Enhetsleder teknisk

Om stillingen

Vi ønsker å styrke vår stab med en dyktig og motivert medarbeider med stor arbeidskapasitet. 

Vi trenger en teknisk sjef som skal ha det faglige, administrative og økonomiske ansvaret for hele teknisk sektor. Stillingen inngår i rådmannens ledergruppe og har personalansvar.

Vi tilbyr en jobb i et tverrfaglig miljø med gode utviklingsmuligheter, hyggelige kollegaer og en arbeidsplass i et travelt kommunehus.

Teknisk enhet består av 9 årsverk, og vi har mange spennende arbeidsoppgaver foran oss. Enheten har et godt arbeidsmiljø, og mye humor i en kommune hvor det er en positiv trend og mye aktivitet. Stillingen inngår i den administrative ressurssiden av teknisk enhet, med 4 årsverk fordelt på godt motiverte og hyggelige medarbeidere.

Tiltredelse etter avtale

Arbeidsoppgaver

Enhetsleder har ansvaret for den daglige driften, planlegging og gjennomføring av enhetens oppgaver innenfor vedtatte rammer.

 • I tillegg kommer ansvar for utvikling av fag og tjenester, personal og økonomi. Herunder kommer også saksbehandling av enhetens fagområde.
 • Stillingen kan inngå i den kommunale vaktordningen for VA, dersom det er behov for dette.

Enhetens arbeidsoppgaver:

 • Budsjettansvar for enhetens drifts- og investeringsbudsjett
 • Lede og delta i kommunens planarbe
 • Kommunalteknisk saksbehandling, spesielt på bygg- og plansaker
 • Delingssaker etter PBL
 • Oppfølging av kommunale byggeprosjekter
 • Del av kommunens arbeids med kvalitetssikring og -styring
 • Drift av vei, vann og avløp
 • Drift av kommunale bygg
 • Listen er ikke uttømmende

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere utdanning innenfor et eller flere av fagområdene, primært bygg, anlegg og eller kommunalteknikk. 
 • Ledelseserfaring
 • Relevant erfaring fra kommunal sektor
 • Økonomiforståe
 • Dyktig på bruk av IT-baserte verktøy
 • Utviklings- og forbedringsorientert
 • Samarbeidsvillig og fleksibel, samtidig som du er selvstendig
 • Kjennskap til plan og byggningsloven
 • Evner til å fremstille deg selv godt, muntlig og skriftlig. 
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig

Vi tilbyr

 • Spennende faglige utfordringer
 • Stor variasjon i arbeidsoppgavene og varierte arbeidsdager
 • Godt og inkluderende arbeidsmiljø med mye humor
 • Fantastisk beliggende arbeidssted ved en av norges vakreste strender
 • Lønn etter tariff
 • Pensjon og forsikringsordninger gjennom KLP

Spørsmål om stillingen

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Rådmann Hilde Kristin Holtesmo på tlf: 920 95 748 eller på mail: hilde.kristin.holtesmo@flakstad.kommune.no

For stillingen gjelder

Flakstad kommunes verdier er kvalitet, omsorg, respekt og lojalitet. Vi ønsker ansatte som etterlever disse verdiene. 

Lønn etter avtale og kvalifikasjoner. Ansettelse skjer etter kommunale vilkår, på de lønns- og arbeidsvilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort, selv om søkeren har anmodet om søknad unntatt offentlighet. Kopi av attester og vitnemål skal fremlegges ved intervju. Kopiene blir ikke returnert. 

Flakstad kommune oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Flakstad kommune er IA-bedrift, og vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette.

Om oss

Flakstad kommune i Lofoten har ca. 1.280 innbyggere. Hovednæringen er fiskerier og turisme. Vi er den 3 største kommunen i Lofoten, og har gode kommunikasjonsforhold med resten av Lofoten. 30 minutter til nærmeste flyplass. En særegen natur og fine muligheter for friluftsaktiviteter.

Her er gode oppvekstvilkår for barn, og barnehagetilbudet er bra. Vi er kjent som en aktiv og inkluderende kommune, med et rikt og aktivt kulturliv, både innen musikk, teater og idrett. Du er hjertelig velkommen til Flakstad!!!

Søknadsfrist

8. august 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Flakstad

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Flakstad rådhus - teknisk enhet

Enhetsleder teknisk – Flakstad kommune – ID 209389