Harstad kommune

Harstad-samfunnet står foran bygge- og utviklingsprosjekter i milliardklassen, og søker folk :
Oppmålingsingeniører og byggesaksbehandler i kommunen.
Jordskiftedommerfullmektig i jordskifteretten.

Er du vår nye medarbeider?

Hvis ja, ønsker Jan-Inge kontakt med deg. Helt uforpliktende og konfidensielt. Meld din interesse.

Harstad-samfunnet står foran bygge- og utviklingsprosjekter i milliardklassen, og søker folk som vil være med å påvirke fremtiden for den største kommunen i landsdelens mest folkerike område, som inkluderer midtre Hålogaland, Ofoten, Lofoten og Vesterålen.

Harstadsamfunnet har jobber innen et bredt spekter, og kan ofte tilby gode jobber til par som ønsker å flytte til en fremoverlent kommune med urbane kvaliteter tett på naturen.

Nå har vi en rekke ledig stillinger innen bygg, eiendom, areal og byggesak.

Dette er jobber der du i samarbeid med private aktører og engasjerte kommuneansatte kan være med å forme store utbygginger, realisere gode samfunnsmessige prosjekter og ikke minst videreutvikle deg selv gjennom prosjektansvar, oppgaver og muligheter der vi hele tiden ser på muligheter til å forbedre drift og rutiner.

Oppmålingsingeniør

Vi har for snarlig tiltredelse ledig 2 x 100 % stillinger som oppmålingsingeniør.

Som oppmålingsingeniør hos oss, vil dine oppgaver være oppmålingsforretninger inklusivt markarbeid og påfølgende matrikulering. Det må også påregnes arbeid/ajourføring av kommunenes kartbase inklusive ajourføring av planbase samt løpende føring av planregisteret.

Kvalifikasjonskrav:

Du må ha 3-årig høyskoleutdanning innen kart og oppmåling og relevant erfaring. Dersom du har utdanning fra utlandet, må den godkjennes av NOKUT.
For deg som ikke har norsk som morsmål: Du må vise at du kan snakke og skrive godt norsk. Dette kan du gjøre på to måter. Du kan levere dokumentasjon på bestått norskprøve nivå B1, eller du kan vise det gjennom en godt skrevet søknad og en samtale.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

I Harstad kommune får du:

Tariffestede lønns, pensjons- og forsikringsordninger.
Flyttegodtgjørelse i henhold til kommunens arbeidsreglement.
Gode arbeidstidsordninger.
Garanti om barnehageplass innen en måned for de som flytter til Harstad etter at søknadsfrist for hovedopptak er gått ut, og de som har lovfestet rett til barnehageplass.
Mulighet for kompetanseutviklingsstipend. Videreutvikling av egen fagkompetanse og deltakelse i eksterne nettverk.
Faglig oppdatering gjennom blant annet e-læringskurs i KS Læring.
Gode avtaler med treningssentre i byen og eget bedriftsidrettslag.
Ansattes egen arbeidsmiljøfestival for og med alle ansatte i Harstad kommune. Arrangeres annen hvert år (https://www.harstad.kommune.no/arbeidsmiljoefestivalen.304909.no.html)
En attraktiv kommune som du vil trives i. Et rikt kulturliv, aktiviteter for alle aldersgrupper, vakker natur, nærhet til havet og idylliske strender (https://www.harstad.kommune.no/kultur-idrett-og-friluftsliv.439832.no.html).

Harstad kommunes hjemmeside: https://www.harstad.kommune.no/

Annen informasjon:

Søknaden sender du elektronisk på denne siden (Søk på stilling).
Det er dessverre ikke mulig å sende med vedlegg til søknaden. Du må derfor ta dette med dersom du kommer til intervju.

Trenger du hjelp til innlogging eller å opprette bruker, kontakt regnskapsenheten@harstad.kommune.no
I henhold til offentlighetsloven kan søknaden offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på offentlig
søkerliste. Vi gir deg beskjed hvis dette skulle være tilfelle.

