Arendal kommune

Vil du bli vår nye kollega?

Vi søker:

Driftsleder 

Prosjektleder digitale tjenester/Geomatikk

Avdelingsleder Forvaltning

Grunnarbeider/Maskinfører

Vikariat – Grunnarbeider/Maskinfører

Foto: Mona Hauglid

Arendal kommune vil være en attraktiv arbeidsgiver og en handlekraftig organisasjon. Vi er en viktig aktør i utviklingen av byen og kommunen. Vi løser viktige oppgaver for lokalsamfunnet og samfunnet vi lever i. Se filmen om vår arbeidsgiverstrategi.

Arendal kommune blir 300 år i 2023 og har 3200 ansatte. Vi er vertskommune for Norges største demokratifestival Arendalsuka, vi arrangerer Norges eneste innovasjonskonferanse for offentlig sektor og vi jobber aktivt med FNs bærekraftsmål. 

Vi ser mangfold som en styrke. Vi vil ha medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Arbeidet skal preges av mangfold og våre medarbeidere skal gjenspeile Arendals befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion og etnisk bakgrunn. Arendal kommune er sertifisert som likestilt arbeidsgiver.

Vi jobber for heltidskultur og ansetter fortrinnsvis i hele stillinger.

I henhold til offentlighetslovens paragraf 25. gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig, selv om søkeren har bedt om unntak fra offentlighet.

For stillinger som arbeider med barn og for ansatte som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven må det foreligge tilfredsstillende politiattest.

Driftsleder

Maskiner og anlegg – Kommunalteknikk og geodata

Foto: Mona Hauglid

Arendal kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver og en handlekraftig organisasjon. Vi er en viktig aktør i utviklingen av byen og kommunen. Avdelingen Maskiner og anlegg er en av seks avdelinger i enhet Kommunalteknikk og geodata, som er en av virksomhetene innenfor Arendal kommunes tekniske tjenester.

Avdelingen har ansvar og oppgaver knyttet til driftsstasjonen på Solborg med; verksted drift, vedlikehold på vei-, vann- og avløpssektoren og anleggsvirksomhet på VA-sektoren. Veidriften er sesongbetont og følger vinter- og sommerprogram. AV Veg, Gemini VA og Helios Auto er eksempler på gjeldende fagprogrammer som benyttes.  

Vi jobber i sammensatte team med bred kompetanse med ingeniører, teknikere og fagarbeidere, samt innleide entreprenører på rammeavtaler. Utvikling av gode team og god kommunikasjon med innbyggerne våre blir bare mer og mer viktig. I tillegg til at det skjer mye i og rundt Arendal kommune i forbindelse med etableringen av batterifabrikken, setter innbyggerne våre store krav til oss, slik at vi må finne gode og effektive løsninger innenfor gitte rammer på hvordan vi skal løse utfordringene. Derfor søker vi etter deg med lang erfaring innen dette fagfeltet, som er klar får å heve kvaliteten og tjenestene vi tilbyr innbyggerne i Arendal kommune. Driftsleder har kontorplass på Solborg driftsstasjon. Dette er en spennende og faglig utfordrende stilling som har personalledelse og er publikumsrettet. 

Aktuelle arbeidsoppgaver
Som driftsleder hos oss vil du få varierte arbeid- og ansvarsområder. Oppgavene er i hovedsak tilknyttet kommunalteknikk sin anlegg og vedlikeholdsdrift innen vei, vann og avløp. Det vil også ligge et stort ansvar for vintervedlikeholdet i Arendal. Din arbeidshverdag kan eksempelvis se slik ut:

 • Arbeidsledelse og oppfølging av fagarbeidere i felt
 • Tilrettelegging for opplæring av lærlinger
 • Utarbeide planer for gjennomføring av arbeider i samarbeid med øvrige driftsledere
 • Fordeling av maskiner og materiell i samarbeid med øvrige driftsledere
 • Oppfølging av entreprenører
 • Oppfølging av gjeldende HMS-system
 • Dokumentasjon/ kvalitetssikring
 • Delta på byggemøter
 • Fakturabehandling
 • Deltakelse i vakt ordning kan bli aktuelt
 • Innbygger kontakt

