Fagansvarlig elektro, transformator og koblingsstasjoner

Om oss

Linea AS er et datterselskap i Helgeland Kraft konsernet. Vi har siden 2010 gjennomført omfattende fornying av nettet over hele Helgeland. Dette er et arbeid som fortsetter langt ut i 2020. Nettselskapet forvalter linjer på 8000 kilometer som tilsvarer Norge på langs 3,5 ganger. 45 500 kunder får tilført strøm fra Linea. Totalt distribueres det 6,5 TWh kraft i eget nett.

Helgeland Kraft Nett endret 30. oktober 2020 navn til Linea.

Helgeland Kraft konsernet er en betydelig kompetansebedrift med en omsetning på om lag 1,7 mrd. kroner per år. Vår visjon «Helgeland Kraft – en aktiv verdiskaper» danner grunnlaget for vår virksomhet og gir klar retning for alle våre 250 medarbeidere.
Vi er sertifisert ihht NS-ISO 9001/14001 og har høy fokus på helse, miljø og sikkerhetsarbeid.

Om stillingene

Vi søker fagansvarlig ingeniør for våre transformator og koblingsstasjoner i nyopprettet stilling.

Du vil være fagansvarlig for utvikling og vedlikehold av de elektrotekniske installasjonene i våre transformator og koblingsstasjoner. Du vil være en pådriver og medspiller for å utvikle vedlikeholdsstrategien for våre nettanlegg.

I tillegg vil det være en sentral oppgave å analysere og beskrive nødvendig vedlikehold, og sammen med netteier utarbeide vedlikeholdsstrategi for fremtiden.

Arbeidsoppgaver

 • Ajourhold og videreutvikling av vårt vedlikeholdssystem innenfor stasjonsdrift
 • Bestille vedlikehold for aktuelle nettanlegg
 • Oppfølging og fagligstøtte ved utførelse av vedlikehold
 • Analyse av innkommende vedlikeholds data
 • Prosjektere og bestille jobber innenfor vedlikehold
 • Bestille utstyr og tjenester innenfor vedlikehold
 • Bidra med å utvikle standarder for utforming og funksjonalitet i stasjoner
 • Være prosjektmedarbeider i prosjekter når det kreves faglig støtte
 • Være med å lage tekniske spesifikasjoner for transformator- og koblingsstasjoner
 • Være faglig støtte under feilsøking, feilanalyse og avviksbehandling
 • Bidra i budsjettarbeid og økonomisk oppfølging

Kvalifikasjonskrav

 • Elektroteknisk utdannelse fra bachelor/master nivå, eller fagskole med relevant erfaring 
 • God faglig forståelse for komponenter og funksjonalitet i transformatorstasjoner og koblingsstasjoner
 • Erfaring fra arbeid med transformator og koblingsstasjoner
 • God forståelse for vedlikeholdsprosesser og system

Personlige egenskaper

 • Du er strukturert og analytisk med høy gjennomføringsevne 
 • Du liker å arbeide i team 
 • Du har gode samarbeidsevner og er god på å kommunisere

Vi tilbyr

 • En spennende stilling i et moderne og fremtidsrettet selskap
 • Konkurransedyktig lønn
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksitid
 • Et godt og variert velferdstilbud

Spørsmål om stillingene

Kontakt Leder Nettforvaltning Torstein Valla, tlf 481 74 966, eller epost torstein.valla@linea.no, eller Regionalnettsansvarlig Magne Grytå, tlf 992 65 608 eller epost Magne.grytaa@linea.no

Søknadsfrist

15. april 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Vefsn

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Mosjøen, Brønnøysund, Mo i Rana eller Sandnessjøen

Fagansvarlig elektro, transformator og koblingsstasjoner – Linea – Jobbnorge