Areal- og byggesakstjenesten

Areal- og byggesakstjenesten består av 25 stillingshjemler og all saksbehandling av:

 • Oppmålingssaker inklusiv matrikkelføring
 • Kommuneplanens arealdel, private planforslag, og søknader om tiltak etter plan- og bygningsloven
 • Henvendelser og søknader fra enhetens brukere av landbrukstjenester
 • Viltforvaltning
 • Motorferdsel i utmark
 • Forurensningssaker
 • Kommunens avgifts register for vann, – avløps-, renovasjons-, feste og feiegebyr
 • Eiendomsskatt

Byggesaksbehandler

Vi har for snarlig tiltredelse ledig 100 % stilling som byggesaksbehandler.

Som byggesaksbehandler hos oss, vil dine oppgaver være saksbehandling av byggeprosjekter som nybygg, tilbygg og bruksendringer fram til ferdigattest. Oppfølging av ulovlige tiltak og saksbehandling av disse. Saksbehandling av mottatte klager på byggesaksvedtak. Saksbehandling i forhold til forurensingsforskriftens kap. 12 – mindre utslipp. Klagesaksbehandling for byggesaksvedtak.

Saksbehandlingen skjer elektronisk. Det medfører kundekontakt ved saksbehandling av egne saker og øvrige
publikumshenvendelser.

Kvalifikasjonskrav:

Du må ha 3-årig høyskoleutdanning innen byggesak og relevant erfaring. Dersom du har utdanning fra utlandet, må den godkjennes av NOKUT.
For deg som ikke har norsk som morsmål: Du må vise at du kan snakke og skrive godt norsk. Dette kan du gjøre på to måter. Du kan levere dokumentasjon på bestått norskprøve nivå B1, eller du kan vise det gjennom en godt skrevet søknad og en samtale.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

i Harstad kommune får du:

Tariffestede lønns, pensjons- og forsikringsordninger.
Flyttegodtgjørelse i henhold til kommunens arbeidsreglement.
Gode arbeidstidsordninger.
Garanti om barnehageplass innen en måned for de som flytter til Harstad etter at søknadsfrist for hovedopptak er gått ut, og de som har lovfestet rett til barnehageplass.
Mulighet for kompetanseutviklingsstipend. Videreutvikling av egen fagkompetanse og deltakelse i eksterne nettverk.
Faglig oppdatering gjennom blant annet e-læringskurs i KS Læring.
Gode avtaler med treningssentre i byen og eget bedriftsidrettslag.
Ansattes egen arbeidsmiljøfestival for og med alle ansatte i Harstad kommune. Arrangeres annen hvert år (https://www.harstad.kommune.no/arbeidsmiljoefestivalen.304909.no.html)
En attraktiv kommune som du vil trives i. Et rikt kulturliv, aktiviteter for alle aldersgrupper, vakker natur, nærhet til havet og idylliske strender (https://www.harstad.kommune.no/kultur-idrett-og-friluftsliv.439832.no.html).

Harstad kommunes hjemmeside: https://www.harstad.kommune.no/

Annen informasjon:

Søknaden sender du elektronisk på denne siden (Søk på stilling).
Det er dessverre ikke mulig å sende med vedlegg til søknaden. Du må derfor ta dette med dersom du kommer til intervju.

Trenger du hjelp til innlogging eller å opprette bruker, kontakt regnskapsenheten@harstad.kommune.no
I henhold til offentlighetsloven kan søknaden offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på offentlig
søkerliste. Vi gir deg beskjed hvis dette skulle være tilfelle.

Areal- og byggesakstjenesten

Areal- og byggesakstjenesten består av 25 stillingshjemler og all saksbehandling av:

 • Oppmålingssaker inklusiv matrikkelføring
 • Kommuneplanens arealdel, private planforslag, og søknader om tiltak etter plan- og bygningsloven
 • Henvendelser og søknader fra enhetens brukere av landbrukstjenester
 • Viltforvaltning
 • Motorferdsel i utmark
 • Forurensningssaker
 • Kommunens avgifts register for vann, – avløps-, renovasjons-, feste og feiegebyr
 • Eiendomsskatt

Er du den vi søker? Hvis ja, ønsker Jan-Inge å komme i kontakt med deg. Helt uforpliktende og konfidensielt.

