Lavangen kommune

Vil du være med på laget? Vi har ledige stillinger:

Lavangen kommune ligger i Indre Sør-Troms, og har ca. 1030 innbyggere innenfor et område på 5 mil fra ytterpunktene. I kjøretid ligger Lavangen kommune ca. 1 time fra Narvik, ca. 2 timer fra Harstad og ca. 3 timer fra Tromsø. Til de nærmeste flyplassene Bardufoss og Evenes er de ca. 1 times kjøring. Kommunen og omegn har mange turmuligheter både til fjells, langs elver og på fjorden. Det er et godt oppvekstmiljø for barn og ungdom med barne- og ungdomsskole og full barnehagedekning.

Sykepleiere - med mer lønn og fritid

Pleie, rehabilitering og omsorgstjenester er samordnet for institusjon og som også ser nødvendigheten av tverrfaglig samarbeid. Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø samt rekruttering og stimuleringstiltak for sykepleiere. I tråd med kommunens samiske helseplan etterspørres søkere med samisk språk- og kulturbakgrunn til stillinger i PRO-avd.

Vi ønsker DEG velkommen som arbeidstaker hos oss!

Det er ledig 80% fast stilling som sykepleier.

Stillingen innebærer 3-delt turnus med f.t. arbeid hver 3. helg.

Arbeidsoppgaver

 • Legge til rette for godt samarbeid med beboerne, pårørende og kolleger.
 • Ivareta rollen som primærkontakt.
 • Kartlegge, utarbeide, gjennomføre, evaluere og dokumentere tiltaksarbeid.
 • Veiledning av kollegaer.
 • Bidra aktivt til faglig vekst på avdelingen.
 • Sykepleiefaglig ansvar.

Kvalifikasjonskrav

 • Norsk autorisasjon som offentlig godkjent sykepleier.
 • Søkere med videreutdanning/etterutdanning i geriatri og/eller demens og relevant praksis vil bli foretrukket.
 • Gode dataferdigheter. Vi bruker Visma profil.
 • Førerkort kreves.

Personlige egenskaper

 • Genuint ønske å gjøre en forskjell for våre pasienter.
 • Liker å jobbe i team, men også kunne jobbe selvstendig.
 • Tåler en aktiv hverdag.
 • Er gode på samarbeid/samhandling.
 • Er fleksibel og strukturert.
 • Evne til å skape tillit og bidra til godt arbeidsmiljø.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt ved ansettelse.
  Ved ansettelse må gyldig politiattest iht. helse- og omsorgstjenesteloven §5-4 fremlegges før tiltredelse.

Språk

 • Beherske norsk muntlig og skriftlig. Søkere med annet språk enn norsk eller skandinavisk som morsmål
  må dokumentere språknivå.

Vi tilbyr

 • Et inkluderende, hyggelig og godt arbeidsmiljø
 • Tverrfaglig samarbeid i personalgruppa
 • Mulighet til å være en bidragsyter i et fagmiljø
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter gjeldende avtaler og regelverk. Lavangen kommune har gode rekrutteringstiltak.
  Sykepleiere i turnus gis kr 40 000,- i ekstra lønn, og en ekstra uke ferie.
  For egne ansatte som tar sykepleierutdanning gis inntil kr 30 000,- hvert år mot bindingstid.
 • Lavangen kommune har gode pensjonsordninger i KLP og er IA-kommune.
 • Vi kan tilby barnehageplass og er behjelpelig med å skaffe bolig.

Ansettelse vil skje etter gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.

Søknad sendes

Lavangen kommune benytter elektronisk rekrutteringssystem, vi ber deg derfor fylle ut elektronisk og kun søknader mottatt via vårt system vil bli vurdert. (Dersom du ikke søker direkte via Lavangen kommunes hjemmeside, må du gå inn på www.lavangen.kommune.no, og søke via linken “ledig stilling”. Deretter finner du riktig stilling og “søk på stilling”). Attester og vitnemål må bringes med til eventuelt intervju.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerliste.

Søknadsfrist: 19.03.2021
 
Kontaktperson: PRO-leder Norunn Elisabeth Johansen, tlf. 911 90 878 / e-post norunn.johansen@lavangen.kommune.no

Helsesykepleier

Vi har ledig vikariat som helsesykepleier i 80% stilling fra 1.4.21 t.o.m. 30.9.21, med muligheter for forlengelse inntil 1 år.

Helsestasjonen er lokalisert på kommunens helsesenter på Tennevoll. Stillingen er organisert i PRO-avd. og er underlagt PRO-leder.

Arbeidsoppgaver

 • Fagansvar i helsestasjon – arbeidsoppgaver knyttet til helsestasjonsvirksomheten, skolehelsetjeneste, helsestasjon for ungdom og tverrfaglig arbeid.

 • Forebyggende, helsefremmende og fremtidsretta arbeid rettet mot barn, unge og familier.

 • Folkehelsekoordinator

 • Smittevern

 • Vaksinering


Kvalifikasjonskrav

 • Norsk autoriasasjon som sykepleier med videreutdanning som helsesykepleier. Sykepleiere med relevant erfaring kan bli vurdert dersom det ikke er søkere som har tatt videreutdanning som helsesykepleier.

 • Erfaring fra helsestasjonvirksomhet er ønskelig.

 • God kjennskap til bruk av IKT verktøy.

 • Kunne jobbe målrettet, systematisk og også kunne organisere og prioritere oppgavene på en hensiktsmessig måte.

 • Inneha en profesjonell holdning i arbeidet.


Personlige egenskaper

 • Det legges stor vekt på personlig egnethet.

