Geodataingeniør

Nøkkelinformasjon

Vil du jobbe med forvaltning og vedlikehold av geografisk informasjon?  Vi er på jakt etter deg som har faglig kompetanse innen geomatikk eller naturgeografi og ønsker å jobbe i et kompetent  fagmiljø. 

Du vil være en del av et stort og innovativt fagmiljø innen geomatikk. Stillingen er fast og arbeidsstedet er på Ås.

Stillingens hovedoppgaver

NIBIO er fagansvarlig for arealressurskartet AR5 og skal i samspill med alle landets kommuner sikre at informasjonsgrunnlaget er oppdatert og lett tilgjengelig. Hovedoppgavene vil være:

 • Kontroll og forvaltning av arealressurskartet AR5
 • Periodisk ajourhold av arealressurskartet AR5
 • Veiledning og opplæring av kommuner og andre samarbeidsparter
 • Bidra til å effektivisere og videreutvikle våre produksjonsløyper inn mot sentral kartdatabase (SFKB)
 

Kvalifikasjonskrav

 • Minimum bachelorgrad i geomatikk eller geografi med spesialisering innen naturgeografi og GIS
 • Erfaring i bruk av GIS-verktøy
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig
 

Det er en fordel om du har

 • Erfaring med forvaltning og ajourhold av geografisk informasjon
 • Lyst til å jobbe i et miljø som er opptatt av verdiskaping og bærekraftig ressursforvaltning

Personlige egenskaper

 • Evne til å jobbe konsentrert, systematisk og målrettet
 • God gjennomførings- og leveringsevne
 • Gode samarbeidsevner med både interne og eksterne aktører

Vi tilbyr

Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som avdelingsingeniør kode 1085 eller overingeniør kode 1087, lønnstrinn 48 – 63 (kr 437.500 – 566.700 pr. år). Kode og lønn vurderes etter utdanning og erfaring.

Medlemskap i Statens Pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring, samt tilbud om boliglån til gunstig rente.

Trenger du mer informasjon?

Kontakt avdelingsleder Jostein Frydenlund, tlf. 452 88 714  

 

Hvordan søke på stillingen

Søknad med CV fylles ut elektronisk og sendes via lenke på denne siden, “søk stillingen”.
Vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju, eller legges ved elektronisk.

Andre opplysninger

Vi legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke – uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.
Som statlig virksomhet har vi mulighet til å gi en positiv særbehandling for søkere som har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Positiv særbehandling innebærer blant annet at du lettere vil komme til intervju.
Les mer om dette her.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. En søker kan anmode om å bli unntatt fra oppføring på offentlig søkerliste. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette.

Om NIBIO og avdelinga

NIBIO arbeider med landbruk, mat, klima og miljø. Vi leverer forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig. NIBIO har hovedkontor i Ås i Akershus, har ca 700 ansatte, og er til stede i alle landsdeler. NIBIO eies av Landbruks- og matdepartementet.

Avdeling Landbrukskart ajourfører, utvikler og formidler informasjon om arealressursene. Avdelingen har hovedansvar for ajourhold av det detaljerte arealressurskartet AR5, og har i tillegg ansvar for veiledning og opplæring av kommunene innen fagområdet. Avdelingen har ansvar for å følge opp og ivareta landbrukspartens interesser i det nasjonale kartsamarbeidet Geovekst. 

Søknadsfrist

8. juni 2021

Kommune

Ås

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Ås

Nibio – Geodataingeniør ID 205557