Søknadsfrist: 13. juni 2022

Jan-Inge Lakså
Enhetsleder Areal- og byggesakstjenesten
+47 908 97 503
Jan-inge.laksaa@harstad.kommune.no

Jordskiftedommerfullmektig

Ofoten og Sør-Troms jordskifterett trenger en ny medarbeider.

Om stillingen

Ved Ofoten og Sør-Troms jordskifterett er det ledig stilling som jordskiftedommerfullmektig.

Stilling som jordskiftedommerfullmektig er tidsavgrenset for tre år, med mulighet for forlengelse i ett år. Stillingen er en opplæringsstilling, og skal gi deg relevant kompetanse og et godt grunnlag for å søke stilling som jordskiftedommer senere. Det er utarbeidet opplæringsplan, og det er et mål at du som jordskiftedommerfullmektig raskt kan bli gitt fullmakt til å styre jordskiftesaker som jordskiftedommer.

Om deg
Målgruppen er kandidater med master i eiendom fra NMBU eller ved Høgskulen på Vestlandet.

Vi forutsetter at du har gode faglige kvalifikasjoner samt god muntlig og skriftlig framstillingsevne. Du må ha gode samarbeidsevner, være selvstendig og kunne jobbe målrettet. Serviceinnstilling og evne til å opptre på en objektiv og kontaktskapende måte overfor partene i jordskiftesakene er svært viktig. Vi jobber kontinuerlig med forbedring av domstolens digitale løsninger og rutiner, og forutsetter at du har kompetanse og interesse for å bidra også i dette arbeidet.

Befaringer ute og i marka er en del av arbeidshverdagen, og du må derfor ha normalt god fysisk form.  Stillingen vil medføre reisevirksomhet, og du må ha førerkort for bil.

Vi tilbyr
Vi tilbyr en spennende jobb i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag. Hos oss får du interessante og utfordrende oppgaver i et godt faglig og godt sosialt miljø. Vi er samlokalisert med Midtre Hålogaland tingrett i nye moderne lokaler. Du vil få allsidige og krevende oppgaver som gir deg gode muligheter for utvikling. Stillingen skal først og fremst bidra til å gi deg kompetanse for å kunne utøve dommerrollen. I tillegg vil stillingen gi deg en innføring i teknisk arbeid.

Det gis flyttegodtgjørelse og økonomisk støtte i inntil ett år til bolig dersom du flytter til Harstad for å bli jordskiftedommerfullmektig.

Stillingen lønnes etter Hovedtariffavtalene i staten, stillingskode 1552 Jordskiftedommerfullmektig, i henhold til kvalifikasjoner. Ved fullmakt til å styre egne saker gis et tillegg i årslønna med kr. 40.000,-. Fra lønna går to prosent til god pensjonsordning i Statens pensjonskasse.

På tjenestereise gis skyss- og kostgodtgjørelse etter statens regulativ.

Kontaktinformasjon
Spørsmål om stillingen kan rettes til jordskifterettsleder: Arnulf O. Prestbakmo, tlf 77 58 87 72 og mobil 412 11 436 eller e-post jostaop@domstol.no

Generell informasjon
Jordskiftedomstolene legger vekt på bredde og mangfold i arbeidsmiljøet, hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Det er en forutsetning at du kan være fysisk til stede og tilgjengelig for virksomheten på daglig basis.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i søknadsportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Les mer om dette på denne linken:

https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet i kunngjøringen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillingen behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Du kan lese vår personvernerklæring på https://www.domstol.no/verktoy/personvernpolicy/

Vi utarbeider offentlig søkerliste. Det henvises i denne sammenheng til offentlighetslova § 25, andre ledd, vedrørende muligheten for å bli unntatt fra søkerlista.

Søknadsfrist: 23. juni 2022

Harstad kommune

Harstad kommune har 25 000 innbyggere, og er et naturlig midtpunkt i landsdelens mest folkerike område. Det er kort vei til det meste du trenger for et godt liv. Harstad er liten nok til å bli kjent med mange, og stor nok til nye opplevelser og gleder hver dag.
Stikkord for vår virksomhet er felles verdiplattform, klart språk, kontinuerlig forbedring og medarbeiderdrevet utvikling av våre tjenester.

Harstad kommune – Areal og byggesakstjenesten og Ofoten og Sør-Troms jordskifterett