 • God kommunikasjonsevne og gode samarbeidsegenskaper – evner til å jobbe målrettet og inkluderende, både i team og alene, vil bli vektlagt.

 • Evne til å kunne planlegge, organisere, prioritere og gjennomføre.

 • Evne til å være serviceinnstilt og løsningsorientert.

 • Ved ansettelse må gyldig politiattest iht. helse- og omsorgstjenesteloven §5-4 fremlegges før tiltredelse.

Språk
Beherske norsk muntlig og skriftlig. Søkere med annet språk enn norsk eller skandinavisk som morsmål må dokumentere språknivå.

Vi tilbyr
Lavangen kommune har gode pensjonsordninger i KLP, IA-kommune, og vi kan tilby barnehageplass. Vi er behjelpelig med å skaffe bolig. Ansettelse vil skje etter gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.

Søknad sendes
Lavangen kommune benytter elektronisk rekrutteringssystem, vi ber deg derfor fylle ut elektronisk og kun søknader mottatt via vårt system vil bli vurdert.
(Dersom du ikke søker direkte via Lavangen kommunes hjemmeside, må du gå inn på www.lavangen.kommune.no, og søke via linken “ledig stilling”. Deretter finner du riktig stilling og “søk på stilling”). Attester og vitnemål må bringes med til eventuelt intervju.
I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerliste.

Søknadsfrist: 19.03.2021
 
Kontaktperson: PRO-leder Norunn Elisabeth Johansen, tlf. 911 90 878 / e-post norunn.johansen@lavangen.kommune.no

Undervisningsstillinger

Kanskje elevene ved Lavangen skole trenger akkurat deg?
Lavangen kommune søker etter lærere som er engasjerte, inkluderende, faglig dyktige og som brenner for elevene og deres læring.
Lavangen kommune har en fulldelt grunnskole med 130 elever fra 1. – 10.trinn. Lavangen kommune er med i samisk språkforvaltningsområde og det tilbys samisk som 1. og 2. språk ved skolen. Skolen har også skolefritidsordning. Lavangen kommune samarbeider med fem andre kommuner i regionen i et kompetansefellesskap. Gjennom dette fellesskapet organiseres mange spennende utviklingsprosjekter og nettverk. De siste årene har Lavangen kommune satset på læringsmiljø gjennom det nasjonale prosjektet IBS (inkluderende barnehage- og skolemiljø), realfag (realfagskommune) og lesing og skriving gjennom språkkommunesatsningen. Vi deltar også på nettverk innenfor begynneropplæring i samarbeid med UIT, Norges arktiske universitet. Lavangen kommune har også valt å satse på lærerspesialistordningen og har gjennom den flere lærerspesialister. Dette gir et spennende faglig miljø som vi nå ønsker deg med i.
Vi jobber kontinuerlig for å gjøre oss enda bedre, og inviterer deg til å være med på laget.

Det kan bli ledig inntil 5 undervisningsstillinger fra nytt skoleår høsten 2021 for fast- og/eller midlertidig tilsetting samt tilsetting i vikariat med p.t. tjenestested Lavangen skole. Det søkes etter allmennlærere med kompetanse for å undervise på 1. – 10- årstrinn. Det er ønskelig med engelsk, naturfag, mat & helse, musikk og spes.ped./sos.ped i fagkretsen. Andre fag kan også være aktuell. Det er også ønskelig med arbeidserfaring fra samme skoleslag.

Kvalifikasjonskrav

For stillingene må søkere ha godkjent pedagogisk utdanning for undervisning i grunnskole og arbeidserfaring fra samme skoleslag. Kompetansekrav til undervisningsstillinger i grunnskolen fra 1. august 2014 gjelder.

Det vektlegges fleksibilitet og at den som ansettes må kunne arbeide på alle trinn i grunnskolen.

Tilfredsstillende politiattest, jf. opplæringslovens § 10-9, ikke eldre enn 3 mnd. kreves og må framlegges før tiltredelse.

Søkere kan bli innkalt til intervju.

Det må oppgis 2 referanser av nyere dato i søknaden.

Personlige egenskaper

Vi ønsker oss engasjerte og utviklingsorienterte medarbeidere. Vi søker etter deg som har gode samarbeidsevner i forhold til barn og kollegaer. Stillingene innebærer undervisning, teamarbeid og utviklingsarbeid.

Vi forventer at du er en tydelig klasseromslærer. Er strukturert og jobber målrettet med planlegging, gjennomføring og evaluering.

I tillegg til formell kompetanse vil også personlig egnethet bli vektlagt ved ansettelse.

Vi tilbyr

Lavangen kommune har gode pensjonsordninger i Spk (statens pensonskasse). Vi er behjelpelig med å skaffe bolig. Ansettelse vil skje etter gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.

Lavangen kommune benytter elektronisk rektrutteringssystem, vi ber deg derfor fylle ut elektronisk og kun søknader mottatt via vårt system vil bli vurdert.
(Dersom du ikke søker direkte via Lavangen kommunes hjemmeside, må du gå inn på www.lavangen.kommune.no, og søke via linken “ledig stilling”. Deretter finner du riktig stilling og “søk på stilling”). Attester og vitnemål må bringes med til eventuelt intervju.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerliste.

Søknadsfrist: 25.03.2021
 
Kontaktperson:
Rektor/skolefaglig ansvarlig Eva Bekkeli Haakseth, tlf. 951 26 022 / e-post eva.bekkeli.haakseth@lavangen.kommune.no
Lavangen kommune – Sykepleiere, helsesykepleier og undervisningsstillinger