Bli med oss på en spennende reise fremover

Product Manager

"For noen er vi hverdagen, for andre er vi eventyret"

Widerøe er Norges eldste merkevare innen luftfart. Vi er 2700 stolte og engasjerte medarbeidere som jobber med hele spekteret av tjenester innenfor flyvirksomhet. Vi har et evig engasjement for å skape muligheter mellom små og store steder. I Distrikts-Norge er Widerøes flyoperasjoner av stor betydning for både næringsliv, helsevesen, utdanning, reiseliv og kultur. For noen er vi hverdagen, for andre er vi eventyret.

Vi leter etter deg som er strategisk, operativ og handlekraftig, som brenner for utvikling av mennesker og som  ønsker å være med å lede vår Base Maintenance avdeling i Bodø. 

Avdelingen har et team på to Product Managers, og inngår som en del av lederteamet hos Base Maintenance. Stillingen rapporterer til Manager Base Maintenance. 

Du blir en del av den gode Widerøefamilien med kollegaer over hele landet. Vi har lang tradisjon og høy kompetanse, og er opptatt av å være en sentral aktør i hele Norge også i fremtiden. 

Om jobben

I Widerøe Technical Services vil du jobbe med et stort spekter av faglige problemstillinger og samarbeide med et bredt fagmiljø. Dine mest sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • Gjennom ledelse motivere, støtte og utvikle dine ledere og medarbeidere
 • Være en aktiv bidragsyter til avdelingens strategiutvikling, gjennomføring og måloppnåelse 
 • Lede og utvikle forbedringsarbeid med fokus på leveranser, produktivitet og sikkerhet
 • Delta i våre budsjettprosesser og har resultatansvar for eget område
 • Utvikle, implementere og iverksette nødvendige tiltak i våre rutiner, arbeidsprosesser og kvalitetssystem
 • Rekruttering av nye medarbeidere

Hvem er du?

 • Du ser muligheter, er pådriver og initiativtaker
 • Evne til å skape tillit og god dialog
 • Ansvarsbevisst 
 • Gode samarbeidsevner og flink til å motivere   
 • Målrettet og strukturert   
 • Resultat- og endringsorientert   
 • Fokus på kvalitet, er løsningsorientert og leveringsdyktig

Widerøe Technical Services er opptatt av hvilke holdninger og verdier du har. I Widerøe konsernet er verdiene våre omtenksom, pålitelig, folkelig og engasjert.

Disse verdiene ønsker vi du er laget av og kan leve opp til. Dette er verdier som kjennetegner våre medarbeidere, måten vi jobber på, og hvordan vi ønsker å oppfattes av de rundt oss. 

 

Faglige egenskaper

 • Ønskelig med flyteknisk bakgrunn   
 • Relevant erfaring innen produksjonsprosesser, gjerne i kombinasjon med kunnskap om flyvedlikehold  
 • Det er ønskelig med ledererfaring, men ikke et krav
 • Personlig egnethet vektlegges

Hos oss får du

 • En trygg og seriøs arbeidsgiver
 • Bli del av en stor og nær Widerøefamilie
 • Et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø 

Sikkerheten kommer først

Ved ansettelse kreves uttømmende politiattest (UPA). Informasjon om dette finner du hos Luftfartstilsynet – www.Luftfartstilsynet.no

Widerøe praktiserer rusmiddeltesting ved nyansettelser i stillinger knyttet til flydrift. Eventuell tilsetting forutsetter negativt resultat fra rusmiddeltesten.

Generell informasjon

Spørsmål vedrørende stillingene kan rettes til Base Maintenance Manager: Robert Hermo på tlf:46 74 20 16

Søkere må legge ved CV, sertifikater, attester og vitnemål for at søknaden skal bli behandlet.

Ved spørsmål om utfylling av elektronisk søknadsskjema kan Jobbnorge kontaktes på 75 54 22 20 eller kundeservice@jobbnorge.no på hverdager mellom 08.00-16.00.

Widerøe Technical Services

Widerøe Technical Services (WTS) er et selskap i Widerøe-konsernet med over 300 ansatte som utfører flyvedlikehold innenfor Line, Base & Workshop. WTS har hovedbase i Bodø, der vi utfører både tungt og lett vedlikehold. WTS har også linjestasjoner i Tromsø, Bergen, Torp og Florø. 

I Bodø har vi tre hangarer og fire vedlikeholdslinjer som en del av vår satsing innen flyvedlikehold. 

Widerøe er pioner innen elektrisk luftfart, og har som målsetning å begynne innfasing av nullutslippsfly fra 2030. Widerøe er det flyselskapet som er lengst fremme i arbeidet med å gjøre luftfarten utslippsfri.  

Vi skaper muligheter mellom små og store steder

Widerøe er et annerledes flyselskap. Vi går mot strømmen, og flyr også der hvor andre ikke flyr. Der hvor andre reserverer seg eller ikke finner det lønnsomt nok. Der har vi vår styrke, der er vi unike og der finner vi vår lønnsomhet. Vi gjør det ikke fordi det er enkelt, men fordi det er viktig. Vi har et evig engasjement for å knytte steder og folk sammen, og strekker oss for folks mulighet til å skape og bo hvor de vil.

Vi skal bidra til å gjøre viktige ressurser tilgjengelige, og vi skal fly deg trygt og effektivt også der hvor forholdene er vanskelige. Dette har vi trodd på og kjempet for i over 80 år og vi skal alltid strekke oss så langt det er mulig for å gi alle et godt tilbud. Kanskje derfor er vi også blitt Norges eldste flyselskap. Fordi Widerøe skaper muligheter mellom små og store steder.

Widerøes visjon

Søknadsfrist

30. juni 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Bodø

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Langstranda 6, 8003 Bodø

Product Manager – Widerøe – Jobbnorge ID 440150