Ønsket kvalifikasjoner
For å lykkes i rollen som driftsleder Maskiner og anlegg ser vi at det er en fordel at du har erfaring som byggeleder, samt;

 • relevant teknisk utdannelse; ønskelig med fagbrev og teknisk fagskole, med fagretning innen vei og anlegg, bygg og anlegg eller anleggsgartner
 • erfaring innen vei, anlegg og VA er ønskelig
 • god erfaring med bruk av generelt dataverktøy
 • førerkort kl. B (manuell gir, for å kunne kjøre tjenestebiler)
 • kan kommunisere godt og tydelig med både ansatte og innbyggere på norsk
 • kan skrive enkle rapporter og byggemøtereferater på norsk

Personlige egenskaper
For å løse de oppgaver og utfordringer som ligger i rollen som driftsleder, mener vi at det er avgjørende at du har gode samarbeidsevner, for sammen med dyktige kollegaer på tvers av fag og avdeling vil dere sammen løse viktige samfunnsoppgaver. I Arendal kommune verdsetter vi motiverte og kompetente medarbeidere. Vi ser for oss du liker å jobbe selvstendig, er strukturert og har gode leder kvaliteter som du omsetter i ditt daglige arbeid. Du må kunne kommunisere enkelt og tydelig.

Vi tilbyr
For oss er det viktig at du trives, derfor jobber vi stadig med å utvikle oss som arbeidsgiver. Hos oss vil du få:

 • utfordrende, varierte og interessante arbeidsoppgaver
 • et bredt og variert fagmiljø med stor grad av autonomi og rom for medvirkning
 • et hektisk og godt arbeidsmiljø med hyggelige kolleger
 • gode muligheter for videreutvikling av egen kompetanse 
 • en arbeidsplass som tør å satse på ny teknologi og innovasjon
 • en stilling med et viktig samfunnsoppdrag
 • fleksibel arbeidstid 
 • lønn etter avtale
 • kommunale pensjons- og forsikringsordninger

Alle søkere bes om å legge ved attester og vitnemål.

Kontaktinformasjon

Arne Chr Bentzen, Avdelingsleder tlf. +47 952 47 451

Søknadsfrist: 22.09.2022

Foto: Mona Hauglid

Prosjektleder digitale tjenester/Geomatikk

Arendal kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver og en handlekraftig organisasjon. Vi er en viktig aktør i utviklingen av byen og kommunen. Enheten Kommunalteknikk og geodata er en av virksomhetene innenfor Arendal kommunes tekniske tjenester. Avdeling Geodata er en av seks avdelinger i enheten og har kontorer i Arendal kultur- og rådhus.

Geodata-avdelingen har ansvar for forvaltning og utvikling av geografiske informasjonssystemer (GIS), oppgaver etter matrikkel- og eierseksjonsloven, føring av tiltaks- og bygningsbasen, registrering av B-delen i matrikkelen, samt forvaltning av eiendomsskatt.

Utvikling og tilrettelegging av digitale tjenester både internt og eksternt er viktige hovedsatsinger innenfor enheten. Geodata-avdelingen vil være en sterk bidragsyter i dette arbeidet. Vi vil kontinuerlig utvikle oss og ønsker å ha et sterkt og kompetent fagmiljø innenfor digital tjenesteutvikling.

I tillegg til at det skjer mye i og rundt Arendal kommune i forbindelse med etableringen av batterifabrikken, setter innbyggerne våre store krav til oss, slik at vi må finne gode og effektive løsninger innenfor gitte rammer på hvordan vi skal løse utfordringene. Derfor søker vi etter deg som vil bidra til at enhetens digitale tjenester forvaltes og videreutvikles til det beste for ansatte, innbyggere og næringsliv. Det er en fordel at du er nysgjerrig på ny teknologi, er nytenkende og har kompetanse på IT-arkitektur, prosjektledelse og bruk av teknologiske løsninger.

Aktuelle arbeidsoppgaver
Vi jobber kontinuerlig med å forbedre våre tjenester og leveranser. Som prosjektleder hos oss vil du derfor få varierte arbeids- og ansvarsområder. Arbeid i prosjekt- og prosessledelse kan blant annet være aktuelle satsningsområder som:

 • Digitalisering og utvikling
 • Samarbeid med leverandører for å få gode systemintegrasjoner og løsninger
 • Tilrettelegge digitale tjenester for innbyggere og næringsliv
 • Automatisering av arbeidsprosesser

Er du den vi ser etter vil vi kunne tilpasse arbeidsoppgaver etter din kompetanse og interesser i faget.

