Er du den vi er på jakt etter?

Vi har ledige stillinger: GIS-rådgiver, arkitekt og klimarådgiver

Molde har mye å by på:
Molde kommune er rik på natur og friluftsliv, og det er kort vei mellom fjord og fjell. Turområdene er godt tilrettelagt, med turstier både til fots, på sykkel eller ski. Om du liker fjell, fjord eller alt imellom – vi har det i Molde!

I regionen finner du noen av Norges mest besøkte naturbaserte attraksjoner. Fantastiske Romsdalseggen og Rampestreken, Midsundtrappene som trolig er verdens lengste sammenhengende steintrapp, majestetiske Trollkirka , Atlanterhavsveien og Trollstigen som tar pusten fra deg. Her kan du lese mer om Molde og mulighetene her: www.molde.no

Les mer om våre ledige stillinger her:

Klimarådgiver

Vi er på jakt etter en engasjert og strukturert person som har erfaring fra og/eller kunnskap om klimaarbeid på kommunenivå.

Brenner du for omstillingen til lavutslippssamfunnet? Vil du være med å videreutvikle Molde som en klimavennlig og framtidsrettet kommune? Har du gode ideer til hvordan en kommune bør arbeide for å nå klimamålene sine?

Da er du den vi ser etter.

Stillingstype
Det er ledig 100 % fast stilling som klimarådgiver, pt. i analyse- og utviklingsavdeling.

Arbeidssted
Analyse- og utviklingsavdelingen er en stabsavdeling som blant annet har ansvar for kommuneplanens samfunnsdel, planstrategi og å følge opp folkehelse i planarbeid. Vi bistår sektorene med kompetanse innen prosjekt- og prosessledelse, og leder satsingen Smart Molde. Til avdelingen ligger barn og unges representant og kommunens rådgivere innen bærekraft og klima. Avdelingen har også ansvar innen IKT og digitalisering samt oppfølging av investeringsprosjekt i Molde kommune.

Du får jobbe med
Arbeidsoppgavene tilpasses dine erfaringer og kunnskap, og vil sannsynligvis innebære at:

 • du er hovedkoordinator for kommunens klimaarbeid
 • du er prosjektleder for utarbeidelse av kommunens årlige klimabudsjett, og bruker klimabudsjettprosessen aktivt for å systematisere og forbedre kommunens klimainnsats
 • du følger opp og sluttfører kommunens klima- og energiplan
 • du har ansvar for koordinering av klimanettverk for Romsdalsregionen 
 • du tar initiativ til å søke eksterne midler til kommunens klimainnsats gjennom relevante ordninger i virkemiddelapparatet
 • du tar initiativ til samhandling om klimagassreduserende tiltak med innbyggere, næringsliv, organisasjoner og andre offentlige instanser
 • du er kontaktperson for klimafaglige spørsmål fra innbyggere, næringsliv, organisasjoner, folkevalgte og andre i kommuneorganisasjonen

Vi søker deg som

 • har relevant utdannelse fortrinnsvis på masternivå
 • har god kjennskap til klima- og energispørsmål og de ulike samfunnsaktørenes roller i klimaarbeidet
 • har erfaring med utvikling og/eller gjennomføring av utslippsreduserende tiltak
 • har gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig
 • har kjennskap til offentlig forvaltning og politikk
 • har evne til å tenke strategisk og se problemstillinger i en større sammenheng
 • er initiativrik, resultatorientert og har god gjennomføringsevne

Personlig egnethet blir vektlagt

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø, dyktige medarbeidere og faglig utfordrende arbeidsoppgaver
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger 

Søknad
Vi ber om at elektronisk søknadsskjema blir benyttet. Godkjente kopier og vitnemål  tas med ved et intervju. 

Søkerliste
Søkerlisten kan bli offentliggjort.

