Serviceingeniør

Drift & Eiendom, Medisinsk teknisk avdeling (MTA), Helgelandssykehuset HF

Vi har ledig 100% stilling ved Medisinsk teknisk avdeling (MTA) Mo i Rana med tiltredelse snarest.
MTA i Helgelandssykehuset består av 10 ingeniører og teknikere ved sykehusene i Mo i Rana, Sandnessjøen og Mosjøen. Medisinteknisk avdeling vil ved ferdigstillelse av fremtidige DMS også få ansvar for medisinteknisk utstyr plassert i disse.

MTA utfører reparasjon, service og vedlikehold av sykehusets medisinsktekniske utstyr (MTU) og installasjoner. Avdelingen jobber tett mot de kliniske avdelingene, og vi etterstreber å ha et høyt servicenivå og god faglig kunnskap på våre tjenester. Funksjonen krever nøyaktighet, ansvarlighet og allsidighet. Service på medisinteknisk utstyr omfatter og berører områdene elektronikk, IKT, sterkstrøm, mekanikk, gass, kjemi og fysiologi.

Vi søker etter en medarbeider med utdanning som ingeniør innenfor fagområdene:

 • Medisinsk teknikk
 • Elektronikk

Andre utdanninger og realkompetanse kan vurderes.

Noe reisevirksomhet mellom sykehusene må påregnes. Likeledes i forbindelse med evt. kurs og opplæring

Dine arbeidsoppgaver

 • Service og vedlikehold på medisinsk teknisk utstyr.
 • Registrering, kontroll og dokumentasjon av vedlikehold i utstyrsdatabasen Medusa
 • Bistå i anskaffelsesprosesser.
 • Arbeid i grenseflaten mellom Medisinsk teknikk og IKT
 • Annen støtte til avdelinger i forb. med MTU
 • Delta i prosjekt for utvikling av tjenestetilbudet

Dine kvalifikasjoner

Vi søker etter en medarbeider fortrinnsvis med utdanning som ingeniør innenfor ett av fagområdene:

 • Medisinsk teknikk eller elektronikk.
 • Erfaring fra reparasjon/vedlikehold av medisinsk teknisk utstyr er en fordel
 • Det er ønskelig at søker innehar samtykke for selvstendig å kunne utføre reparasjon på elektromedisinsk utstyr fra Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB)
 • Søkere med ‘DSB Samtykke til å reparere elektromedisinsk utstyr‘, vil ha fortrinn. Søkere som mangler dette må gjennomgå en opplæringsplan for å fremskaffe dette.
 • Relevant arbeidserfaring innen MTA sitt fagfelt vil kunne kompensere for manglende høyskoleutdanning
 • Gode kunnskaper innen IKT/nettverk er ønskelig. Dokumentert tilleggsutdanning innen faget vil bli vektlagt
 • Sykehuset kan til en viss grad legge til rette for etterutdanning innen fagfeltet.
 • I forbindelse med anskaffelse av nytt utstyr, må det påregnes gjennomføring av servicekurs hos produsent/leverandør.
 • Det forutsettes god kunnskap om bruk av data som arbeidsverktøy.
 • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet.
 • Gode muntlige og skriftlige ferdigheter på norsk og engelsk.

Personlige egenskaper vi ser etter hos deg

 • Positiv og løsningsorientert. 
 • Strukturert, nøyaktig og detaljorientert.
 • Evne til systematisk og selvstendig arbeid, men også arbeid i team. 
 • Evne til å takle hektiske, akutte situasjoner og kunne prioritere fortløpende  
 • Gode samarbeidsevner overfor kolleger og øvrige ansatte på sykehuset
 • Positiv serviceinnstilling, godt humør og personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr deg

 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Kurs og opplæring internt, eksternt og hos leverandører etter behov
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn iht. gjeldende overenskomster og avtaler
 • Godt arbeidsmiljø
 • Sykehuset kan være behjelpelig med å skaffe bolig.
Bjørn Kjærstad
Avdelingsleder
952 07 425
 
Søknadsfrist: 18.12.2020

Sjøforsgata 36, 8613
Mo i Rana Norge
Helgelandssykehuset – Serviceingeniør