Det unike verktøyet

Frantz Express – Det unike verktøyet

Frantz Express er vårt egenutviklede online verktøy for skreddersydd medierådgiving, annonsebestilling, annonseproduksjon og kampanjeplanlegging. Verktøyet har et enkelt brukergrensesnitt som gir deg kontroll og oversikt over annonseringen. 

Frantz Express gir deg en unik mulighet til å dra nytte av vår oppdaterte kunnskap om hvilke medier som passer til din utlysning. Målrettet annonsering sikrer at annonsekronene brukes på en smartest mulig måte. Du sparer både tid og penger.

Basert på stillingstittel og tekstinnhold vil Frantz Express komme med forslag til aktuelle medier. I dag inneholder Frantz Express rundt 500 medier og nye blir kontinuerlig lagt til. All informasjon som ligger inne er kvalitetssikret av våre fagfolk.

Frantz Express gir deg en komplett oversikt over tidligere og nåværende annonsebestillinger. Dette gir deg muligheter til enkel gjenbruk og full kostnadskontroll: et effektivt verktøy for budsjettstyring og planlegging av kampanjer.

Når du som kunde har laget annonsen ferdig blir resultatet alltid kvalitetssikret av våre fagfolk, både innhold og kanalvalg. Vi sørger også for å få annonsen videreformidlet og foretar kontroll av innrykk opp mot mediene.