To spennende og utviklende stillinger er ledig i Bodø:

Arealplanlegger Bodø

Er du vår nye arealplanlegger som liker å jobbe med tverrfaglige oppgaver innenfor areal- og samfunnsplanlegging?

Ved avdeling for Samfunnsteknikk i Bodø søker vi etter en dyktig og omgjengelig medarbeider som kan være med på å styrke og videreutvikle planfaget ved vårt kontor.

Avdelingen består i dag av 24 ansatte innenfor fagdisiplinene vann- og avløp, miljø, samferdsel, oppmåling/drone, landskap og plan. Kontoret som helhet har ca. 80 medarbeidere som dekker alle fagfelt og som samarbeider i tverrfaglige oppdrag. Vi har en god blanding av yngre medarbeidere og personer med lang og bred erfaring. Vi holder til sentralt i Bodø sentrum i moderne lokaler.

Som vår nye arealplanlegger vil du bli en del av vårt tverrfaglige rådgiverteam innen areal- og samfunnsplanlegging. Du vil ved ansettelse sortere under gruppe plan og landskap hvor vi pr. tiden er syv personer- fem areal-/samfunnsplanleggere og to landskapsarkitekter.  

Arealplanlegging er i stadig utvikling og fokuset vårt i planleggingen er å sikre gode bærekraftige løsninger som hensyntar fremtidens utfordringer. Hos oss blir du en del av et team som er opptatt av å løse arealplanlegging på en bærekraftig måte. Vi er involvert i en rekke prosjekter på alle plannivå innen offentlig og privat sektor i hele Nord-Norge. Det er kort vei til tverrfaglig kompetanse i Norconsult både lokalt og i samarbeid med våre miljøer i resten av landet.

Hovedoppgaver du vil få hos oss:

 • Oppdrags- og prosessledelse innenfor planoppgaver
 • Utarbeidelse av arealplaner
 • Utrednings- og analysearbeid

Arbeidsoppgavene vil kunne tilpasses den enkeltes kompetanse og interessefelt.

For oss er det viktig at du:

 • Har relevant utdanning
 • Har relevant erfaring/praksis. Nyutdannede oppfordres også til å søke
 • Har god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Har gode samarbeidsevner og evne til selvstendig arbeid

Hos oss får du:

 • Arbeide med verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger
 • Varierte og utfordrende oppgaver med mulighet til å forme og utvikle egen arbeidsplass og arbeidsoppgaver
 • Stort fagnettverk
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kolleger
  • Fleksibel arbeidstid
  • Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat
  • Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift
 • Konkurransedyktige lønns- og ansettelsesbetingelser
 • Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag, bedriftshytter mm.

Da vi har stor oppdragstilgang, er det ønskelig med snarlig tiltredelse.

For ytterligere informasjon om stillingen kan du kontakte gruppeleder plan og landskap Gøran Antonsen, tlf. +47 45 40 47 75, eller Harriet Havdal i Essensi, tlf.: 47 75 35 89.

Søknad sendes innen 03.10.2021

Sivilingeniør/Ingeniør VA Bodø

Vi ønsker å utvide vår VA-gruppe med en dyktig og erfaren sivilingeniør/ingeniør VA. Vi søker deg som vil jobbe med fag og faglig ledelse i et tverrfaglig miljø med alt fra store samferdselsprosjekter til mindre utbyggingsprosjekter.

Norconsult har Norges største rådgivermiljøet innen vann og avløp og dekker alle fagområder som er nødvendig for utredning, planlegging og prosjektering av komplette vann- og avløpsanlegg fra idé til realisering. Vi har mange interessante prosjekter med spennende og utfordrende oppgaver, både innenfor markedsområdene samferdsel og bygg og eiendom.

Kontoret i Bodø har som helhet ca. 80 medarbeidere innenfor alle fagfelt og som samarbeider i tverrfaglige oppdrag. Det er en god blanding av yngre medarbeidere og personer med lang og bred erfaring på kontoret, og vi holder til i moderne lokaler sentralt i Bodø sentrum.

Avdelingen som VA-gruppen hører inn under består i dag av 24 ansatte innenfor fagdisiplinene vann- og avløp, miljø, samferdsel, oppmåling/drone, landskap og plan.

Dine arbeidsoppgaver vil være:

 • Rådgivning, planlegging og prosjektering av VA-anlegg i alle faser av prosjekter
 • Fag- og disiplinansvar i større og mindre oppdrag
 • Prosjekteringsledelse VA
 • Oppdragsledelse både i VA-prosjekter og tverrfaglige prosjekter
 • Utarbeidelse av anbudsdokumenter og tekniske beskrivelser
 • Utarbeidelse av tilbud

Arbeidsoppgavene vil kunne tilpasses den enkeltes kompetanse og interessefelt.

For oss er det viktig at du:

 • Er sivilingeniør/ingeniør VA
 • Har en allsidig og solid fagbakgrunn innenfor VA
 • Liker å jobbe med og er god på kundekontakt
 • Har gode evner til samarbeid og relasjonsbygging
 • Har tverrfaglig innsikt og forståelse

Hos oss får du:

 • Spennende arbeidsoppgaver i et stort tverrfaglig miljø
 • Kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag
 • Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger
 • Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi
 • Fleksibel arbeidstid
 • Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat
 • Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift
 • Konkurransedyktige lønns- og ansettelsesbetingelser
 • Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m.

For ytterligere informasjon om stillingen kan du kontakte avdelingsleder samfunnsteknikk Stig Andre Knudsen, tlf. +47 45 40 47 76, eller Harriet Havdal i Essensi, tlf.: 47 75 35 89. 

Søknad sendes innen 3. oktober 2021,

Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 4 600 medarbeidere som er stasjonert på 118 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo

Norconsult – Sivilingeniør/ingeniør VA og Arealplanlegger – Essensi