Ønsket kvalifikasjoner
For å lykkes i rollen som prosjektleder ser vi at det er en fordel at du har:

 • relevant teknisk- naturvitenskaplig utdanning fra universitet/høyskole, (master/bachelor), med vekt på geomatikk fagfelt.
 • erfaring med geografiske informasjonssystemer (GIS)
 • erfaring med prosjekt- og prosessledelse
 • behersker norsk skriftlig og muntlig på et akademisk nivå.
 • sertifikat klasse B

Personlige egenskaper
For å løse de oppgaver og utfordringer som ligger i rollen som prosjektleder, mener vi at det er avgjørende at du har gode samarbeidsevner. Du vil sammen med dyktige kollegaer på tvers av fag og avdeling løse viktige samfunnsoppgaver. Dersom du liker å ta initiativ, har høy grad av gjennomføringsevne og integritet, er vi sikker på at du vil både lykkes og trives i rollen.

Vi tilbyr
For oss er det viktig at du trives, derfor jobber vi stadig med å utvikle oss som arbeidsgiver. Hos oss vil du få:

 • en stilling med viktig samfunnsoppdrag
 • en faglig spennende og utfordrende jobb
 • et bredt og variert fagmiljø med stor grad av autonomi og rom for medvirkning
 • tilpasning av arbeidsoppgaver etter din kompetanse og interesse
 • gode muligheter for videreutvikling av egen kompetanse
 • en arbeidsplass som tør å satse på ny teknologi og innovasjon
 • en kjernestab med dyktige medarbeidere innenfor Kommunalteknikk- og geodatafaget.
 • fleksibel arbeidstid 
 • lønn etter avtale
 • kommunale pensjons- og forsikringsordninger

Alle søkere må legge ved relevante scannede attester og vitnemål til søknaden.

Kontaktinformasjon

Jan Christian Andersen, Avdelingsleder, tlf. +47 957 73 713

Søknadsfrist: 21.09.2022

Foto: Mona Hauglid

Avdelingsleder Forvaltning

Kommunalteknikk og geodata

Arendal kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver og en handlekraftig organisasjon. I tillegg til at det skjer mye i og rundt Arendal kommune i forbindelse med etableringen av batterifabrikken, setter innbyggerne våre store krav til oss, slik at vi må finne gode og effektive løsninger innenfor gitte rammer på hvordan vi skal løse utfordringene. Enheten Kommunalteknikk og geodata er en av virksomhetene innenfor Arendal kommunes tekniske tjenester, og er en viktig aktør i utviklingen av byen og kommunen. Enkelte tekniske forvaltningstjenester, reorganiseres og samles, derfor søker vi etter deg som ønsker å bidra med å øke kvaliteten og videreutvikle deler av tjenestene kommunen tilbyr til innbyggere og næringslivet. Om du liker ledelse, har gode samarbeidsevner og erfaring med prosjekt- og prosessarbeid tror vi at du vil trives hos oss.

Forvaltning er vår serviceinstans for innbyggere og næringsliv, og inneholder blant annet områder som tilkobling til vann- og avløpsnettet, vannmåleroppfølging og eiendomsgebyr. For å sikre rent vann i kranen og i naturen arbeider Arendal kommune aktivt med å redusere forurensning. Fjerning av direkteutslipp, samt tilsyn på private avløpsanlegg er en del av denne satsingen.

Bli med å gjøre en forskjell både for oss og naturen!

Aktuelle arbeidsoppgaver
Vi jobber kontinuerlig med å forbedre våre tjenester og leveranser. Som avdelingsleder for avdeling Forvaltning vil du blant annet få ansvaret for å koordinere tverrfaglig oppgaver både utad og innad i egen avdeling, dette innebærer samhandling med våre innbyggere som også er våre kunder. I rollen ligger ansvaret for fag, økonomi i egen avdeling og personalledelse, derfor ser vi for oss at du er trygg i rollen som leder og er opptatt av forbedringsarbeid. Andre fokusområder kan være:

 • Prosessmodellering og optimalisering av saksbehandlingen.
 • Sikre at digitale verktøy blir tatt i bruk på en god måte.
 • Stillingen innebærer utstrakt kontakt mot ulike bruker- og forvaltergrupper, samt andre offentlige myndigheter.
 • Være støttespiller til vannverk- og renseanlegg-eierrollen.