Søknadsfrist: 18.05.2022
 
Kontaktperson:
Randi Myhre, mob: 976 92 996

Arkitekt

Vil du være med å påvirke by- og stedsutviklingen i Molde kommune?
Molde kommune er en langstrakt kommune med alt fra brente byers regulering og kulturmiljø av nasjonal interesse, til nye transformasjonsområder i forbindelse med bygging av nytt sykehus.

Vi ønsker en arkitekt som kan være med å bidra i kommunens arbeid innenfor disse områdene.

Stillingstype
Det er ledig 100 % fast stilling som arkitekt

Beskrivelse av arbeidssted
Stillingen er lagt til Byggesak og geodata som er en av tre enheter under teknisk sektor. Enheten har 19 ansatte med ansvar for saksbehandling innen bl.a. plan- og bygningsloven, matrikkelloven, forurensingsloven, seksjoneringsloven og eiendomsskatteloven. Enheten utfører også tilsyn med byggesaker, utfører oppmålingsoppdrag og deltar som bidragsyter i prosjekter og arbeidsoppgaver på tvers i organisasjonen. Vi yter service og veiledning overfor både private og profesjonelle aktører.

Arkitekten vil bistå med sin kompetanse inn i byggesaksbehandlingen, både i forhold til veiledning av publikum og vurderinger av innkomne byggesøknader.

Stillingen vil også brukes som en ressurs innen planarbeid, prosjekt og faglige utredninger ellers. Deltakelse i eksterne prosjekt om etterkrigstidens arkitektur, metodikk for fortetting og kommuneplanens arealdel er oppgaver hvor arkitekten får bidra.

Hovedoppgaver

 • Være kommunens ressurs i arkitektfaglige spørsmål. Bistå internt med faglige råd og kompetanse til saksbehandlere og planleggere
 • Veiledning av publikum.
 • Bistå med kompetanse og delta i prosjekt og utviklingsoppgaver internt og i samarbeid med eksterne samarbeidsparter.
 • Bidra aktivt i prosesser som gir utvikling gjennom samhandling i Molde kommune.
 • Noe saksbehandling innen byggesak må regnes med.
 • Arbeidsoppgaver kan delvis tilpasses søkerens kvalifikasjoner og interesser.

Kvalifikasjoner
Vi søker medarbeidere med:   

 • Arkitektfaglig utdanning.
 • Søkere med annen bakgrunn og relevant erfaring vil også være aktuelle
 • God formidlingsevne og gode evner til skriftlig og muntlig kommunikasjon og samhandling.

 Du: 

 • er åpen, kompetent og profesjonell. 
 • er fleksibel og er villig til omstilling.
 • håndterer ansvar og høyt tempo.  
 • er analytisk og strukturert og kan håndtere komplekse problemstillinger.
 • medvirker til samhold og trivsel, og har vilje til å dele kompetanse.
 • er en god ambassadør for Molde kommune.  

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.   

Vi tilbyr

 • Ansvar og oppgaver som utfordrer og motiverer deg som fagperson. 
 • Et godt tverrfaglig arbeidsmiljø med muligheter for egenutvikling og vekst.
 • En arbeidsplass der vi ønsker å legge til rette for faglig utfordrende og kvalitetsmessig godt tilbud til våre ansatte og brukere. Kommunen har kontor i Eidsvåg, Molde og Midsund. Arbeidssted etter avtale.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger  
 • Lønn etter avtale og fleksibel arbeidstid

Søknad
Vi ber om at elektronisk søknadsskjema benyttes. Godkjente kopier av vitnemål og attester må medbringes ved eventuelt intervju. 

Søkerliste
Søkerlisten kan bli offentliggjort.  

Søknadsfrist: 18.05.2022
 
Kontaktperson:
Roar Moen, mob: +47 477 66 503
 

GIS-rådgiver

Ønsker du å utvikle Molde kommune sin digitale areal- og kartplattform?

Vi ser etter ny kompetanse som kan bidra i Molde kommune sin digitale transformasjon og utvikling av vårt digitale kart- og plansystem.

