VA-ingeniør /Oppmålingsingeniør VA

Om stillingen

100% fast stilling som ingeniør/oppmålingsingeniør innen vann og avløp.

Enhet for kommunalteknikk teller for tiden 12 stillinger: 4 ingeniører og 8 fagarbeidere. Enheten har ansvar for drift av vei, vann og avløp i kommunen, og vi søker nå etter en VA-ingeniør med oppmålingskompetanse. En viktig del av jobben vil være oppdatering av kommunens digitale VA-kart, herunder innmåling av eksisterende og nye VA-anlegg. Den vi søker vil også bidra aktivt inn i kommunens VA-prosjekter, og det må påregnes noen andre oppgaver innen kommunalteknisk fagområde. Overordnet planlegging og saksbehandling innen fagområdet er en del av stillingens ansvarsområde.

Arbeidsoppgaver og mulige ansvarsområder

 • Innmåling av kommunens VA-anlegg i felt, ved bruk av Norkarts VA-Felt og måleutstyr fra Leica
 • Vedlikehold og oppdatering av kommunens digitale VA-kartbase
 • Kontroll og innlegging av VA-data fra entreprenører
 • Utlevering av korrekt VA-grunnlag for prosjekterings- og planprosesser
 • Prosjektoppgaver knyttet til nybygg og oppgradering av vann-, avløps- og overvannsanlegg
 • Tett samarbeid med vår Geodata-avdeling
 • Generell saksbehandling innenfor vann og avløp
 • Enkelte andre oppgaver innenfor kommunalteknisk fagområde
Stillingen innebærer veiledning og oppfølging av publikum, og samhandling med både eksterne og interne rådgivere. Tjenesteområdet skal kjennetegnes av god servicekultur, godt arbeidsmiljø, høy kompetanse, nytenkning og utvikling.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på høyskole-/universitetsnivå (bachelor/master)
 • Erfaring med bruk av landmålerutstyr
 • GIS-kompetanse og erfaring fra kartproduksjon
 • Kunnskap om og erfaring i bruk av saksbehandlingsverktøy (primært Acos Websak)
 • Erfaring fra offentlig forvaltning og kjennskap til relevant lovverk, herunder ledningsregistreringsforskriften
 • Erfaring fra prosjektering/planlegging av kommunaltekniske VA-anlegg
 • Erfaring fra driftsoppgaver innenfor det kommunaltekniske området
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • Godt humør og god arbeidsmoral
 • Førerkort for personbil klasse B<(/ul> Relevant, sterk og allsidig praksis, samt gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kompensere for manglende utdanning. Personlig egnethet vil bli vektlagt ved vurdering av søkere.

  Krav til språkkunnskaper

  Du må ha svært gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.

  For minoritetsspråklige søkere stilles minimum krav om norskprøve med resultat tilsvarende B2. Dette kravet kan fravikes dersom søker på annen måte kan dokumentere svært gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig.

  Vi kan tilby deg

  • En utfordrende og variert jobb i en kommune som ønsker å være ledende i utvikling av gode, profesjonelle og effektive tjenester
  • Et godt samarbeid på tvers av avdelinger og innad hos kommunalteknikk
  • Utviklingsmuligheter gjennom opplæring, egeninnsats og veiledning
  • Positivt arbeidsmiljø
  • Fleksibel arbeidstid
  • Konkurransedyktig lønn og gunstig pensjonsordning
  Tilsettingsvilkår

  Søkere som mener de har fortrinnsrett til utvidelse/fast stilling må anmerke dette i søknaden.
  Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger.

  Generelt

  Med utgangspunkt i politisk vedtatt “Handlingsplan for likestilling og mot diskriminering” oppfordrer Sortland kommune alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Sortland kommune vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette.

  Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

  Søknad sendes

  Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess.
  Attester og vitnemål medbringes til intervju.

  Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00 eller e-post: hr@sortland.kommune.no

  Velkommen som søker!

Søknadsfrist

17.06.2020

Utlyst

27.05.2020

Stilling

VA-ingeniør/Oppmålingsingeniør VA

Stillingstype

Fast ansatt

Kontaktinfo

Kato Lund

Enhetsleder kommunalteknikk
kato.lund@sortland.kommune.no
909 99 195

Sortland kommune – VA-ingeniør/ Oppmålingsingeniør VA