Harstad kommune

Er du vår nye driftsingeniør?

Vi har fra 01.08.2023 ledig 100% fast stilling som driftsingeniør innen fagområdet veg og trafikk.

Arbeidsoppgaver/ansvarsoppgaver:
Arbeidsområdet for stillingen er å ivareta drift og vedlikehold innen fagområdet veg og trafikk. Enheten ivaretar rollen som kommunal vegmyndighet, og denne stillingen deltar i den daglige utøvelsen av denne. Arbeidsoppgavene omfatter planlegging og bestilling av drift og vedlikeholdstiltak på det kommunale vegnettet, som omfatter ca. 220 km kommunale veger med tilhørende sideanlegg og utstyr. Stillingen utfører også nødvendig saksbehandling overfor publikum, samarbeidspartnere og private/offentlige utbyggere. 

Stillingen inngår også i en overordnet vakt for vegområdet i perioden 01.11 – 01.05.

Kvalifikasjoner:

 • 3-årig høyskoleutdanning innen anleggsteknikk og/eller veg/trafikk. Det er også ønskelig med relevant erfaring innen fagområdet.
 • Søkere med annen relevant utdanning og erfaring vil bli vurdert til stillingen
 • Dersom du har utdanning fra utlandet, må denne godkjennes av NOKUT.
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig, vil bli tillagt stor vekt
 • Førerkort kl. B

Personlige egenskaper som vektlegges:

 • Innovativ og fleksibel – har evne til å se saker i nye perspektiv og formidle dette til andre.
 • Pålitelig og positiv – har evne å se utfordringer som en mulighet for læring og forbedring.
 • Kan jobbe ansvarsbevisst både selvstendig og i samarbeid med andre.
 • God i kommunikasjon og har god veiledningsevne både til fagpersoner og til publikum

Vi tilbyr:

 • Tariffestede lønns, pensjons- og forsikringsordninger.
 • Garanti om barnehageplass innen en måned for de som flytter til Harstad etter at søknadsfrist for hovedopptak er gått ut, og de som har lovfestet rett til barnehageplass.

Annen informasjon:

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Kontaktpersoner:
Svein-Arne Johansen
Enhetsleder
+47 913 06 210

Øyvind Andre Markussen
+47 957 58 009

Søknadsfrist: 
02.05.2023

Kontaktpersoner:
Svein-Arne Johansen
Enhetsleder
+47 913 06 210

Øyvind Andre Markussen
+47 957 58 009

Søknadsfrist: 
02.05.2023
Tiltredelse:
01.08.2023
Arbeidssted: 
Drift- og utbyggingstjenesten, veg og trafikk

Harstad kommune
Drift- og Utbyggingstjenesten har ansvaret for planlegging, utbygging og drift innen områdene:
– vann og avløp
– kommunale veg og trafikkanlegg
– kommunale park og idrettsanlegg
– kommunalt parkeringsområde

Drift- og utbyggingstjenesten forvalter innen disse områdene et driftsbudsjett på ca kr 250 mill. Til å produsere gode
tjenester innen disse områdene er vi ca 70 ansatte fordelt på ingeniører, arbeidsledere og fagarbeidere. Vi har mange
interessante og svært viktige samfunnsoppgaver og har fokus på samarbeid, tilgjengelighet og kvalitet.

Harstad kommune – Driftsingeniør veg og trafikk – [#]