Vil du være en aktiv bidragsyter i Moss kommunes byfornyingsprosjekter?

Arealplanlegger og arkitekt

Om stillingen

Moss er inne i en rivende utvikling og vi har mange varierte oppgaver innenfor planlegging, samfunns- og stedsutvikling.

Moss kommune har vedtatt ny kommuneplan og planstrategi for de neste årene, og vi har høye ambisjoner for den nye kommunen. Vi har allerede mange rulleringsplaner under arbeid, og nå ønsker vi deg med høy kompetanse og engasjement med på laget for å bistå i planarbeidet.

Arbeidsoppgaver

Vil du være en aktiv del av dette spennende arbeidet vil arbeidsoppgavene dine i hovedsak dreie seg om:

 • Ansvar for behandling av private reguleringsplanforslag og områdereguleringsplaner.
 • Delta i interne og eksterne tverrfaglige prosjekt, prosesser og nettverk
 • Mulighet for å  utarbeide egne reguleringsplaner.

Planavdelingens hovedansvar er behandling av reguleringsplaner. Kommunen står overfor spennende planer og prosjekter særlig knyttet til store byfornyingsprosjekter, transformasjon av industriområder og boligutbygging.

Arbeidstid
Fleksitid/37,5 t uke

Arbeidssted
Kontorplass på rådhuset i Moss

Stillingsbrøk
100%

Deg som søker

Dersom du tenker dette er stillingen for deg ønsker vi oss at du har: 

 • Høyere relevant utdanning på masternivå, fortrinnsvis arkitekt/planlegger eller tilsvarende.
 • Erfaring innen fysisk planlegging og/eller prosjektutvikling.I minimum en av stillingene ønsker vi at kandidaten har flere års relevant erfaring.
 • Erfaring med planprosesser og medvirkning.
 • God kjennskap til planlegging etter plan- og bygningslovgivningen.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne.
 • Gjerne erfaring med bruk av illustrasjonsprogrammer 

Personlige egenskaper

Vi ønsker at du:

 • Har et bredt samfunnsperspektiv og engasjement for god by- og stedsutvikling.
 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Er initiativrik og har god gjennomføringsevne.
 • Kan jobbe selvstendig.
 • Har evne til å arbeide i skjæringspunktet mellom administrasjon og politikk, samtat du mestrer kontakt med publikum og media.

Personlig egnethet vektlegges

Jobbnorge

Om oss

Stillingen er knyttet til enhet for plan, bygg og geodata i kommunalområdet for plan, miljø og teknikk. På planavdelingen er vi 7 ansatte, som alle brenner for å finne gode løsninger for Moss. Kontorplassen vår er organisert i tett sammen med faggrupper som vi arbeider mye sammen med, og dette danner et stort fagfellesskap.

Vi tilbyr

 • Faglige utfordringer i en kommune i vekst og endring
 • Engasjert og godt fagmiljø
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Stor frihet og handlingsrom innen eget ansvarsområde

Informasjon

Kontaktperson
Enhetsleder Anja Fagereng Elind, tlf 40227076, eller avdelingsleder Ida Edfeldt, tlf 94028853.

Vi ønsker ikke kontakt med annonsører eller rekrutteringsforetak.

Søknad
Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen”. Du må laste opp relevante attester og vitnemål som vedlegg.

Søkerlisten er offentlig
I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Ansettelsesvilkår
Tilsetting på vanlige vilkår i koden 8535 arkitekt eller 8530 rådgiver. Lønn etter lov- og avtaleverk.

Mangfold er viktig for oss
Vi er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.

#mangfoldige Moss

Moss ligger ved østsiden av Oslofjorden, og kan by på både et urbant sentrum, vakkert kulturlandskap, strender og båtliv, et yrende kunst- og kulturliv, historiske og bevarte gamle gårder  – og mye mer!

#mangfoldige Moss

SKAPENDE – VARMERE – GRØNNERE

Søknadsfrist

15. september 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Moss

Omfang

Heltid (2 stillinger)

Varighet

Fast

Arbeidssted

Arealplanlegger og arkitekt – Moss kommune – Jobbnorge ID 210599