi

Personlig egnethet blir vektlagt.

Vi tilbyr

 • Interessante arbeidsoppgaver i et felt i kontinuerlig faglig utvikling
 • Arbeid i en  veletablert ideell organisasjon med dyktige og erfarne medarbeidere
 • Gode muligheter for utvikling og medvirkning i et trivelig arbeidsmiljø
 • God pensjonsordning
 • Mulighet til å bruke treningsrom

Generell informasjon

 • For flere opplysninger, kontakt:
  Linda Ufs, miljøterapeut 
  tlf 958 33 820
  Ingunn Eikje, seksjonsleder: 
  tlf: 995 62 866
 • Dersom stillingen blir besatt av intern søker kan det blir aktuelt å ansette i en ordinær miljøterapeut-stilling.
 • Søknad, CV og relevante vedlegg sendes via lenke på denne siden
 • For spørsmål om elektronisk utfylling av søknad kan Jobbnorge kontaktes på tlf. 75 54 22 20.

Om oss

Blå Kors Borgestadklinikken behandler mennesker med rus/ avhengighetsrelaterte lidelser. Vi er en del av spesialisthelsetjenesten og har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF.

Vi har poliklinikk og flere kort – og langtidsdøgntilbud. Vi er eierorganisasjon for det regionale kompetansesenteret KoRus-Sør. Vi holder til i Skien, Telemark. 

Søknadsfrist

8. august 2021

Kommune

Skien

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Skien

Sykepleier/vernepleier – Blå Kors Borgestadklinikken – Jobbnorge ID 209668