Vi søker prosjektledere

Prosjektledere

Aurstad har god ordrereserve og flere nye anleggsprosjekt er i gang eller under oppstart. Selskapet ønsker å styrke selskapet ytterligere med mer kapasitet og ny kompetanse. Derfor søker vi flere prosjektledere som vil få overordnet ansvar for prosjektgjennomføringen av egne prosjekt med fokus på kvalitet, HMS og lønnsomhet.

Stillingen er utfordrende og selvstendig og inneholder blant annet oppgaver som kontraktsoppfølging, koordinering og samarbeid med alle aktører i prosjektutviklings- og gjennomføringsfasen. Vi søker derfor en motivert prosjektleder med gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper.

Som ansatt i Aurstad er du kjernen i selskapet og legger grunnlaget for vår suksess. Vi jobber daglig for at våre ansatte skal få mulighet til å jobbe i et godt arbeidsmiljø med høy fagkompetanse. For å tilrettelegge for god helse og trivsel tilbyr vi kursing, treningstilbud, firmaturer, bedriftshelsetjenester og konkurransedyktige betingelser.

Stillingens hovedoppgaver vil være:

  • Totalansvar for prosjektgjennomføring av egne prosjekt
  • Ansvar for personal og HMS på byggeplass
  • Analyse, kostnadskontroll, rapportering i prosjekt
  • Oppfølging av kunder og samarbeidspartnere

Vi søker prosjektledere med teknisk utdannelse som har deltatt eller ledet flere relevante prosjekt fra entreprenørbransjen. Du må ha god økonomisk forståelse og er vant til å bruke IT som arbeidsverktøy. Av personlige kompetanser vektlegger vi planleggings-, gjennomførings- og kommunikasjonsevner. Om du samtidig kan identifisere deg med våre verdier, nær, innovativ, profesjonell og ansvarlig vil vi gjerne høre fra deg.

Vi oppfordrer både nyutdannede og erfarne prosjektledere å søke.

Arbeidsgiver: Aurstad AS
Stillingstittel: Prosjektleder
Søknadsfrist: Snarest
Arbeidssted: Ørstad
Spørsmål om stillingen
 
Marius Halvorsen

Management Consultant, Yapril AS

Jo Stian Tverberg

Administrerende direktør, Aurstad AS

Aurstad AS

Aurstadkonsernet består av morselskapet Aurstad AS som eier selskapene Aurstad Tunnel AS og Aurstad Maskinutleige AS med hovedkontor i Ørsta. Vi er et maskinentreprenørfirma som bygger infrastruktur, veier, tunneler, kraftanlegg, flyplasser og kommunaltekniske anlegg. Markedsområdet vårt er i dag Midt-Norge, men noen prosjekttyper regner vi på i hele Norge. Vår strategi er at vi skal være hovedentreprenør på de prosjektene vi arbeider med, men det hender at vi tar på oss underentrepriser på tunell- og grunnarbeid. For å kunne gjennomføre store og kompliserte utbyggingsprosjekt, er vi opptatt av å ha motiverte og kompetente ansatte innen flere fagfelt for å få til god prosjektstyring. I tillegg er det i selskapets strategi at vi skal ha en moderne maskinpark og være tidlig ute med å ta i bruk ny teknologi.

”Vi skal være en ansvarlig og innovativ hovedentreprenør, som setter spor både på land, i mennesker og i historien”

For mer informasjon om selskapet se vår hjemmeside.

Yapril – Aurstad – Prosjektledere