Er du den vi ser etter vil vi kunne tilpasse arbeidsoppgaver etter din kompetanse og interesser i faget.

Ønsket kvalifikasjoner
For å lykkes i rollen som avdelingsleder for Forvaltning ser vi at det er en for del at du;

 • har erfaring med ledelse, enten fra prosjekt eller linje.
 • har relevant ingeniørutdanning fra universitet/høyskole (bachelor/master).
 • behersker norsk skriftlig og muntlig på et akademisk nivå.
 • sertifikat klasse B.

Personlige egenskaper
For å løse de oppgaver og utfordringer som ligger i rollen som avdelingsleder Forvaltning, mener vi at det er avgjørende at du har gode samarbeidsevner, for sammen med dyktige kollegaer på tvers av fag og avdeling vil dere sammen løse viktige samfunnsoppgaver. I Arendal kommune verdsetter vi motiverte og kompetente medarbeidere. Du vil få mye autonomi i ditt arbeid. Så om du liker å ta initiativ, har høy grad av gjennomføringsevne og integritet, er vi sikker på at du vil både lykkes og trives i rollen som avdelingsleder.

Vi tilbyr
For oss er det viktig at du trives, derfor jobber vi stadig med å utvikle oss som arbeidsgiver. Hos oss vil du få:

 • en faglig spennende og utfordrende jobb.
 • en stilling med viktig samfunnsoppdrag.
 • et bredt og variert fagmiljø med stor grad av autonomi og rom for medvirkning.
 • tilpasning av arbeidsoppgaver etter din kompetanse og interesse.
 • gode muligheter for videreutvikling av egen kompetanse.
 • en arbeidsplass som tør å satse på ny teknologi og innovasjon.
 • fleksibel arbeidstid.
 • lønn etter avtale.
 • kommunale pensjons- og forsikringsordninger.

Alle søkere bes om å legge ved attester og vitnemål.

Kontaktinformasjon

Jon Øystein Dalsmo, Enhetsleder, tlf. +47 950 53 810

Søknadsfrist: 22.09.2022

Foto: Mona Hauglid

Grunnarbeider/Maskinfører

Maskiner og anlegg – Kommunalteknikk og geodata

Arendal kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver og en handlekraftig organisasjon. Vi er en viktig aktør i utviklingen av byen og kommunen. Enheten Kommunalteknikk og geodata er en av virksomhetene innenfor Arendal kommunes tekniske tjenester. Avdelingen Maskiner og anlegg er en av seks avdelinger i enheten. Avdelingen består av tre grupper; verksted, anlegg og vedlikehold.

Det er en ledig stilling som grunnarbeider/ maskinfører i gruppen anlegg og vedlikehold. Solborg driftsstasjon er hovedbasen til avdelingen. I hovedsak arbeider gruppen med anlegg og vedlikeholdsarbeid innenfor vei, vann- og avløps-sektoren (VVA). Vi er godkjent opplæringsbedrift innenfor Byggfag (Vei- og anleggsarbeider) og har et tett samarbeid med opplæringskontoret (okab) og Sam Eyde vgs. Gruppen anlegg og vedlikehold VVA ledes av driftsledere og er bemannet med 22 medarbeidere inkl. lærlinger. Det er et tett samarbeid mellom gruppene i avdelingen, arbeidsoppgaver fra de andre gruppene må påregnes.

