Indre Salten Energi AS

Vil du jobbe hos oss?

Vi ønsker motiverte, engasjerte og resultatorienterte medarbeidere og ledere som kan bidra til utviklingen av et fremtidsrettet og miljøfokusert energikonsern.

Indre Salten Energi AS er et konsern bestående av morselskapet Indre Salten Energi og datterselskapene iSalten Nett og ISE AS. Konsernet har rundt 70 ansatte, hovedkontoret ligger i Fauske kommune.

ISE AS er en entreprenør med tjenester innen installasjon (privat og bedrift), bredbånd og andre oppdrag innenfor industri- og energiforsyning, handel og oppdrettsnæring. ISE AS leverer også tjenester knyttet til utbygging, drift og vedlikehold av distribusjons- og regionalnett, og utfører elektrisk montasje av høy- og lavspent, samt mekanisk montasje ved bygging og vedlikehold av kraftverk. ISE AS eier Kvarv kraftverk og er deleier i Røyrvatn kraftverk.

Ingeniør – Prosjektering Energi ISE AS

Ansvars- og arbeidsoppgaver

 • Inneha rollen som prosjekteringsleder og/ eller rådgiver i selskapets prosjekter
 • Prosjektering i alle faser i prosjektet. Herunder forprosjektering, utarbeide konsesjonssøknader, detalj prosjektere anlegg, bistå i anskaffelsesprosessen og følge opp nettanlegg under anskaffelse
 • Nettanalyse
 • Aktivt bidra til utviklingen av en god sikkerhetskultur
 • Oppfølging av økonomi og SHA i egne prosjekter

Formelle krav / kvalifikasjoner

 • Høyere teknisk utdanning på master- eller bachelorgradsnivå, fortrinnsvis innen elkraft
 • Ønskelig med erfaring fra kraft eller nettselskap, industri, entreprenørselskap eller rådgiverkontor
 • Erfaring/kompetanse fra prosjektering eller prosjektledelse
 • Erfaring med ett eller flere av følgende fagområder: transformatorstasjoner, luftledningsprosjekter, nettanalyser og/eller kabelanlegg med tilhørende prosjekterings- og modelleringsverktøy
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • Førerkort klasse B

Følgende egenskaper ønskes

 • God sikkerhetsforståelse
 • Analytisk
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Strukturert, nøyaktig og ansvarlig med god gjennomføringsevne
 • Positiv, engasjert og serviceinnstilt
 • Har evne til å jobbe selvstendig med et mangfold av oppgaver i en hektisk hverdag

Vi tilbyr

 • Faglige utfordringer og utviklingsmuligheter
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Kontaktpersoner ISE AS
For mer informasjon om stilling, kontakt Daglig leder ISE AS, Roald Normann telefon 957 07 511 eller konsernrådgiver Cecilie Risvoll Amundsen – telefon 454 04 799.

Søknader sendes på soknad@isenergi.no eller ved å klikke på “Søk her” under.
Søknadsfrist 14.09.2022

Ingeniør – Automasjon ISE AS

Ansvars- og arbeidsoppgaver

 • Prosjektering av anlegg
 • Programmering PLS
 • Igangsetting av anlegg (SAT)
 • Serviceprosjekter på anlegg
 • Aktivt bidra til utviklingen av en god sikkerhetskultur
 • Oppfølging av økonomi og SHA i egne prosjekter

Formelle krav / kvalifikasjoner

 • Relevant Master eller bachelor
 • Ingeniørutdannelse
 • Erfaring fra PLS programmering
 • Erfaring fra automatiserte anlegg er ønskelig
 • Ønskelig med erfaring fra nettverk og databaser
 • Gode norsk og engelsk kunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • Førerkort klasse B

Følgende egenskaper ønskes

 • Yrkesstolthet og ansvarsfølelse
 • Målbevisst
 • Markedsorientert og har god forretningsforståelse
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Strukturert og nøyaktig
 • Positiv, engasjert og serviceinnstilt

Vi tilbyr

 • Faglige utfordringer og utviklingsmuligheter
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Kontaktpersoner ISE AS
For mer informasjon om stilling, kontakt Daglig leder ISE AS, Roald Normann telefon 957 07 511 eller konsernrådgiver Cecilie Risvoll Amundsen – Mobil: 454 04 799.

Søknader sendes på soknad@isenergi.no eller ved å klikke på “Søk her” under.
Søknadsfrist 14.09.2022

Elektromontører – ISE AS

På grunn av stor arbeidsmengde er det behov for å øke kapasiteten på service- og montasjetjenester.
Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak bestå i:

 • Servicejobber
 • Næring
 • Industri
 • Kundekontakt og –oppfølging

Kvalifikasjoner/Utdanning

Vi ønsker oss søkere med følgende kvalifikasjoner:

 • Fagbrev elektromontør
 • Førerkort kl. B

Egenskaper

 • Det søkes etter en ansvarsbevisst selvstendig person, med gode samarbeidsevner og god faglig bakgrunn, gjerne fra entreprenørvirksomhet eller lignende.
 • God teknisk innsikt og grundighet
 • Gode norskkunnskaper

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100 %
 • Lønn etter avtale og gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Faglig og personlig utvikling innen arbeidsområdet

Arbeidssted

 • Fauske.
 • Selskapet har sitt hovedfokus på Saltenregionen, men arbeidsoppdrag utenfor regionen kan bli aktuelt og det vil derfor i perioder måtte påregnes reiseaktivitet.

