Leder ved Lødingen sykehjem

Lødingen kommune

Lødingen kommune ønsker en framtidsrettet leder for Lødingen sykehjem som bidrar til å skape trygge og meningsfulle liv for våre brukere gjennom god omsorg og oppdatert fagkunnskap.

Lødingen sykehjem har fire poster (32 plasser), fordelt på langtids- og korttidsplasser, skjermet demenspost, rehabilitering, korttidsopphold og palliativ pleie.  Sykehjemmet har 50 ansatte fordelt på 31 årsverk. Bygget er funksjonelt og hensiktsmessig og vi har et velrennomert sentralkjøkken under egen ledelse.

Hovedoppgaven er å ivareta en pleiefaglig og økonomisk sunn drift innafor gitte rammer, i godt samarbeid med dyktige og rutinerte ansatte.  Du er åpen for bruk av velferdsteknologi og kjenner godt til relevante nasjonale satsinger, som for eksempel Leve hele livet.

Lødingen kommune er blitt med i Forsøk med statlig finansierte helse og omsorgstjenester, i regi av Helsedirektoratet. Her er det lagt opp til faglig utvikling  i nettverk på tvers av deltakerkommunene.

I nært samarbeid med assisterende avdelingsleder ivaretar du personalansvaret for de ansatte. Lødingen er en tonivå-kommune og du rapporterer direkte til kommunedirektøren.

Arbeidsoppgaver

Personalledelse

Faglig og administrativt ansvar

Økonomiansvar for driften

Ansvar for utviklingen av tjenesteområdet.

Kvalifikasjoner

Minimum bachelor innen relevante helsefag.

Det er ønskelig med videreutdanning innen ledelse, administrasjon og økonomi.

Kunne arbeide målretta og planmessig.

Ledererfaring

God muntlig og skriftlig framstillingsevne i norsk er et krav

Personlige egenskaper

Evne til å skape gode samarbeidsrelasjoner, gi rom for utvikling og helhetsforståelse er nøkkelord i blant lederegenskapene vi ser etter. Du må også ha god økonomisk forståelse og forstår og ser drivere for en sunn drift.

Evne til dialog og samhandling vil være viktige personlige egenskaper.

Vi legger vekt på formell kompetanse, arbeidserfaring og personlig egnethet.

Vi tilbyr
Varierte og meningsfulle arbeidsoppgaver.
Lønn etter avtale. Gode pensjonsvilkår.
Lødingen kommune er opptatt av mangfold og vil oppfordre kvalifiserte kandidater til å søke stillingen uavhengig av alder, kjønn, nasjonal og etnisk bakgrunn.
 
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Sted: Lødingen
Søknadsfrist: 09.06.2021
 
Kontakt:
Per Gunnar Johnsen
Kommunedirektør
 90013649
 per.gunnar.johnsen@lodingen.kommune.no
 

Sykepleier

Lødingen kommune

Ser du etter en spennende jobb med varierte faglige utfordringer, har vi muligheten for deg!

Lødingen kommune søker en sykepleier som ønsker å arbeide med et variert faglig spenn og i alle deler av helse- og omsorgstjenesten. Hovedbasen vil være i hjemmebaserte tjenester, men du vil få mange anledninger til å skaffe deg erfaring ved å arbeide både i institusjonstjenesten og miljøtjenesten.

Vi søker deg som liker varierte arbeidsoppgaver og som tar utfordringer på strak arm. Du må like å arbeide i ulike arbeidsmiljø.

Arbeidsoppgaver

Ansvar for å bistå pasienten i den daglige behandling og pleie, og opprettholde pasientens hverdagsmestring.

Ivareta den enkelte pasients medisinske behov sammen med tilsynslege/fastlege, samt ansvarlig for gjennomføring og evaluering av tiltak.

Ansvar for faglig vurdering av pasientens helhetlige helsetilstand.

Ansvarlig for å dokumentere og rapportere relevant informasjon til rette vedkommende (pleiepersonell, lege, sykehus el.)

Oppfølging av pasient i forhold til samhandling med sykehus og andre eksterne samarbeidsparter.

Koordinere og samarbeide med pårørende.

Veilede og undervise kolleger, elever og studenter.

Ansvar for å holde seg faglig oppdatert og delta på kompetansehevende tiltak i regi av arbeidsgiver.

Kvalifikasjoner

Sykepleier med norsk autorisasjon

Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper

Førerkort kl. B

Det er krav om at det forevises politiattest for helsepersonell uten anmerkninger, før tiltredelse

Personlige egenskaper

Evne til samarbeid og fleksibilitet

Evne til hurtig omstilling og til å kunne ta ansvar

Vi tilbyr

Gode lønns- og pensjonsbetingelser ihht tariffavtale.

Vi vil være behjelpelig med å skaffe bolig.

Lødingen kommune ønsker mangfold, og oppfordrer kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisitet, religion e.l.

Stillinger: 1
Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Sted: Lødingen
Søknadsfrist: 06.06.2021
 
Kontakt:
 
Vibeke Strøm-Fosse
Avdelingsleder hjemmebaserte tjenester
 47686364
 vibeke.strom-fosse@lodingen.kommune.no
 
Irene Waage
Avdelingsleder sykehjem
 99125420
 irene.waage@lodingen.kommune.no
 
 

Lærerstillinger ved Lødingen skole

Lødingen kommune

Lødingen skole er en 1.-10. skole som ligger sentralt plassert på Lødingen tettsted.  Skolen som har ca. 185 elever, er i et nytt og moderne skolebygg fra 2019. Fra nytt skoleår er det ledig flere lærerstillinger.

