Vi søker nå ny VTA som skal ha hovedansvar for sikkerhet og vedlikehold av våre damanlegg.

VASSDRAGSTEKNISK ANSVARLIG (VTA)

INGENIØR/SIVILINGENIØR BYGG/ANLEGG ELLER MASKIN

Vi søker en VTA som ønsker å være med å bidra til god sikkerhet ved våre damanlegg.
Du blir en viktig del av vårt team, og vil samhandle tett med andre fagområder som bl.a. vedlikehold av selve kraftanlegget, kommunikasjon og beredskap.

Som VTA får du hovedansvar for planlegging og bestilling av løpende vedlikehold og større rehabiliteringsprosjekter ved våre damanlegg inkl. tilknyttet infrastruktur som bygg, tunell og vei. NVE stiller krav til slikt tilsyn og rapportering gjennom «Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg».

Sentrale oppgaver:

 • Vassdragsteknisk ansvarlig for våre anlegg og gjennom dette ivareta offentlig krav til damsikkerhet
 • Ansvar for våre vannveier, tuneller og bekkinntak, samt våre veier og bygninger både utendørs og inne i fjellet
 • I dette ansvaret inngår tilsyn, planlegging og bestilling av vedlikehold og rehabilitering av de samme anlegg, herunder budsjettering og prosjektstyring
 • HMS ansvar innenfor eget ansvarsområde 
 • Dokumentere og rapportere iht. krav hos NVE
 • Delta som prosjektleder ved ulike vedlikeholds- og utbyggingsprosjekter, og bistå i arbeid på tvers av fagfelt internt
 • Videreutvikle bedriftens vedlikeholdssystem og ROS-analyse, samt bidra i vårt arbeid med kontinuerlig forbedring

Den rette kandidaten har:

 • Høyere utdanning med min. bachelor. Primært som ingeniør eller sivilingeniør innen bygg/anlegg eller maskin
 • Relevant erfaring fra vannkraft/damanlegg, bygg/anlegg eller mekanisk virksomhet er ønskelig, enten fra planlegging/rådgiving eller drift/vedlikehold/utbygging
 • Ved noe manglende formalbakgrunn kan vi for den rette kandidaten vurdere å legge til rette for nødvendig utdanning/praksis som gir godkjenning som VTA jfr. offentlige krav
 • Som person er du strukturert, ansvarsfull og selvstendig
 • Du tar initiativ, ser praktiske løsninger, har gjennomføringsevne og resultatfokus
 • Du er en lagspiller og har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Vi tilbyr en spennende og selvstendig stilling med et viktig sikkerhets- og samfunnsansvar, i et solid og fremtidsrettet selskap. Arbeidsoppgavene er varierte, og du vil samarbeide tett med kolleger i et kompetent fagteam. Stillingen innebærer både administrativt arbeid og jevnlige besøk ved våre anlegg. Vi har godt arbeidsmiljø, der vi arbeider etter verdiene Sikkerhet, Inkluderende, Solid og Ordentlig. Vi tilbyr gode muligheter for faglig og personlig utvikling, samt konkurransedyktig lønn og god pensjonsordning.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt daglig leder Roald Amundsen i SISO Energi AS (99 24 90 22) eller vår rekrutteringspartner Essensi as ved Berit A. Laastad (97 16 06 26).
Alle henvendelser behandles konfidensielt.
Søknad sendes elektronisk via www.essensi.no innen 31. august 2021.

Om SISO Energi AS

SISO Energi AS er et tradisjonsrikt kraftselskap som er lokalisert i Straumen i Sørfold kommune.
Vi er eid av Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) og Østfold Energi, og produserer årlig ca. 1,1 TWh basert på de to vannkraftverkene Siso og Lakshola. Vi omsatte i 2020 for litt over 320 mill. kr, og bidrar til samfunnsutvikling gjennom produksjon av fornybar energi. Vi har lang erfaring, gode anlegg og driver rasjonelt med en faglig sterk stab på syv personer.

SISO Energi AS – VTA – Essensi