Det er ønskelig med snarlig tiltredelse. Alle søkere må legge ved relevante scannede attester og vitnemål til søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • Grunnarbeid, maskinfører og generelt VVA-arbeid
 • Veivedlikehold, utbedring av ledningsnett for vann og avløp
 • Føring av lastebil, hjullaster, redskapsbærer og feiemaskin blant annet
 • Mulig deltakelse i vaktordning

Kvalifikasjoner
For å lykkes jobben ser vi at det er en fordel at du har relevant erfaring, samt:

 • fagbrev innen grunnarbeider/ maskinfører, evt. fagbrev innen transport-, tømrer- eller betongarbeid
 • førerkort klasse C og B (manuell gir)
 • maskinførerbevis – (M2 og M4)
 • kommunisere godt muntlig på norsk med publikum og kollegaer
 • forstå arbeidsordrer som blir gitt både muntlig og skriftlig norsk

Personlige egenskaper
For å løse de oppgaver og utfordringer som ligger i stillingen mener vi at det først og fremst er avgjørende at du er løsningsorientert og allsidig, samt;

 • har gode samarbeidsevner og kan jobbe selvstendig
 • er strukturert og har god ordenssans
 • er opptatt av gode rutiner for HMS og KS arbeid

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • En stilling med et viktig samfunnsoppdrag, med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Godt arbeidsmiljø med hyggelige kolleger
 • En godt vedlikeholdt bil og maskinpark
 • Lønn etter tariff
 • Kommunale pensjons- og forsikringsordninger

Kontaktinformasjon
Arne Chr Bentzen, Avdelingsleder, tlf. +47 952 47 451

Søknadsfrist: 22.09.2022

Foto: Mona Hauglid

Vikariat – Grunnarbeider/Maskinfører

Maskiner og anlegg – Kommunalteknikk og geodata

Arendal kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver og en handlekraftig organisasjon. Vi er en viktig aktør i utviklingen av byen og kommunen. Enheten Kommunalteknikk og geodata er en av virksomhetene innenfor Arendal kommunes tekniske tjenester. Avdelingen Maskiner og anlegg er en av seks avdelinger i enheten. Avdelingen består av tre grupper; verksted, anlegg og vedlikehold.

Det er en ledig vikariat-stilling på ca. 6 måneder som grunnarbeider/ maskinfører i gruppen anlegg og vedlikehold. Solborg driftsstasjon er hovedbasen til avdelingen. I hovedsak arbeider gruppen med anlegg og vedlikeholdsarbeid innenfor vei, vann- og avløps-sektoren (VVA). Vi er godkjent opplæringsbedrift innenfor Byggfag (Vei- og anleggsarbeider) og har et tett samarbeid med opplæringskontoret (okab) og Sam Eyde vgs. Gruppen anlegg og vedlikehold VVA ledes av driftsledere og er bemannet med 22 medarbeidere inkl. lærlinger. Det er et tett samarbeid mellom gruppene i avdelingen, arbeidsoppgaver fra de andre gruppene må påregnes.

Det er ønskelig med snarlig tiltredelse. Alle søkere må legge ved relevante scannede attester og vitnemål til søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • Grunnarbeid, maskinfører og generelt VVA-arbeid
 • Veivedlikehold, utbedring av ledningsnett for vann og avløp
 • Føring av lastebil, hjullaster, redskapsbærer og feiemaskin blant annet
 • Mulig deltakelse i vaktordning

Kvalifikasjoner
For å lykkes jobben ser vi at det er en fordel at du har relevant erfaring, samt:

 • fagbrev innen grunnarbeider/ maskinfører, evt. fagbrev innen transport-, tømrer- eller betongarbeid
 • førerkort klasse C og B (manuell gir)
 • maskinførerbevis – (M2 og M4)
 • kommunisere godt muntlig på norsk med publikum og kollegaer
 • forstå arbeidsordrer som blir gitt, både muntlig og skriftlig norsk

Personlige egenskaper
For å løse de oppgaver og utfordringer som ligger i stillingen mener vi at det først og fremst er avgjørende at du er løsningsorientert og allsidig, samt;

 • har gode samarbeidsevner og kan jobbe selvstendig
 • er strukturert og har god ordenssans
 • er opptatt av gode rutiner for HMS og KS arbeid

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • En stilling med et viktig samfunnsoppdrag, med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Godt arbeidsmiljø med hyggelige kolleger
 • En godt vedlikeholdt bil og maskinpark
 • Lønn etter tariff
 • Kommunale pensjons- og forsikringsordninger

Kontaktinformasjon

Arne Chr Bentzen, Avdelingsleder, tlf. +47 952 47 451

Søknadsfrist: 22.09.2022

Arendal kommune – Avdelingsleder, Prosjektleder, Driftsleder, Grunnarbeider Maskinfører