Vil du gjøre en forskjell for ungdom?

Miljøterapeuter (natt)

Informasjon om arbeidsstedet og stillingen

Ved Agder behandling ungdom, avdeling Furuly er det ledig en fast 84 % stilling og ett vikariat i 84% stilling som nattevakt, miljøterapeut/spesialutdannet miljøterapeut

Vikariatet har en varighet til 31.12.21 med mulighet for forlengelse.

Institusjonen ligger i Mandal.

Agder behandling ungdom består av 5 avdelinger. 3 barneverninstitusjoner og 2 behandlingsteam (MST). Det er nå ledige stillinger ved avdeling Furuly  i Mandal. Institusjonen er en omsorgsinstitusjon hvor målgruppen er barn mellom 12 og 18 år. Det er den kommunal barneverntjeneste som har plassert barna med hjemmel i barnevernloven.

Oppholdet er inndelt i faser og målet ved arbeidet er å gi god omsorg, avklare hvor barna skal bo etter institusjonsoppholdet og sette de i stand til å møte voksenlivet på en god måte. Dette gjøres gjennom miljøterapeutiske virkemidler, innarbeide gode rutiner og legge til rette for skolegang og en positiv fritid.

Dette er oppgaver som inngår i stillingen

 • Følge opp standardisert forløp.
 • Delta på opplæring og personalmøter på dagtid i henhold til oppsatt turnus.
 • Målrettet miljøterapi/ ivareta barna på nattestid.
 • Utøve tvang i henhold til rettighetsforskriften i situasjoner der det er nødvendig.
 • Generelle driftsoppgaver tilknyttet nattevakt.
 • Dokumentasjonsarbeid i BIRK.
 • Holde ro og orden på natt.

Hvilken bakgrunn har du?

Du har:

 • fullført bachelor innen sosial og helsefag 180 studiepoeng, herunder barnevernspedagog, sosionom, vernepleier, sykepleier med videreutdanning innen psykisk helse og lærere med spes.ped.
 • erfaring fra miljøterapeutisk arbeid, helst med målgruppen
 • god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • gode IKT ferdigheter
 • førerkort kl B

Vi ønsker også at du har:

 • erfaring med nattarbeid
 • erfaring fra BIRK
 • kjennskap til Rettighetsforskriften
 • kjennskap til traumebevisst omsorg

Hvem ser vi etter?

Vi søker deg som:

 • har gode kommunikasjons og samarbeidsegenskaper
 • er fleksibel og åpen for endringer
 • er robust og takler å stå i vanskelige situasjoner over tid
 • har evne til å jobbe planmessig og strukturert
 • er lærevillig og tar til deg ny kunnskap
 • har evne til å være tydelig og sette grenser
 • er omsorgsfull

Personlig egnethet vektlegges

Dette får du hos oss?

 • Stillingene er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 1489 miljøterapeut i lønnsramme 15, alt. 5 -11, p.t. kr 396 900 – 507 600 (ltr. 40 – 56) eller 1534 spesialutdannet miljøterapeut i lønnsramme 18, alt. 5 – 11, p.t. kr 468 300 – 543 500 (ltr. 51 – 60). Avlønning vurderes etter utdanning og erfaring. For ansettelse som spesialutdannet miljøterapeut kreves bachelor innen sosial eller helsefag og minimum 60 studiepoeng relevant videreutdanning. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.
 

I tillegg kan vi tilby:

 • opplæring og trening i trygghet og sikkerhet (TS)
 • et godt arbeidsmiljø med mulighet for personlig og faglig utvikling
 • gode betingelser for turnustillegg

Kontaktinformasjon

Kontaktperson Trond Sælør telefon 46879609 eller

Anne Bente Aunevik Kjerre telefon 46618669

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden.

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et eventuelt intervju.

 

Opplysninger til deg som søker

 • Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.
 • Stillingen er for tiden lagt til Agder behandling ungdom, avdeling Furuly
 • Politiattest må fremlegges ved eventuell ansettelse, jf lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges med søknaden.
 • Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.

Om Bufetat

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og familiedepartementet.

Bufetat region sør dekker Agder, Vestfold og Telemark, samt tidligere Buskerud fylke. Regionkontoret ligger i Tønsberg.

Søknadsfrist

20. august 2021

Kommune

Arendal Birkenes Bygland Bykle Evje og Hornnes Farsund Flekkefjord Froland Gjerstad Grimstad Hægebostad Iveland Kristiansand Kvinesdal Lillesand Lindesnes Lyngdal Risør Sirdal Tvedestrand Valle Vegårshei Vennesla Åmli Åseral

Omfang

Fast prosent (2 stillinger) (84%)

Varighet

Fast

Arbeidssted

Mandal

Miljøterapeuter (natt) – Bufetat – Jobbnorge ID 208896