Vi søker fire engasjerte lærere med engasjement for læring, tydelig klasseledelse og skoleutvikling. 
Vi har ledig tre hele, faste stillinger som lærer og en halv stilling som spesialpedagog. 
Vi søker etter lærere som kan undervise i fagene matematikk, naturfag, spesialpedagogikk og musikk/drama. To av stillingene lyses ut med forbehold om kommunestyrets godkjenning. 

Arbeidsoppgaver

Undervisning

Bidra til å skape et trygt læringsmiljø for klasser, grupper og enkeltelever. 

Samarbeid med kollegaer og eksterne samarbeidsparter

Legge til rette for et godt skole hjem-/samarbeid 

Kvalifikasjoner

Godkjent undervisningskompetanse som lærer

Kvalifisert for undervisning i et eller flere av ovennevnte fag

Til den ene lærerstillingen ligger behov for spesialpedagogisk kompetanse og/eller erfaring

Vi søker tydelige klasseledere som evner å bygge gode relasjoner til elever, foresatte og kollegaer 

Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig

Gode digitale kunnskaper

Personlige egnethet vektlegges 

Vi tilbyr

Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
Godt arbeidsmiljø med kvalifiserte kollegaer som er opptatt av erfaringsdeling og skoleutvikling

Gode pensjons- og forsikringsordninger

Lønnsvilkår etter tariffavtale 

Stillinger: 5
Heltid og Deltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100, 50
Sted: Lødingen
Søknadsfrist: 09.06.2021
 

Kontakt:

Kjetil Moelv
Rektor Lødingen skole
 91612011
 kjetil.moelv@odingen.kommune.no
 

Barne- og ungdomsarbeidere ved Lødingen skole

Lødingen kommune

Vi søker to engasjerte barne- og ungdomsarbeider for arbeid opp imot elever med spesielle behov.  Stillingene er på 60 %. 

Lødingen skole er en 1.-10.skole som ligger sentralt plassert på Lødingen tettsted.  Skolen som har ca. 185 elever, er i et nytt og moderne skolebygg fra 2019.

Stillingene lyses ut med forbehold om kommunestyrets godkjenning.

Arbeidsoppgaver

Arbeid med barn i nært samarbeid med pedagoger og kontaktlærere

Støtte og veiledning av barn med spesielle behov

Deltakelse i samarbeidsmøter med personal, foresatte og eksterne samarbeidspartnere

Daglig samarbeid med barnas foreldre 

Kvalifikasjoner

Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider. Søkere med erfaring fra lignende arbeid kan også bli vurdert

Erfaring fra lignende arbeid

Gode digitale ferdigheter

Gode språkferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

Vi søker en person som er strukturert og arbeider målrettet og planmessig

Gode samarbeidsegenskaper

Robust

Vi tilbyr

Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver 

Godt arbeidsmiljø 

Gode pensjons- og forsikringsordninger

Lønnsvilkår etter tariffavtale 

Tiltredelse ved skolestart etter avtale 

Stillinger: 2
Deltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 60
Sted: Lødingen
Søknadsfrist: 09.06.2021
 
Kontakt:
 
Kjetil Moelv
Rektor Lødingen skole
 91612011
 kjetil.moelv@lodingen.kommune.no
 

Vikariat som pedagogisk leder (80-100 %) og fast stilling som lærer i musikk og svømming (16 %)

Lødingen kommune

Vi har ledig to stillinger ved Vestbygd oppvekstsenter.  

Vi søker engasjert barnehagelærer til vikariat som pedagogisk leder.  Vikariatet er på 100 % i perioden 16.08.21 til 25.02.22, deretter på 80 % for perioden 26.02.22 til 28.04.22.  Ved intern rekruttering vil det bli ledig stilling som barne- og ungdomsarbeider.

Vi søker også timelærer i musikk og svømming fra skolestart 2021 (01.08.21).  Stillingen utgjør 16 % på årsbasis, 8 % i hvert av fagene.  Svømmeundervisningen foregår i perioden 01.10. til 31.03.  Det er mulig å søke ett av undervisningsfagene.

Vestbygd oppvekstsenter består av 1-10 skole med 15 elever og barnehage med 10 barn.     

Arbeidsoppgaver

Som pedagogisk leder er du gitt ansvaret for å iverksette og lede det pedagogiske arbeidet ved barnehagen.  Du skal veilede og sørge for at barnehageloven og rammeplanen oppfylles gjennom det pedagogiske arbeidet.  Du vil lede arbeidet med planlegging, gjennomføring, dokumentasjon, vurdering og utvikling av arbeidet i barnehagen. Vi ønsker at barnehagen skal bidra til utvikling og gi glade barn i trygge omgivelser.  Gode relasjoner er avgjørende for et godt samarbeid med foreldre.  

Som lærer vil du ha det pedagogiske ansvaret for undervisning tilrettelagt for gruppa og hver enkelt elev li fagene musikk og svømming. Vi søker en tydelig klasseleder som evner å bygge gode relasjoner til elever, foresatte og kollegaer.    

Kvalifikasjoner

Til vikariatet som pedagogisk leder, er det krav om utdanning som barnehagelærer.

Til stillingen som lærer, er det krav om godkjent utdanning som lærer.

For begge stillingene er det krav til god skriftlig og muntlig framstillingsevne.   

Personlige egenskaper

Gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

Godt arbeidsmiljø

Gode lønns- og arbeidsvilkår ihht. tariffavtale

Gode pensjons- og forsikringsordninger

Behjelpelig med å skaffe bolig  

Stillinger: 2
Heltid og Deltid
Ansettelsesform: Vikariat/Fast
Stillingsprosent: 100, 16
Sted: Vestbygd, Lødingen
Søknadsfrist: 10.06.2021
 

Kontakt:

Beth Jensen
Rektor Vestbygd oppvekstsenter
 48176317
 beth.jensen@lodingen.kommune.no
 
Lødingen kommune – Felles