Det avgjørende bindeleddet

Det avgjørende bindeleddet

Vi er på ditt parti
Medierådgiving høres kanskje ut som et klassisk konsulentord, men det handler faktisk om noe så avgjørende som forskjellen mellom suksess og fiasko. Frantz er din nøytrale rådgiver. Vi har ingen bindinger, vi har kun ett mål: At din annonse skal nå ut til flest mulige i ønsket målgruppe. Ikke til alle, det er aldri målet. Vår jobb er at annonsen når ut til de menneskene du er på jakt etter.

Det betyr at vi gir deg kvalifiserte råd om hvor du bør plassere annonsen – på et taktisk nivå. Og vi gir det strategiske råd – hvordan bør du legge opp det langsiktige arbeidet med stillingsannonsering og rekruttering.


Skreddersydde løsninger
Vi jobber med både små og store kunder, spredd over hele landet. De fleste oppdragene våre kommer fra offentlig sektor, men vi har også private aktører som kunder. For å lykkes er det viktig at vi skaffer oss inngående kunnskap om kundens behov og utfordringer. Da kan vi lage skreddersydde løsninger som igjen øker sjansen for å finne de beste kandidatene til stillingen.

Basert på vår lange erfaring og kunnskapsrike medarbeidere, har vi en meget god oversikt over lokale, regionale og nasjonale medie- og annonsekanaler. Trenger du internasjonal hjelp har vi samarbeidspartnere som kan hjelpe til.


Fokus på pris
Vi vet at kundene har et veldig bevisst forhold til kostnader. Vår jobb er å sørge for at du får maksimalt ut av hver krone – både på kort og lang sikt.


Avgjørende informasjon
Et nøkkelpunkt i en hver stillingsannonse er tittel, arbeidssted og arbeidsgivers krav til formell og uformell kompetanse. Dette er informasjon vi bruker når vi skal velge mellom de ulike kanalene og annonsens utforming.

I samarbeid med kundene vil vi også kartlegge om dette er en stilling det er lett å finne folk til, eller om det er snakk om etterspurt spesialkompetanse, om det er aktive eller passive jobbsøkere som er hovedmålgruppa og om det finnes sekundærmålgrupper. Igjen, dette er forhold som får en helt konkret betydning for valg av kanaler og utforming av annonsen.


Hvor finner du folk?
Vi skiller mellom betalte og eide flater. Betalte flater betyr at din bedrift kjøper plass og eksponering i ett eller flere medier. De eide flatene er kanaler som bedriften selv kontrollerer. Dette kan være kundeblader, medlemsblader, hjemmesider, egne Facebook eller LinkedIn side, Instagramprofil, blogger og lignende.


Det rette innholdet
Noen ganger kan en se seg blind på egne tekster og annonser. En god og kreativ tekstforfatter kan ofte gjøre stillingsannonsen din langt mer attraktiv for de rette kandidatene. Vi bidrar gjerne til å løfte din stillingsannonse slik at den skiller seg ut og er spisset i forhold til målgruppen. Vi utvikler tekst, bilder og film i i alle kanaler og på alle flater.


Bruk pengene klokt
Når du skal kjøpe annonseplass er første bud å bruke pengene strategisk riktig. Vi sitter med inngående kunnskap om styrkene og svakhetene hos de ulike kanalene:

  • Sosiale medier – Facebook, LinkedIn, Twitter, Google, Instagram etc.
  • Nettaviser på mobil, datamaskin og/eller nettbrett – lokalt, regionalt og nasjonalt
  • Fagtidsskrifter – papir og på nett
  • Papiravis – lokalt, regionalt og nasjonalt
  • Medlemsblader – papir og på nett
  • Jobbportaler og nettsteder for rekruttering

Må lande trygt
Hvis du velger å annonsere digitalt er det nesten alltid nødvendig å sende interesserte søkere videre – helst til en spesifikk nettside med alt av relevant informasjon om stillingen.

Vi i Frantz har lang erfaring med å spesialbygge landingssider hvor man skaper en attraktiv miks av tekst, foto og film. Dermed sikrer vi at potensielle søkere får en effektiv og tiltalende presentasjon av bedriften din. En slik landingsside gir deg også gode muligheter til å hente ut statistikk som er gull verdt når dere skal vedta mer langsiktige strategier for annonsering.


Det optimale tidspunktet
På digitale flater er det ikke tilfeldig når på døgnet eller når i uken du bør annonsere, for her varierer trafikken kraftig fra nettsted til nettsted på gitte tidspunkter. Vi sitter med detaljerte analyser av hvordan trafikken flyter, og kan fortelle deg nøyaktig når og hvor du bør være tilstede.


Den beste prisen
Når du som kunde skal kjøpe deg annonseplass er det ikke alltid like lett å forhandle frem den beste prisen. Vi bistår deg gjerne og sørger for at du får det beste tilbudet og de største rabattene.


En samlet medieplan
Som du ser, medierådgiving består av en lang rekke ulike elementer. Her er det fort gjort å miste oversikten. Derfor lager vi alltid en helhetlig medieplan som dekker alle feltene. Denne planen blir ditt styringsverktøy, og gir deg en unik kontroll over alt fra pris til kanalvalg og utforming.