Teknisk/Næring, driftsavdelingen VVA har ledig en 100% stilling som

Fagarbeider/spesialarbeider VVA

Teknisk/Næring, driftsavdelingen VVA har ledig en 100% stilling som fagarbeider/spesialarbeider.

Stillingen sorterer under teknisk/ næring, driftsavdelingen som bl.a. ivaretar vedlikehold, drift og mindre anleggsarbeider på veg, vann, avløp, parker med videre.

Arbeidsoppgaver

 • Vannverk
 • Avløpsanlegg
 • Kommunale veier
 • Vedlikehold av maskiner og utstyr
 • Den som ansettes deltar i enhetens tilhørende vaktordninger, og kan ved behov disponeres til øvrige oppgaver.

Kvalifikasjonskrav

 • Fagbrev innen relevante fag, eks anleggsmaskinfører.
 • Lang erfaring fra relevant arbeid vil kunne sidestilles med fagbrev
 • Førerkort klasse BE, C
 • Minimum kompetansebevis for anleggsmaskiner som hjullaster og gravemaskin
 • Personlig egnethet, beherske norsk muntlig og skriftlig, samt det å jobbe selvstendig og i team med andre vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Kommunale lønns- og ansettelsesvilkår
 • God pensjonsordning (KLP)
 • Trivelig og tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig, samt dekke flytteutgifter etter gjeldende reglement

Søknad

 • Sørfold kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Dette betyr at kun søknader sendt via www.jobbnorge.no vil bli tatt i betraktning.
 • Innsendte opplysninger behandles i henhold til offentlighetsloven. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli offentliggjort i henhold til offentlighetslovens § 25.

Tilsettingsvilkår

 • Ansettelse, avlønning mv. skjer på de vilkår som fremgår av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler, særavtaler og reglement. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger.
 • Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til avdelingsingeniør Trond Nyquist tlf. 94 16 86 97, epost trny@sorfold.kommune.no eller kommunalsjef teknisk/næring Kurt Peder Hjelvik tlf. 90 52 75 29, epost kph@sorfold.kommune.no

Søknadsfrist: 25. april 2021

Om Sørfold kommune

Sørfold er en trivelig kraft- og kulturkommune med ca. 2000 innbyggere. Fra kommunesenteret Straumen er det 15 km til Fauske og 69 km til Bodø. Servicetilbudet er godt utbygd, vi har helsefremmende skoler og barnehager og flerbrukshall med

25 meters svømmebasseng. Kommunen har status som nasjonalparkkommune og er et eldorado for friluftsliv. Les mer i vår brosjyre: Velkommen til Sørfold

Sørfold kommune – Fagarbeider/spesialarbeider VVA