Kontaktpersoner

 • Ressurskoordinator Hugo Svartsund, mobil: 911 83 949, e-post: hugo.svartsund@isenergi.no
 • Daglig leder ISE AS, Roald Normann, mobil: 957 07 511, e-post: roald.normann@isenergi.no

Søknader sendes på soknad@isenergi.no eller ved å klikke på “Søk her” under.
Søknadsfrist 14.09.2022

Energimontører/ Fagarbeidere – ISE AS

På grunn av stor arbeidsmengde er det behov for å øke kapasiteten på service- og
montasjetjenester.

Arbeidsoppgaver
Arbeidsoppgavene vil i hovedsak bestå i:

 • Feilrettings- og vedlikeholdsoppdrag
 • Nybygging og rehabilitering av lav- og høyspent kabel- og linjeanlegg
 • Nettstasjonsbygging og stasjonsarbeider
 • Fiberarbeid
 • Kundekontakt og –oppfølging


Kvalifikasjoner/Utdanning
Vi ønsker oss søkere med følgende kvalifikasjoner:

 • Fagbrev som energimontør eller tilsvarende
 • Førerkort klasse B
 • Erfaring fra drift, vedlikehold og bygging av nett eller produksjonsanlegg
  Personer med fagbrev i andre elektrofag, mekaniske- og/eller bygg/anleggsfag med erfaring fra relevant entreprenørvirksomhet, kan vurderes ansatt som fagarbeider

Egenskaper

 • Det søkes etter en ansvarsbevisst selvstendig person, med gode samarbeidsevner og god faglig bakgrunn, gjerne fra entreprenørvirksomhet eller lignende.
 • God teknisk innsikt og grundighet
 • Gode norskkunnskaper

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100 %
 • Lønn etter avtale og gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Faglig og personlig utvikling innen arbeidsområdet

Arbeidssted

 • Fauske.
 • Selskapet har sitt hovedfokus på Saltenregionen, men arbeidsoppdrag utenfor regionen kan bli aktuelt og det vil derfor i perioder måtte påregnes reiseaktivitet.

Søknadsfrist

 • 14.09.2022
 • Sendes til soknad@isenergi.no eller ved å klikke på “Søk her” under.


Kontaktpersoner

 • Ressurskoordinator Hugo Svartsund
  mobil: 911 83 949, e-post: hugo.svartsund@isenergi.no
 • Daglig leder ISE AS, Roald Normann,
  mobil: 957 07 511, e-post: roald.normann@isenergi.no

Fibermontører – ISE AS

På grunn av stor arbeidsmengde er det behov for å øke kapasiteten på service- og montasjetjenester innen fiber.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak bestå i:

 • Etablering og montering av bredbåndsnett, samt drift og vedlikehold av dette
 • Annet arbeid tilpasset den enkeltes interesse og bedriftens behov
 • Kundekontakt og –oppfølging
 • Noe reisevirksomhet må påregnes

Kvalifikasjoner/Utdanning

Vi ønsker oss søkere med følgende kvalifikasjoner:

 • Fagbrev innen telekom og/eller svakstrøm, samt erfaring fra fagområdet
 • Annet fagbrev innenfor elektrofaget samt erfaring fra fagområdet
 • God fiberteknisk kompetanse og erfaring med Altibox-systemet kan kompensere for relevante fagbrev
 • Førerkort kl. B, BE

Egenskaper

 • Det søkes etter en ansvarsbevisst selvstendig person, med gode samarbeidsevner og god faglig bakgrunn, gjerne fra entreprenørvirksomhet eller lignende.
 • God teknisk innsikt og grundighet
 • Gode norskkunnskaper

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100 %
 • Lønn etter avtale og gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Faglig og personlig utvikling innen arbeidsområdet

Kontaktpersoner

 • Prosjektleder fiber, Martin Slettmyr Godtfredsen, mobil: 944 06 721, e-post: martin.slettmyr.godtfredsen@isenergi.no
 • Daglig leder ISE AS, Roald Normann, mobil: 957 07 511, e-post: roald.normann@isenergi.no

Søknader sendes på soknad@isenergi.no eller ved å klikke på “Søk her” under.
Søknadsfrist 14.09.2022

Prosjektleder ISE AS

Ansvars- og arbeidsoppgaver

 • Prosjektering av høy- og lavspenningsnett
 • Prosjektledelse
 • Utøve bestillerfunksjon
 • Aktivt bidra til utviklingen av en god sikkerhetskultur
 • Oppfølging av økonomi og SHA i egne prosjekter

Formelle krav / kvalifikasjoner

 • Ingeniørutdannelse eller teknisk fagskole innen el-kraft eller tilsvarende
 • Erfaring fra utarbeidelse av konkurransegrunnlag
 • Erfaring/kompetanse fra prosjektledelse
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • Førerkort klasse B

Følgende egenskaper ønskes

 • God sikkerhetsforståelse
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Strukturert, nøyaktig og ansvarlig med god gjennomføringsevne
 • Positiv, engasjert og serviceinnstilt
 • Har evne til å jobbe selvstendig med et mangfold av oppgaver i en hektisk hverdag

Vi tilbyr

 • Faglige utfordringer og utviklingsmuligheter
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Kontaktpersoner ISE AS

For mer informasjon om stilling, kontakt Daglig leder ISE AS, Roald Normann telefon 957 07 511 eller konsernrådgiver Cecilie Risvoll Amundsen – telefon 454 04 799.

Søknader sendes på soknad@isenergi.no eller ved å klikke på “Søk her” under
Søknadsfrist 14.09.2022

ISE – 5 stillinger – Ingeniører og fagarbeidere