Stilling
Vi har ledig stilling som GIS-rådgiver.

Arbeidsoppgaver – utvikling
Molde kommune står foran et omfattende og svært interessant arbeid med å fornye arealplanarkivet. Vi skal i forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel forenkle og forbedre innholdet i det. Dette arkivet er et viktig verktøy i utviklingen av kommunen. Arbeidet ønsker vi å ha fokus på, samt kompetanse og kapasitet til å gjennomføre.

Innenfor arealplanlegging har vi et mål om utvikling av hvordan vi med kart og 3D kan kommunisere med politikere, næringsliv og ikke minst de som bor i kommunen. Med andre ord en framtidsrettet medvirkningsplattform i arealplanleggingen til kommunen. Kommunen har etablert en digital tvilling som vi ønsker å bruke for å få frem et bedre beslutningsgrunnlag.

Arbeidsoppgaver – rutiner
Det vil også være rutineoppgaver knyttet til stillingen.

 • Holde arealplanbasen oppdatert, som betyr å legge inn nye arealplaner
 • Delta i tverrfaglige arbeidsgrupper i forbindelse med prosjektarbeid
 • Bistå kolleger med oppgaver knyttet til opptegning av arealplaner og vedlikehold av arealplanbasen. Vi benytter Gisline programvare. Kjennskap til QGis eller annen programvare er ønskelig
 • Samarbeide på tvers av enheter og sektorer, med andre innenfor samme fagområde

Kvalifikasjoner
I utgangspunktet ser vi etter en som har kunnskap og kjennskap til digitale planbaser, og i en kombinasjon med arealplan og samfunnsutvikling.

Vi ser etter medarbeider med:

 • Høyere utdanning, minimum bachelorgrad innenfor fagområdene geomatikk, ingeniørfag, geografi, arealplanlegging eller tilsvarende
 • Kunnskap om 3D visualisering og BIM/modellbasert planlegging
 • Kunnskap om arealplanlegging

Vi ser gjerne at du:

 • Er innovativ og ønsker utvikling
 • Liker å samarbeide med kollegaer
 • Liker å dele kunnskap
 • Liker å ha framdrift og gjennomføring i dine prosjekt

Personlig egnethet vektlegges.

Hvem er vi?
Stillingen er lagt til enhet Samfunn og plan. Enheten har som hovedoppgaver å utarbeide kommunen sine arealplaner, behandle og være rådgivere i private arealplaner. Enheten har også hovedansvar for landbruksforvaltning i kommunen. Vi har kontorlokasjon på rådhuset i Molde sentrum og på kommunehuset i Eidsvåg. Det er også mulig å ha kontorsted i Midsund.

Samfunn og plan er en av 3 enheter i sektor for Teknisk, plan, næring og miljø. Hele sektoren har ca 70 medarbeidere, i Samfunn og plan er det 11 medarbeidere.

Vi tilbyr:

 • At du kan få velge kontorsted på en av våre tre lokasjoner; Molde, Eidsvåg eller Midsund
 • Oppgaver som utvikler og utfordrer
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons og forsikringsordninger

Søknad
Vi ber om at elektronisk søknadsskjema benyttes.

Søkerliste
Søkerliste kan bli offentliggjort

Søknadsfrist: 18.05.2022
 
Kontaktperson:
Anni Kari Pedersen, mob: 905 24 355

 

Molde kommune

Midsund, Molde og Nesset dannet ny kommune fra 1. januar 2020. Navnet er Molde kommune.
Kommunen har om lag 32 000 innbyggere. Vi skal være en fremtidsrettet kommune som tar i bruk ny teknologi, som treffer miljøvennlige valg og som har kompetente og sterke fagmiljøer.
Molde kommune er organisert i tre sektorer og fire stabsavdelinger. Vi tilbyr varierte og spennende arbeidsoppgaver, dyktige kolleger og gode pensjonsordninger. Blir du med på laget?

Molde kommune – GIS-rådgiver, arkitekt og klimarådgiver