Vil du bidra til sikrere og mer bærekraftig avfallshåndtering?

Prosjektleder deponiutvikling

Er du typen som ser potensialet i det meste, selv det som andre kaster i søpla? Da er du som oss, der vår visjon er å håndtere avfall på en mest mulig bærekraftig måte. En viktig del av det grønne skiftet er å tilrettelegge for en sirkulærøkonomi der ressurser gjenvinnes gang på gang. En like viktig del er å etablere sikre deponiløsninger for avfall som i dag ikke lar seg gjenvinne, eller som inneholder miljøgifter vi må få ut av kretsløpet. Som Nord-Norges største privateide avfallsaktør, skal vi være sentral i arbeidet med å utvikle og tilby de beste miljømessige løsningene, med deg på laget. Hos oss vil du få planlegge og gjennomføre et bredt spekter av prosjekter, både internt og for våre kunder. Du vil kunne jobbe med oppgaver over hele landet, i tillegg til enkelte internasjonale prosjekter, med base på vårt hovedkontor i Tromsø.

Arbeidsoppgaver 

Vi har et bredt sett med arbeidsoppgaver, men forventer ikke at du skal mestre alle fra dag én. Det er nok heller slik at du allerede er god på noe og ønsker å utvikle deg innen andre områder. Eksempler på arbeidsoppgaver vi sysler med, der vi ønsker at du skal bidra på noen felt, er:

 • Støtte til driftsorganisasjonene på rapportering og oppfølging av myndighetskrav, bl.a. knyttet til miljøovervåking, renseanlegg, kontroll/analyse av avfall mv 
 • Prosjektledelse knyttet til planlegging og prosjektering og bygging av anlegg (deponier, bygninger, renseanlegg og utearealer mv)
 • Søknader og korrespondanse med miljømyndighetene
 • FoU-virksomhet innen avfallssektoren knyttet til ressursgjenvinning, renseprosesser mv.
 • Faglig støtte til markedsavdelingen
 • Strategi og muligheter innen marked og teknologi
 • Prosjektledelse for større miljøsaneringsoppdrag for kunde
 • Utnyttelse av grusressursene som tas ut for å skape plass til nye deponier
 • Reguleringsprosesser

Din bakgrunn

 • Siv.Ing/Cand.Scient/Master/Cand.Agric
 • Kompetanse innen ett eller flere relevante fagfelt slik som miljøforvaltning, miljøsanering, avfall, jord/geofag, arealplanlegging, VA-teknikk, FoU-virksomhet, eller planlegging og ledelse av utbyggingsprosjekter
 • Erfaring fra konsulentvirksomhet, miljøforvaltning, avfallsbransjen, miljøsanering eller anleggsbransjen er en fordel
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Kunnskap om miljøgifter og erfaring fra vurdering av forurensning

Personlige egenskaper

 • Du må dele vårt drivende engasjement for bærekraftige avfallsløsninger
 • Som prosjektleder må du være strukturert og systematisk, der du kombinerer en god helhetsforståelse med blikk for detaljer
 • Du må både evne å jobbe selvstendig og drive prosesser på egenhånd og samtidig være sosialt trygg og relasjonsbyggende.
 • Du må kunne kommuniserer godt med alle i og utenfor organisasjonen

Vi tilbyr

 • Muligheten til å bidra til det grønne skiftet gjennom bærekraftige løsninger
 • Svært varierte arbeidsoppgaver i et selskap i vekst
 • Faglige utfordringer
 • Trivelig og uhøytidelig arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser
Arbeidsgiver: Perpetuum AS
Stillingstittel: Prosjektleder deponiutvikling
Søknadsfrist: 20.06.2021
Arbeidssted: Tromsø
Spørsmål om stillingen
 
Tore Johnsen

Management Consultant, Yapril AS

John Barlindhaug

FoU- og Prosjektsjef
Perpetuum AS

Perpetuum AS

Perpetuum-konsernet er Nord-Norges største privateide avfallsaktør. Vi tilbyr tjenester innen ordinært og farlig avfall, slamsuging og industri, sanering og riving, samt kurs og rådgivning. Konsernet er organisert med morselskapet Perpetuum AS og datterselskapene Perpetuum Circuli AS, Perpetuum Miljø AS og Perpetuum Mobile AS. Hvert av datterselskapene har spisskompetanse på sine forretningsområder, men samarbeider aktivt for å tilby våre kunder komplette og gode løsninger. Konsernet har 70 ansatte og omsatte i 2020 for 205 mill. kroner.

Perpetuum har tilstedeværelse i hele Nord-Norge, men tilbyr tjenester både nasjonalt og internasjonalt. Selskapet tar del i flere landsdekkende kontrakter, både som leverandør og underleverandør.

Yapril – Perpetuum – Prosjektleder bærekraftig avfallshåndtering