Prosessutvikler Montasje

Om oss

Linea AS er et datterselskap i Helgeland Kraft konsernet. Vi har siden 2010 gjennomført omfattende fornying av nettet over hele Helgeland. Dette er et arbeid som fortsetter langt ut i 2020. Nettselskapet forvalter linjer på 8000 kilometer som tilsvarer Norge på langs 3,5 ganger. 45 500 kunder får tilført strøm fra Linea. Totalt distribueres det 6,5 TWh kraft i eget nett.

Helgeland Kraft Nett endret 30. oktober navn til Linea.

Helgeland Kraft konsernet er en betydelig kompetansebedrift med en omsetning på om lag 1,7 mrd. kroner per år. Vår visjon «Helgeland Kraft – en aktiv verdiskaper» danner grunnlaget for vår virksomhet og gir klar retning for alle våre 250 medarbeidere.

Vi er sertifisert ihht NS-ISO 9001/14001 og har høy fokus på helse, miljø og sikkerhetsarbeid.

Om stillingen

Vi ser etter deg som tør utfordre, ser muligheter og har høy gjennomføringsevne. Du får en unik mulighet til å bidra i utviklingen av et spennende selskap med ambisjoner og korte beslutningsveier. Du blir trigget av utfordrende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver. Du vil få en viktig rolle i etableringen av en ny struktur for planlegging av oppdrag, som skal sikre optimalisering av produksjonen, og bidra til gode rutiner og standarder.  

Arbeidsoppgaver

Du skal være bindeleddet mellom våre planleggere og de utførende ressurser. Din hovedoppgave vil være å få på plass en struktur for planlegging og overlevering av oppdrag fra planleggere til utførende ressurser. For å få dette til må du sette deg inn i fagområdet og prosessene, og kunne gjøre kunnskapen om til et verktøy som planleggere og utførende ressurser skal benytte. I tillegg ønsker vi at du skal bidra med riktig prioritering av oppgaver, og fordeling av ressurser. Planlegging og samkjøring skal skje på tvers av fag og geografi.

Våre montasjeledere, som har den daglige ledelsen av montørene, vil være sentrale samarbeidspartnere for å koordinere ressursutnyttelsen, samt praktisk tilrettelegging av arbeidsoperasjoner.

Kunden vår er i hovedsak selskapets netteier, som planlegger nyanlegg og styrer vårt vedlikehold.

Oppsummert kan arbeidsoppgavene beskrives slik:

 • Samhandle med netteier og ingeniørmiljøet for å standardisere og optimalisere våre prosesser for planlegging av oppdrag
 • Bidra i arbeidet med å implementere dataverktøy i prosessene
 • Være en pådriver for endringsprosesser internt i montasje
 • Bidra til utvikling av gode rutiner, og standarder i seksjonen
 • Kvalitetssikring av administrative oppgaver i vårt arbeid
 • Mottak av oppgaver, og overordnede prioriteringer fra netteierne
 • Etablere kunde/leverandør avtaler med netteierne og følge disse opp
 • Planlegge, prioritere og fordele oppgaver
 • Tett samarbeid med lokale montasjeledere
 • Delta i seksjonens ledergruppe.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning på høyskolenivå
 • Erfaring med planlegging og organisering av arbeid innenfor større organisasjoner
 • Gode ferdigheter i bruk av dataverktøy. Det er en fordel med kjennskap til IFS forretningssystem
 • Erfaring fra produserende virksomhet, fortrinnsvis fra arbeid med produksjon og/eller planlegging
 • Erfaring fra implementering og videreutvikling av nye systemer og arbeidsprosesser
 • Erfaring med kontinuerlig forbedringsarbeid, og bruk av PDCA-sirkelen

Personlige egenskaper

 • Analytisk, strukturert, selvstendig og målrettet
 • Evner å se hele verdikjeden
 • Initiativrik og selvgående
 • Samarbeidsorientert med god evne til å kommunisere
 • Proaktiv, forbedringsorientert og prosessorientert
 • Positiv og utadvendt

Vi tilbyr

 • En spennende stilling i et veldrevet selskap
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Fleksitid
 • Et godt og variert velferdsresultat

Spørsmål om stillingen

Har du spørsmål om stillingen kan disse rettes til leder for Montasje Magne Nordnes på tlf: 991 05 980 eller epost magne.nordnes@helgelandkraft.no

Søknadsfrist

24. november 2020

Arbeidsgiver

Kommune

Vefsn

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Mosjøen

Prosessutvikler Montasje – Linea